Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
Foto: arhiva Vocea Valcii

Şedinţă ordinară la Primăria Râmnicu Vâlcea

Foto: arhiva Vocea ValciiConsilierii locali din Râmnicu Vâlcea se vor întâlni într-o nouă ședință ordinată de CL, programată să se desfășoare în data de 27 septembrie 2016, la orele 13:00, în sala de şedinţă a Primăriei. Aleșii trebuie să dezbată mai multe puncte de pe ordinea de zi, Executivul condus de primarul Mircia Gutău propunând spre votare mai multe solicitări necesare bunei desfășurări a activității Primăriei, dar și a instituțiilor și societăților din subordine.

Iată care este ordinea de zi:

• Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Amenajare spaţiu public existent între River Plazza Mall şi Centrul Comercial Winmarkt”.
• Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Amenajare trotuare str. Ştrandului, zona Ambient-Boromir”.
• aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare complex sportiv şi de agrement Arenele Traian”.
• aprobarea contractelor cadru de cofinanţare şi comodat şi mandatarea primarului pentru semnarea documentelor aferente realizării lucrărilor de investiţii pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice.
• solicitarea de trecere a unui imobil teren şi construcţie din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi administrarea Consiliului Local.
• achiziţionarea prin cumpărare a unor imobile terenuri, în vederea amenajării străzii Ciocăneştilor.
• acceptarea unei donaţii (teren în suprafaţă de 88 m.p.).
• acceptarea unei donaţii (teren în suprafaţă de 718 m.p.).
• constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea deţinătorului construcţiei – Casa de Cultură a Sindicatelor, situată în municipiul Râmnicu Vâlcea, b-dul Tudor Vladimirescu nr.25.
• clarificarea regimului juridic al unor bunuri.
• modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.202 din 26.07.2011 privind schimbarea destinaţiei imobilului construcţie şi teren aferent “Şcoala cu clasele I-VIII nr.11 Râureni”.
• efectuarea unor lucrări de reparaţii la imobilul-construcţie “Şcoala cu clasele I-VIII nr.11 Râureni”.
• aprobarea ajustării preţului de închiriere a obiectivelor destinate activităţilor economice din incinta Bazei de Agrement Ostroveni.
• prelungirea contractului pentru administrarea Bazei de Agrement Ostroveni.
• prelungirea contractului de închiriere nr.30354/2011, încheiat între municipiul Râmnicu Vâlcea şi Curierul de Vâlcea Agroturism S.R.L.
• încetarea aplicabilităţii prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.152/2013.
• rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total surse de finanţare pentru anul 2016, prin virare de credite bugetare de la un capitol la altul şi transferuri de la secţiunea de dezvoltare la secţiunea funcţionare.
• modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.2 din 14 ianuarie 2016 referitoare la repartizarea pe obiective a finanţării rambursabile internă de la Banca de Export Import a României – EXIMBANK S.A. în sumă de 20.000.000 lei.
• aprobarea deplasării unei delegaţii din partea municipiului Râmnicu Vâlcea în Franţa şi Marea Britanie.
• organizarea ansamblului de manifestări culturale ”Toamna la Râmnic” – ediţia a III-a , în luna octombrie 2016.
• efectuarea unor plăţi din bugetul local.
• modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu 01.10.2016.
• modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Protecţie Socială.
• aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice – 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, Direcţia Protecţie Socială şi Poliţia Locală a municipiului Râmnicu Vâlcea.
• exprimarea acordului în vederea contractării de către Liceul de Arte “Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea a serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică.
• desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 2016-2017.
• desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Râmnicu Vâlcea.
• desemnarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei “Club Sportiv Municipal”.
• desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Centrului Naţional de Excelenţă pentru Handbal Feminin.
• acordarea titlului de “Cetăţean de Onoare al Municipiului” ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului.