1

Frâncu, Cîlea și Vlădoiu s-au prins în horăla Pietrari

Pentru a perfecta noua axăde Putere din România

„Hora Costumelor” a ajuns la cea de-a – XXXVI – a aniversare ” politicienii locali și-au etalat talentele de dansatori

 

La sfârșitul săptămânii trecute, în ziua în care toți românii sărbătoresc Floriile, localitatea vâlceanăPietrari a fost gazda cele de a-XXXVI-a ediții a festivalului „Hora Costumelor”. Festivalul, unic în județul nostru, este foarte cunoscut pe plan local. An de an, la acest concurs participăreprezentanți ai localităților cu renume în confecționarea portului național tradițional. Dacă anii trecuți la manifestare participau 5-6 comune anul acesta prezența a fost mai numeroasă. Ediția a adunat participanți din 12 localități (Prundeni, Lungești, Racovița, Valea Mare, Pesceana, Vaideeni, Costești, Bărbătești, Pietrari, Mihăiești, Măciuca, Ghioroiu) care au etalat în fața publicului costumele naționale din zonele de proveniență. Cuvântul de deschiderea l-a avut Nicolae Moraru, primarul din Pietrari care, După un scurt istoric al semnificației festivalului, a ținut sămulțumească tuturor celor care au participat la acest eveniment cultural. Printre invitații care au dorit săspunăcâteva cuvinte despre actul cultural săvârșit s-a numărat și Ion Câlea, vicepreședintele Consiliului Județean Vâlcea, „Sunt bucuros ca în această zi frumoasăde primăvară săvăd aici atât de multălume. Este bine că nu ne uităm originile și portul pe care îl aveau strămoșii noștri. Comuna Pietrari este renumităpentru confecționarea de costume naționale și cred că festivalul trebuie sădemonstreze că suntem un neam de oameni ce iubesc frumosul”. Nici deputatul liberal Emilian Frâncu nu a pierdut prilejul de a se adresa oamenilor: „Sunt impresionat săvăd că vechile obiceiuri nu se uită. Trebuie săContinuă m săpromovăm aceste tradiții și pe plan internațional. toată lumea trebuie săvadăce costume și tradiții frumoase avem”. Deputatul PSD Aurel Vlădoiu l-a felicitat pe primarul din Pietrari pentru inițiativă: „Obiceiurile și tradițiile românești sunt primele lucruri care ne-au făcut cunoscuți în Europa. Îin să-l felicit pe primarul Moraru pentru efortul pe care l-a făcut pentru  organiza acest festival și îi doresc săaibăocazia săajungăla 50 de aniversări a acestui frumos eveniment”. La manifestare, au mai participat Valentin și Vetuța Ciocan din partea Partidului Conservator, senatorul Dorel Jurcan, Samoil Vâlcu și Romulus Bulacu din partea PD și subprefectul Mircea Nadolu. După discursuri, toți participanții au încins o horăîn curtea că minului din localitate. La Pietrari, politicienii, indiferent de partidul din care provin, și-au etalat talentele de dansatori și au intrat și ei în horă. Spectacolul a continuat cu dansuri și cântece populare. În plus, un juriu de specialitate a ales cel mai frumos costum popular. Sarcina celor din juriu a fost destul de grea, având în vedere că au avut de ales un singur câștigă tor din rândul celor 12 echipe participante. După mai bine de 6 ore, premiul pentru cel mai frumos port popular tradițional i-a fost înmânat Elenei Folta, din Mihăiești. „Întreaga manifestare a fost un succes. Toate comunele participante au fost răsplătite cu bani și diplome. Sunt încântat pentru că am reușit sămulțumim pe toată lumea. Toți cei care au participat la această ediție ne-au promis că vor veni și anul viitor alături de noi. Vreau sămulțumesc încă o datătuturor celor care au onorat invitația făcutăde mine și au venit în comuna Pietrari” – a spus încântat Nicolae Moraru, primarul localității.

 
Peste 70 de clădiri din Vâlcea stau săcadă la primul cutremur

În timp ce Ion Nicolae, de la Inspectoratul în Construcții, are „preocupări politice”,

In urma centralizării datelor solicitate de Consiliul Județean și Inspectoratul pentru Situații de UrgențăVâlcea s-a constat că au fost inventariate 71 de clădiri cu risc seismic, din care, câte 26 în municipiile Râmnicu Vâlcea și Drăgășani, 10 în Brezoi, 7 în că limănești, și câte una în Horezu și Ghioroiu ” până acum au fost expertizate tehnic două blocuri din municipiul Râmnicu Vâlcea: blocul 6A din strada Antim Ivireanul și blocul G3 din strada Grigore Procopiu

 

Florea Mierluș, directorul tehnic al Consiliului Județean Vâlcea, a întocmit zilele trecute o notăprivind situația clădirilor afectate de seismele trecute din județul Vâlcea. Chiar dacă datele sunt provizorii, raportul ține sătragăun serios semnal de alarmăcu privire la situația clădirilor care se pot prăbuși la un cutremur mai mare. Raportul și expertizele detaliate trebuiau realizate de oamenii lui Ion Nicolae de la Inspectoratul de Stat în Construcții Vâlcea, însă liberalul este „ocupat” până peste cap să-i ținătrena și papornița lui Emilian Frâncu în peregrinările sale politice prin județ. Totuși, trebuie săspunem că până în anul 2000 au fost inventariate în județul Vâlcea 45 de clădiri construite înainte de 1977. Dintre acestea, în municipiul Râmnicu Vâlcea sunt 21 de clădiri, respectiv 18 blocuri de locuințe cu patru etaje și trei locuințe individuale. În municipiul Drăgășani sunt 11 locuințe individuale, respectiv 7 locuințe cu un etaj sau cu două etaje. În orașul Horezu a fost identificat un bloc de locuințe cu patru etaje, iar în orașul Băile Govora au fost descoperite 12 locuințe individuale, toate cu un etaj sau două . În limita fondurilor alocate de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, în anii din urmăs-a efectuat expertizarea tehnică a două blocuri din municipiul Râmnicu Vâlcea: blocul A6 din strada Antim Ivireanul și blocul G3 din strada Grigore Procopiu. În urma rezultatelor elaborate de societatea Concret Design SRL Craiova s-a constatat că sunt necesare măsuri de intervenție la blocul 6A din strada Antim Ivireanul, acesta fiind încadrat în clasa a II-a de risc seismic, soluția de intervenție la clădire stabilităde expertul tehnic atestat prevedea ca la capetele clădirii, în exterior, săse realizeze diafragme din beton armat. Pentru blocul G3, situat pe strada Grigore Procopiu, experții au considerat că nu sunt necesare măsuri de intervenție, acesta fiind încadrat în clasa a III-a de risc seismic.

 

35 de clădiri încadrate în clasa a III-a de risc

 

Anul trecut, ca urmare a solicitării transmise de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, autoritățile din domeniu au acționat pentru identificarea și reinventarierea de că tre primăriile localităților din județul Vâlcea, a clădirilor cu peste trei etaje construite înainte de anul 1978, care prezintăniveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarii în urma acțiunilor seismice și care dețin spații publice cu altădestinație la parter și După caz la subsol. În acest sens, s-a solicitat tuturor primăriilor din județul Vâlcea identificarea și inventarierea clădirilor menționate și notificarea proprietarilor, persoane fizice sau juridice, și a asociațiilor de proprietari precum și a persoanelor juridice care au în administrare clădiri identificate și inventariate, cu privire la obligația ce le revine de a acționa pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistențăa clădirii. În urma centralizării datelor solicitate, s-a constat că au fost inventariate 71 de clădiri cu risc seismic, din care, câte 26 în municipiile Râmnicu Vâlcea și Drăgășani, 10 în Brezoi, 7 în că limănești, și câte una în Horezu și Ghioroiu. Analizând datele transmise, raportul directorului Florea Mierluș constatăcă există35 de clădiri încadrate în clasa a III-a de risc seismic care necesităexpertizarea tehnică în scopul stabilirii măsurilor de intervenție sau de neintervenție asupra acestora. Menționăm că în data de 22 martie 2007 a avut loc ședința Comitetului Județean pentru Situații de UrgențăVâlcea, în cadrul că reia s-a analizat și stadiul inventarierii, expertizării și notifică rii proprietarilor clădirilor afectate de seism. Cu acest prilej, Comitetul Județean pentru Situații de UrgențăVâlcea a adoptat, în data de 21 martie 2007, o hotărâre care prevede ca primarii localităților săidentifice și săinventarieze clădirile care prezintărisc seismic ridicat. Ulterior, în termen de 30 de zile, primarii vor înainta sitauția centralizatăla nivelul localității, Consiliului Județean Vâlcea. Hotărârea a fost înaintatăla Inspectoratul pentru Situații de Urgență”General Magheru” al Județului Vâlcea și la toate unitățile administrativ teritoriale din județ.

 
Miliția presei

 Actul Constatator nr. 137 din 02.04.2007

 

 

       ”       Categoria: „Neam de servitor, deci, de slugă.”

       ”       Infractor: Guminski Traian, alias Lingceapuc (recidivist, 20 antecedente).

       ”       Locul și data:  Ziarul de Vâlcea, 29 martie 2007

       ”       Fapta comisă: „…făceau schimb de experiențăși informații și apoi serveau masa împreună.”

       ”       Diagnostic:  Analfabetităprostelnicioasăși intratabilă.

       ”       două vorbe: Ai dracu’ primari, cum se transformau ei în chelneri.

       ”       Explicații: Corect ar fi fost: „…schimb de… și de…”. Și tot corect ar fi fost „…luau masa / mâncau împreună”, asta ca sănu rezulte că serveau la masă, adică aduceau mâncarea de la bucă tărie pentru ca alții s-o înfulece cu multăpoftă.

 

 

      ”          Categoria: „Instituții pe câmpiiiiiii, hai săle slăăăăvim, copiiiiiii!”

      ”          Infractor:  Vasilescu Carla (recidivistă, 2 antecedente).

      ”          Locul și data:  Radical de Vâlcea, 27 martie 2007

      ”          Fapta comisă: „…atât reprezentanți ai acestei instituții, precum și invitați din cadrul altor instituții….”

      ”          Diagnostic: Vorbăritădezlânicioasă.

      ”          Nește vorbe: Atât, precum și din cadrul. Din cadrul, precum și atât. Atât, precum și din cadrul. Din cadrul, precum și atât. Atât, precum și din cadrul. Din cadrul, precum și atât. Atât, precum și…

      ”          Explică ciuni: (A) Când zici „…atât X…”, continuarea se face obligatoriu cu „…cât și Y…”, nicidecum cu „…precum și Y…”. (B) Sunăca dracu’ „…din cadrul…”. E un șablon afumat și ridicol. Care cadru, ar putea întreba cineva. Cadrul de la bicicletă? Caramba!… Și cât de elegant ar fi fost săspună”…invitați din partea altor instituții…”! De băgat la scă fârlemniță.

 
Consilierii nu l-au „ușurat” pe Gigi Matei de 70 milioane lei vechi

 În ciuda insistențelor primarului Mircea Gutău,

Primăria a susținut mereu recuperarea sumei de 70 milioane lei vechi, reprezentând cheltuieli ce nu pot fi decontate de că tre Primăria Râmnicului, rezultate în urma refuzului consilierului Ion Matei, de a participa la deplasarea delegației municipiului în SUA ” având în vedere că nu s-a exprimat nici o opțiune clarăîn Consiliul Local, cei prezenți au fost de acord săîl „mandateze” pe primarul Mircea Gutău pentru a găsi „modalitățile” de recuperare de la Gigi Matei a sumei de 70 milioane lei vechi

 

Propunerea executivului Primăriei Râmnicului de recuperare a sumei de 70 milioane lei vechi de la consilierul Gigi Matei (PSD) a stârnit cele mai aprinse dezbateri în cadrul ședinței Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea care a avut loc joi, 29 martie. Primarul Mircea Gutău a inițiat un proiect de hotărâre care prevedea următoarele: „Se impune recuperarea sumei de 70 milioane lei vechi, reprezentând cheltuieli ce nu pot fi decontate de că tre Primăria Râmnicului, rezultate în urma refuzului consilierului Ion Matei, de a participa la deplasarea delegației municipiului în Statele Unite ale Americii ce a avut loc în perioada 9 – 15 martie 2007, refuz intervenit După ce aceste cheltuieli au fost achitate”. Printr-o hotărâre a Consiliului Local din data de 13 februarie 2007, s-a aprobat deplasarea consilierilor locali Octavian Adam și Ion Matei, și a viceprimarului Constantin Monceanu în SUA, cu ocazia organizării de că tre Ministerul Economiei și Comerțului în parteneriat cu Consulatul Român din Chicago și UGIR 1903 a unei acțiuni incluse în programul misiunilor economice, având ca scop identificarea unor oportunități de colaborare și cooperare. Având în vedere prevederile acestei hotărâri s-au făcut demersurile necesare privind efectuarea deplasării astfel că în data de 16 februarie 2007 s-a achitat cu Ordinul de Platănr. 42 suma de 173 milioane lei vechi, respectiv jumătate din costul total al deplasării, iar în data de 1 martie s-a efectuat deplasarea la București la ambasada SUA pentru obținerea vizei de că lătorie. După obținerea vizelor de la ambasada SUA pentru totți membrii delegației, s-a achitat diferența de 173 milioane lei vechi cu OP nr. 213/2 martie 2007. În preziua plecă rii, în data de 8 martie, datăla care erau achitate integral costurile privind deplasarea, consilierul Ion Matei a anunțat telefonic membrii delegației că nu mai efectueazădeplasarea. „Deoarece anularea deplasării în SUA de că tre consilierul Ion Matei a fost anunțatăîn preziua plecă rii, nu a mai fost posibil a se recupera contravaloarea sumelor plătite de Primăria Municipiului pentru acesta. Costul per persoanăaferent deplasării a fost de 6.935 lei noi, După cum urmează: servicii cazare și transport extern – 6.545 lei, taxăvizăSUA – 290 lei, taxăprocesare vizăSUA – 100 lei. Față de cele prezentate este necesar a se analiza și hotărî cu privire la această cheltuialănejustificată”, considerăîntr-un raport Alexandru Ghibirdic, directorul Direcției Economice din cadrul Primăriei Râmnicului. până la urmă, consilieri prezenți la ședința Consiliului Local din 29 martie au lăsat această problemă… în coadăde pește (nici vot favorabil, nici respingere), După ce consilierii PSD și PRM s-au coalizat în jurul lui Gigi Matei și au solicitat scoaterea acestei propuneri de pe ordinea de zi. Totuși, având în vedere că nu s-a exprimat nici o opțiune clarăîn Consiliul Local, cei prezenți au fost de acord săîl „mandateze” pe primarul Mircea Gutău pentru a găsi „modalitățile” de recuperare de la Gigi Matei a sumei de 70 milioane lei vechi.

 
Emilian Frâncu a trecut la PLD

O serie de jurnaliști vâlceni, prezenți la Congresul PLD de sâmbătă, 31 martie, de la București susțin că la eveniment, a participat și Frâncu, ce-i drept incognito, departe de privirile curioase ale presei. Imediat După ce Stolojan a câștigat fotoliul de președinte al PLD, Frâncu a ținut săfie printre primii care să-l felicite, pentru reușita sa politică, strângându-i mâna cu profundăprietenie

 

Vestea trecerii deputatului Emilian Frâncu la PLD a surprins pe toată lumea. E drept, înregimentarea sa politică la partidul lui Stolojan nu a fost, deocamdată, făcutăpublică de parlamentar. însă , știrea a ajuns cu repeziciune la urechilor noastre, la puțin timp După rocada politică a fostului liberal. Din câte se pare, el a luat această decizie, din mai multe motive, ce țin de transformarea, peste noapte, a convingerilor sale politice. Presa a scris, de mai multe ori, despre disensiunile existente între acesta și președintele PNL că lin Popescu Tăriceanu, neînțelegeri care, în timp, au degenerat, în certuri teribile între cei doi. Totul a început în urmăcu aproape o jumătate de an, când o publicație centralăa reprodus, o convorbire telefonică între Emilian Frâncu și Ludovic Orban, în care liberalul vâlcean, afirma, fărăjenă, că se micționeazăpe Tăriceanu, catalogând PNL-ul drept un partid de rahat. Deși Frâncu i-a cerut iertare, în repetate rânduri, șefului cel mare de la București, acesta nu a vrut, nici în ruptul capului să-l ierte, considerând că jignirile ce i-au fost aduse sunt indemne pentru un om politic, cu veleități de liberal. Mai mult decât atât, cu ocazia vizitei lui Tăriceanu la Vâlcea, de acum câteva luni, între liberali persista o stare de tensiune, prevestitoare a rău. Presa anticipa, încă de atunci, că între Tăriceanu și Frâncu, va apărea, în timp, o rupturăireparabilă. Pe toată durata șederii în județul nostru, premierul i-a aruncat priviri piezișe penelistului vâlcean, ținându-l, în permanență, la distanță. De abia dacă îi adresa vreun cuvânt

Frâncu a pierdut controlul partidului

La bursa bârfelor, a circulat, de mai multăvreme, zvonul că Emilian Frâncu a purtat numeroase discuții  cu Theodor Stolojan, pentru formarea, la Vâlcea, a Partidului Liberal Democrat. Din păcate, însă , liberalul vâlcean nu i-a inspirat prea multăîncredere lui Stolo, acesta preferându-l pe deputatul Petre Ungureanu. Supărat că nu a reușit să-l convingăpe Stolojan că e animat doar de intenții mărețe în alăturarea sa noului format partid, Frâncu a început săarunce cu săgeți otrăvite în PLD, criticând liderii acestei formațiuni politice, ori de câte ori a avut ocazia. În fiecare conferințăde presăsusținutăde liberal, el nu uita săprecizeze că PLD este un partid sortit eșecului, care nu va conta pe scena politică . Declarațiile denigratoare la adresa partidului, erau, în schimb, mascate de îngrijorarea crescândăa lui Frâncu că tot mai mulți peneliști de marcă se îndreaptăcă tre formațiunea politică mai sus amintită. Totul a culminat cu plecarea, la PLD, a lui Sorin Zamfirescu, unul dintre întemeietorii liberalismului vâlcean. Deși un bun disimulator al trăirilor politice, Frâncu nu a fost capabil, atunci, să-și ascundădezamăgirea că a pierdut un membru de valoare al PNL. După plecarea fostului primar al Râmnicului, au urmat o serie întreagăde „dezertări” la PLD, care au avut pentru organizația liberalăvâlceană, consecințe nefaste pe plan politic.

Îngrijorarea

Scandalurile politice generate de partidele din arcul de guvernământ au zbuciumat, în ultimele luni, scena politică în mod nefiresc. PNL a început săscadăalarmant în sondajele de opinie, iar, la Vâlcea, încrederea electoratului în liberali devine din ce în ce mai mică . Frâncu e deja alarmat și considerăcă liberalii, până la alegerile din 2008, vor pierde din ce în ce mai mult teren. Deși a încercat frenetic săconvingăopinia publică că PNL este un partid al viitorului politic românesc, vâlcenii încep să-și îndrepte preferințele că tre alte formațiuni politice, gen PD, PLD sau chiar PNG. Forțându-și din nou norocul, Emilian Frâncu a încercat încă o datăsăintre în grațiile lui Stolojan, promițându-i că va ajuta substanțial la dezvoltarea organizației PLD la Vâlcea, dacă acceptăînregimentarea sa politică în acest partid. Conștient că PLD va merge, în alegeri, alături de PD – cel mai puternic partid din România, în acest moment, liberalul vâlcean a început să-și aranjeze viitorul politic, hotărând săplece din PNL, un partid de doi bani, așa cum le mărturisea colegilor de partid.

Înțelegerea

Din rațiuni pe care nu le cunoaștem încă , Frâncu a reușit să-l convingăpe Stolojan. În cele din urmă, președintele liberal-democraților a fost de acord ca Frâncu săpunăumărul la întărirea PLD Vâlcea. Acum, când s-a aflat despre înscrierea politicianului vâlcean în PLD, foarte multe lucruri, de substrat, devin mult mai clare. Aminteam, în rândurile de mai sus, că Frâncu nu pierdea nicio ocazie de a aduce fel de fel de critici, liderilor PLD, în conferințele sale de presă. De la o vreme însă , parlamentarul a devenit mai puțin acid, nemaiaducând, în prim plan, acest subiect. Pe la colțuri se vorbește că Stolojan i-ar fi impus lui Frâncu, ca până la anunțul oficial al trecerii sale la PLD, sănu mai împroaște cu noroi numele partidului. Frâncu s-a conformat. Mai mult decât atât, dacă până acum era un fervent susținător al activității guvernului Tăriceanu, acum proaspătul liberal democrat, abia dacă mai pronunțănumele PNL.

Presa știe tot

O serie de jurnaliști vâlceni, prezenți la Congresul PLD de sâmbătă, 31 martie, de la București susțin că la eveniment, a participat și Frâncu, ce-i drept incognito, departe de privirile curioase ale presei. Imediat După ce Stolojan a câștigat fotoliul de președinte al PLD, Frâncu a ținut săfie printre primii care să-l felicite, pentru reușita sa politică , strângându-i mâna cu profundăprietenie.

Zilele viitoare, Emilian Frâncu va face și o conferințăde presă, pentru a declara presei înregimentarea sa în PLD, partid al că rui membru își dorea săfie de multăvreme. Așadar, politicianul va face echipăcu Petre Ungureanu, încercând săconstruiască împreunăun partid puternic la Vâlcea. Cât de curând, din PNL vor pleca și alți liberali, apropiați de-ai lui Frâncu, că rora deputatul le-a promis un viitor politic grandios dacă i se alătură. Adeziunea fostului șef al liberalilor vâlceni la PLD este datatăcu 1 aprilie 2007. 

 
Un turc a fost înjunghiat în profundor

Prostituatele, mărul discordiei

După ce au băut până în zori, trei turci s-au luat la ceartădin cauza unor prostituate de pe Valea Oltului. Conflictul a degenerat, doi dintre ei ajungând la spitalul din Brezoi cu plăgi în zona feselor și a mâinilor

 

Sâmbătă, 31 martie a.c., trei turci s-au luat la bătaie într-un bar de pe Valea Oltului. După ce au băut toată noaptea, în jurul orei 4.30 dimineața bărbații s-au luat la ceartă. Conflictul a fost generat de câteva prostituate ce-și petreceau veacul prin bar. Aflați într-o stare avansatăde ebrietate, Timorcan Kenan și Karatoș Sebahattin l-au înjurat pe Eser Mustafa – 45 de ani, din Istambul, de soție și de fiică . Acesta din urmăa reacționat violent. El a apucat un cuțit de bucă tărie de pe masăși l-a înjunghiat pe Timorcan direct în partea dorsală. Nici al doilea turc nu a scă pat nevătămat, el alegându-se cu o tăieturăla mâna dreaptă. Bărbații au fost transportați la Spitalul Orășenesc Brezoi, pentru a li se acorda îngrijiri în regim de urgență. „După ce medicul de gardăi-a bandajat, turcii au plecat, nefiind necesară internarea. La scurt timp, la spital a fost adus și cel de-al treilea turc, care din câte am înțeles este agresorul. I-au fost recoltate probe de sânge în vederea alcoolemiei, probele fiind duse la Secția de MedicinăLegalădin cadrul Spitalului Județean Vâlcea” – ne-a declarat directorul Spitalului Orășenesc Brezoi, Vasile Cerbu. Cei trei turci vor fi cercetați de polițiștii vâlceni pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, iar în cazul în care victimele vor depune o plângere la sediul Poliției Vâlcea, agresorul Eser Mustafa riscă o amendăde la 1 la 5 milioane lei vechi.

 
Fiul lui Allah a fost tâlhărit

Preacurvia se plătește scump, pe Valea Oltului

Un eveniment reprobabil, cu rezonanțe în Codul Penal și știrbirea imaginii județului Vâlcea, s-a petrecut pe Valea Oltului, mai exact pe islazul satului Copăceni, aparținând comunei Racovița. Cetățeanul turc Hikmet Korkmaz a fost tâlhărit „la drum de seară” de un grup de infractori care au folosit drept momealăpe o prostituatăcunoscutăcu numele de „scenă” de BIANCA. Otomanul, în vârstăde 61 de ani (viril erkek!), a traversat România, de nenumărate ori, de la sud spre nord și invers, pe traseul ce trece prin Valea Oltului, gustând din plin plăcerile oferite de prostituatele ce-și fac veacul în zona limitrofăa orașului Brezoi. Cam pe la sfârșitul anului trecut, Korkmaz a cunoscut-o pe Bianca, parașutăcare, cu îndestulatădărnicie, i-a oferit bărbatului clipe de erotism avandgardist. Fermecat de stările orgasmice declanșate, fiul lui Allah i-a promis prostituatei sărevină”la locul faptei”, săse mai distreze cu ea, dar nu sub presiunea timpului, ca până atunci, ci ca persoanăparticularădegrevatăde sarcinile de driver auto. Astfel că , la data de 31 martie 2007, pe DN7, din direcția Sibiu spre Rm. Vâlcea a fost semnalat autoturismul Peugeot 407, cu numărul de înmatriculare 3464W567, avându-l la volan pe craiul vârstnic fermecat de nurii prostituatei autohtone. Drept urmare, Bianca l-a contactat telefonic pe amorez, dându-i întâlnire pe raza comunei Racovița, unde mai fuseserăși altădată. Revederea a declanșat amintiri erotice ce au antrenat imediat acceptul de a merge pe un drum lăturalnic pentru a se împreuna. După aproximativ 2 km, în direcția de mers spre comuna Perișani, Bianca i-a propus turcului săoprească mașina pe islazul satului Copăceni, mimând că se dezbracă . Din întuneric (ora 21:30) s-a desprins o siluetăși un individ mascat cu o cagulăa intrat în mașină, poziționându-se în spatele victimei cu cuțitul aplicat pe carotidă, cerându-i sădea toți banii ce-i are asupra sa. Victima nu s-a conformat, încercând săse opună. Atât agresorul, cât și prostituata au început să-l buzunărească , însușindu-și, prin tâlhărie, suma de 3 milioane lei vechi. Pentru cetățeanul turc a devenit de înțeles că tâlharul era în colaborare cu prostituata, ba mai mult, că afarăse mai aflau alți infractori ce abia așteptau săintervinăîn caz de urgență. Ca dovadă, atunci când a intenționat săiasăafarădin mașină, un individ culcat la pământ, lângă autoturism, i-a blocat portiera. Curajos, turcul a declanșat un atac în spațiu închis cu agresorul mascat, reușind să-i ia cuțitul și să-l vizualizeze prin deposedarea de cagulă. În această situație, deconspirați, tâlharii au rupt-o la fugă. În negura nopții, ca observator al întâmplării, complice cu autorii, s-a mai aflat un individ, care, După demararea autoturismului, a aruncat un bolovan, spărgând geamul unei portiere. Victima a reușit săfugăla postul de poliție Racovița. După depunerea reclamației, polițiștii locali au demarat investigațiile la fața locului, găsind arma albăcu care s-a făcut agresiunea și cagula, ambele  abandonate. Victima Hikmet Korkmaz prezintătăieturi de cuțit pe ambele brațe și o zgârieturăsuperficialăîn zona gâtului. Au fost necesare numai 12 ore și, După meticuloase verifică ri și probațiuni făcute, duminică , 1 aprilie, au fost reținuți cîțiva tâlharim complici la jefuirea cetățeanului turc, trei dintre ei primind mandat de arestare pentru 29 de zile, iar al patrulea fiind anchetat în libertate. Vom reveni cu noi amănunte.

 
SCLAVI ÎN GRECIA

” oferta firmei Grecia Tours SRL postatăpe internet este mai mult decât tentantăpentru românii care vor săcâștige bani frumoși în străinătate ” având drept deschidere o pozăcu Marea Adriatică , traficanții au reușit săpăcă lească sute de români din țară , dar și din Republica Moldova ” societățile „implicate” sunt SC GRECIA TOUR SRL  administratăde Ion Iordache, SC INTACT GRUP administratăde Francisc Szocs și Ion Coșereanu și SC IMPACT-INF SRL administratăde Stoica Gabriel

 

O rețea de traficanți de persoane a fost anihilatăde ofițerii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea și de procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Vâlcea. Traficanții, al că ror număr încă nu este stabilit, păcă leau oamenii, prin intermediul unor anunțuri date pe Internet că le găsesc locuri de muncă bine plătite în Grecia. De asemenea, rețeaua se mai ocupa și de traficul de migranți din Republica Moldova, prin România, cu destinația Grecia, unde majoritatea persoanelor erau exploatate prin muncă . 

Traficanții, luați ca din oală

În ziua de 30 martie a.c., oamenii legii au organizat mai multe descinderi în 12 dintre locațiile, despre care aveau informații că traficanții își pun planurile în aplicare. Cu ocazia perchezițiilor domiciliare, au fost ridicate 6 pașapoarte ale unor tinere din Republica Moldova, mai multe unități de calculator și hard-discuri, precum și documente contabile, care vor fi analizate  de anchetatori. Procurorii au emis ordonanțe de reținere pentru 24 de ore pe numele a 4 persoane învinuite de trafic de persoane. În ziua următoare, cei 4 au fost prezentați judecă torului, care a emis pentru trei dintre ei mandate de arestare preventivăpentru 29 de zile. Este vorba despre vâlcenii Francisc Szocs, de 40 ani, administratorul SC INTACT GRUP SRL, Ion Coșereanu, 28 ani, patronul SC GRECIA TOUR SRL și Gabriel Stoica, administratorul SC IMPACT-INF SRL. Pentru cel de-al patrulea, Ion Iordache, judecă torul a decis că nu poate părăsi localitatea până la finalul cercetărilor. 

Modus operandi

Așa cum vremurile s-au schimbat și metodele traficanților de racolare de persoane s-au perfecționat. Ei nu mai ademenesc oamenii apelând la cunoștințe, ci își posteazăanunțuri pe Internet. Mai mult decât atât, întreprinzătorii traficanți și-au făcut și pagini web. Astfel, victimele citeau anunțul pe Internet, încheiau contracte de intermediere, consiliere sau mediere pentru obținerea unor locuri de muncă în Grecia, conform pregătirii profesionale, pentru care plăteau între 550 și 800 Euro, După care, odatăajunse la destinație, erau cazate în locuințe insalubre, fărăa se asigura locul de muncă promis, ajungând săaccepte munci în agricultură, fărăcontracte și plătite cu sume cuprinse între 1 și 5 Euro pe zi. În aceste condiții, un număr semnificativ de persoane s-au adresat autorităților române și celor din Grecia, solicitând stoparea fenomenului și luarea măsurilor legale împotriva patronilor acestor societăți de intermediere a forței de muncă . Societățile implicate sunt SC GRECIA TOUR SRL  administratăde Ion Iordache, SC INTACT GRUP administratăde Francisc Szocs și Ion Coșereanu și SC IMPACT-INF SRL administratăde Stoica Gabriel.

Oferte tentante pe Internet

Oferta firmei SC Grecia Tours SRL postatăpe Internet la adresa www. grecia-tours.ro este mai mult decât tentantăpentru românii care vor săcâștige bani frumoși în străinătate. Având drept deschidere o pozăcu Marea Adriatică , traficanții au reușit săpăcă lească sute de români din țară , dar și din Republica Moldova. „S.C. Grecia Tours S.R.L. înregistratăla Registrul Comerțului sub nr.J38/612/06,CUI 18881825 are contracte de colaborare cu Birourile de Plasare Forțăde muncă din străinătate, selecteazăpersonal calificat și necalificat. Oferăconsultanța clienților pentru siguranța unui loc de muncă . Noi, o echipădinamică , oferim orice sprijin, ajutor clienților noștri, în cazul lipsei de comunicare cu angajatorul străin, (lipsa cunoașterii limbii elene),participăm în cazul unor neînțelegeri cu angajatorul. De asemenea, în cazul în care angajatul și angajatorul nu sunt mulțumiți de colaborarea lor, noi le oferim un alt loc de muncă „.  De altfel, și celelalte două societăți au pagini de web prin care atrăgeau clienții, care nu știau ce-i așteaptăodatăce semneazăcontractul și dau banii. Munci grele, prost plătite și multe umilințe din partea celor care le promiteau câștiguri oneste. Anchetatorii documenteazăactivitatea întregii rețele infracționale și, totodată, fac un apel că tre toți cei care au fost victimele acestui fenomen săse adreseze D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Vâlcea sau I.P.J. Vâlcea.