Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Se caută inginer în cadrul unui Serviciu Unitatea de Implementare Proiecte

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a unui post de inginer în cadrul Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte.

Concursul constă în probele scris şi interviu care se vor desfășura la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:
• proba scrisă va avea loc în data de 16.04.2024 ora 10:00
• interviul va avea loc în data de 22.04.2024 ora 10:00

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 09.04.2024 ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07:00 – 15:30 și vineri între orele 07:00 – 13:00.