Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
Frauenhand mit einem Kugelschreiben füllt ein Formular aus.

Noi meserii vor apărea în Clasificarea Ocupațiilor din România. VEZI CARE!

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 344 din 12 aprilie 2024 a fost publicat Ordinul nr. 573/180/2024 privind completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011.

Lista ocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale care completează Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere):

  1. ataşat pentru muncă şi afaceri sociale – Codul COR 242239;
  2. farmacist primar – Codul COR 226205;
  3. inginer transporturi rutiere de mărfuri – Codul COR 214144;
  4. inginer transporturi rutiere de persoane – Codul COR 214145;
  5. manager de cost pentru dezvoltarea proiectului – Codul COR 242122;
  6. programator grafic de execuţie pentru realizarea proiectului – Codul COR 432206;
  7. tehnician mecatronist – Codul COR 311540.