Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Direcția Județeană de Statistică Vâlcea angajează consilier superior

Direcția Județeană de Statistică Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului de IT şi infrastructură statistică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 (nouă) ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 25 octombrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 27 octombrie 2016, ora 13:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relații suplimentare se obțin la Direcția Județeană de Statistică Vâlcea, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, bd Nicolae Bălcescu nr. 1 sau la telefon 0250/739.020.