Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ŞOMAJ de la 16 ani

Adolescenţi care au absolvit minimum 10 clase şi au 16 ani au posibilitatea de a beneficia de o indemnizaţie de şomaj de 250 de lei, pentru o perioadă de şase luni. Primul lucru pe care trebuie să-l facă este să se înregistreze la agenţia de ocupare a forţei de muncă în maximum 60 de zile de la data absolvirii.

Aşadar, absolvenţii instituţiilor de învăţământ în vârstă de minimum 16 ani pot beneficia de o indemnizaţie de şomaj pentru o perioadă de şase luni, reprezentând 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj (în valoare de 500 de lei în 2014 – n.r.).

Tinerii trebuie să se înregistreze la agenţia de ocupare a forţei de muncă din raza căreia îşi au domiciliul, în maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, ca persoană în căutarea unui loc de muncă.

Pentru înregistrare, absolvenţii au nevoie de următoarele documente: actul de identitate în original şi copie, actele de studii şi de calificare sau adeverinţă din care să rezulte data absolvirii, în original şi copie, adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale.