Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Senator Bogdan-Constantin Matei: „Sportivii vin la muncă și trebuie tratați ca atare”

„Se apropie perioada de transferuri în sportul românesc! Fotbalul și handbalul sunt în topul celor mai urmărite de publicul iubitor! Întrebarea ce o primesc în această perioadă este legată de Ordinul ministrului sportului nr. 500/2022 privind aprobarea instrucțiunilor de stabilire a participării sportivilor de performanță români, la nivel de seniori și tineret, într-o pondere de minimum 40% din totalul de sportivi participanți la competițiile sportive oficiale, la sporturile pe echipe.
Cum procedăm? Ce facem? Cine ne îndrumă? Cum se aplică acest ordin?

  1. Legea nr 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 77, spune: ordinele cu caracter normativ ale conducătorilor ministerelor se emit numai pe baza și în executarea legilor, a hotărârilor și a ordonanțelor Guvernului. În cazul O.M 500/200 nu există cadrul legal în Legea 69/2000, Legea educației fizice și sportului, nu avem nici HG în domeniul sportiv de reglementare a soluției prezentate în ordin și nici o OUG care să statueze forma de participare a sportivilor în competițiile sportive pe criterii de cetățenie.
  2. Legislația și jurisprudența europeană în materie presupune libera circulație a lucrătorilor ce se aplică și sportivilor ce încheie contracte de activitate sportivă în conformitate cu Legea 69/2000. Îngrădirea dreptului la munca în spațiul comunitar nu se poate realiza în contextul statutului nostru ca țară, membră cu drepturi depline a Uniunii Europene. Art. 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că “ Libera circulație a lucrătorilor este garantată în cadrul Uniunii” și “ implică eliminarea oricărei discriminări pe motiv de cetățenie între lucrătorii statelor membre în ceea ce privește încadrarea în muncă, remunerarea și celelalte condiții de muncă. Sportivii vin la muncă și trebuie tratați ca atare.
  3. Federațiile sportive naționale ce introduc în propriile regulamente o asemena prevedere sunt direct răspunzătoare și își duc la îndeplinire măsura prin elaborarea propriilor măsuri coercitive pentru nerespectarea prevederilor statutare de către cluburile afiliate, participante la competițiile sportive oficiale, și sunt direct răspunzătoare de încălcarea normelor europene.
  4. Succes tuturor!!!” transmite senatorul PSD de Vâlcea, Bogdan-Constantin Matei.