Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ADRĂNEL COTESCU: O amendă a Consiliului Concurenţei, micşorată de 200 de ori în instanţă

Autorităţile din domeniul concurenţei nu reuşesc să sancţioneze companiile care încalcă legea, în mod sever, dar proporționat faptei și prevederilor legale, din cauza lacunelor din legislaţie. O amendă acordată de Consiliul Concurenţei a fost micşorată de 200 de ori în instanţă. Tribunalul București a redus la 20.000 de euro o amendă de 4 milioane de euro prin care Consiliul Concurenței sancționase o bancă pentru neacordarea dreptului la inspecție în 2008, aplicând astfel legislația generală peste legislația Concurenței.

În consecinţă, senatorul PNL Adrănel Cotescu l-a interpelat pe premierul Victor Ponta pentru a se lua în considerare modificarea Legii nr. 21/1996 cu modificările și completările ulterioare, în special în cazul rezolvării de litigii, astfel încât sancționarea celor care încalcă legislația să se dispună proporționat faptei și dimensiunii companiei, iar, totodată, prevederile acesteia să se ralieze practicii Comisiei Europene.

„Amenzi la nivelul acesta, conform președintelui Consiliului Concurenței, nu au efect de descurajare a încălcării de lege pentru o companie de talia băncii în cauză. Motivația pentru reducerea amenzii a fost aplicarea conform regimului general al contravențiilor care limitează amenzile la 100.000 de lei, însemnând aplicarea unei legislații generale peste legislația specială a Concurentei. În altă situație, în cazul altei bănci, s-a aplicat o sancțiune de un milion de euro, în aceleași condiții, respectiv a fost judecată cauza de aceeași instanță. În atare situație, legislația trebuie îmbunătățită pentru a se elimina lacunele în justiție.

Legea nr. 21 din 10/04/1996, cu modificările și completările ulterioare, prevede sancționarea încălcării prevederilor acesteia în funcție de gravitatea faptei și luând în considerare cifra de afaceri totală din anul anterior sancţionării, fiind o măsură prezentă la capitolul VI – Sancțiuni, cum ar fi, de exemplu art. 53: „(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţionării următoarele fapte, săvârşite cu intenţie sau din neglijenţă de întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi…” Numai că valoarea amenzilor acordate nu este menținută din cauza acțiunilor în instanţă. Toate cazurile importante ale Consiliului Concurenţei se află în prezent în faţa instanţelor de judecată, existând riscul reducerii sau chiar al anulării acestor amenzi. De asemenea, amenzile sunt aplicate la cifra totală de afaceri și nu la cifra de afaceri obţinută pe piaţa relevantă, conform abordării Comisiei Europene. Astfel, se poate ajunge la situaţii în care o faptă anticoncurenţială pe o nişă de piaţă să ducă la o amendă foarte mare pentru compania responsabilă, deşi cifra sa de afaceri este constituită în mare parte din veniturile obţinute pe alte pieţe”, se arată în interpelarea senatorului vâlcean.