Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

2,99 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Vâlcea în luna martie 2024

La sfârşitul lunii martie, rata şomajului înregistrat la nivelul AJOFM Vâlcea a fost de 2,99%. Numărul total de şomeri la finele lunii martie 2024 a fost de 4287 șomeri din care 2264 femei.

Din totalul şomerilor înregistrati în evidențele AJOFM Vâlcea, 2110 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2177 sunt șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2756 șomeri provin din mediul rural și 1531 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:
Grupa de vârstă/ Număr șomeri la finele lunii
< 25 ani 309
între 25-29: 274
între 30-39: 602
între 40-49: 1038
între 50-55: 1092
peste 55 ani: 972

Șomerii cu studii gimnaziale/fără studii/școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea 2737 (63,84%), urmat de cei cu studii liceale/postliceale 1278 (29,81 %), iar 272 (6,35 %) au absolvit studii superioare.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 560 persoane foarte greu ocupabile, 1281 greu ocupabile, 1924 mediu ocupabile, iar 602 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Vâlcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Vâlcea la adresa www.anofm.ro secțiunea “Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea/Comunicate de presă”.