Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Noi reguli de la 1 august pentru organizatorii de nunţi şi botezuri

Organizatorii de nunți și botezuri vor avea dreptul, din luna august, să ceară Fiscului depășirea plafonului de încasări în numerar de la persoane fizice, fixat în prezent la 10.000 de lei/persoană zilnic, cu argumentul că serviciile prestate de ei sunt plătite în cele mai multe cazuri cu bani în numerar (din daruri) primiți la aceste evenimente.

Începând cu data de 1 august 2016, organizatorii de nunţi şi botezuri, pentru încasările zilnice în numerar de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal aprobarea unui alt plafon zilnic de încasări decât cel de 10.000 lei, dacă aceştia prezintă organului fiscal informaţii din care rezultă că încasările de la persoane fizice generate de organizarea de astfel de evenimente depăşesc plafonul de 10.000 lei.

Organul fiscal va stabili acest plafon în funcţie de încasările pe care organizatorii de nunţi şi botezuri le-au avut anterior din astfel de evenimente şi va emite o decizie în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii.

Decizia are valabilitate un an de la data comunicării şi poate fi reînnoită sau modificată la cererea solicitantului.

La acest moment, legea limitează operațiunile în numerar în relația operatori economici-persoane fizice la 10.000 de lei/zi/de la /către o persoană, cu interdicția fragmentării încasărilor și plăților în numerar, ca metodă de reducere a evaziunii fiscale prin stabilirea unei trasabilități a fluxurilor bănești prin operațiuni bancare. La momentul introducerii acestei limite, obiectivul declarat a fost creșterea nivelului veniturilor bugetare, dar și a gradului de utilizare a cardurilor bancare ca mijloc de plată.