Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ANUNȚ ANGAJARE: Se caută un controlor calitate

Sucursala Băile Olănești a Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă ,,T.B.R.C.M.” SA București, situată în Băile Olănești, Aleea Muncitorilor, nr. 2,
Jud. Vâlcea

organizează interviu de angajare pentru:
1 post de CONTROLOR CALITATE (cod COR 754301)
Interviul se va desfăşura la sediul Sucursalei din Băile Olănești, str. Aleea Muncitorilor, nr. 2, jud. Vâlcea în data de 29.03.2024 începând cu ora 11:00.

Condiţii pentru înscrierea la interviu:

 • cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • capacitate deplina de exercitiu;
 • stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie;
 • calificare conform Clasificării Ocupaţiilor din România şi legislaţiei în vigoare;
 • să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

Actele/documentele care se depun pentru înscrierea la interviul de angajare:

 • act de identitate (original şi copie);
 • curriculum vitae;
  -acte studii;
  -adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • cerere de participare la interviu;
 • cazier judiciar;
 • certificat de integritate comportamentală;

Documentele solicitate se vor depune până la data de 28.03.2024, ora 12:00 la sediul societății din Aleea Muncitorilor, nr. 2, loc. Băile Olănești, jud. Vâlcea, secretariat.
Relații suplimentare la numărul de telefon: 0744.833.765