Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Acciza pe motorina din agricultură se rambursează până la sfârşitul lunii

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a stabilita data de 31 ianuarie ca termen limită pentru depunerea cererilor de rambursare a diferenţei de acciză la motorina folosită în agricultură pe ultimul trimestru al anului 2013. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. „Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare depun cererile trimestriale de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate în trimestrul respectiv, precum şi de documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 1229/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit Ordinului MADR nr. 1229/2013 cu modificările şi completările ulterioare, cantitatea de motorină nu poate depăşi 40% din cantitatea totală calculatp şi stabilită conform acordului prealabil rectificativ pentru cererile de acord prealabil pentru finanţare aferente anului agricol 2013-2014″, a precizat directorul APIA Vâlcea, Adrian Pintea.

În cazul în care documentele justificative privind achiziţia de motorină anexate la cererea de plată trimestrială pentru rambursare aferentă anului 2013 nu acoperă cantitatea calculată şi stabilită prin acordul prealabil rectificativ pentru anul 2013, diferenţa se reportează pentru anul 2014.