Acasă Arhiva CONDUCEREA IGPR NU IARTĂ

CONDUCEREA IGPR NU IARTĂ

Pentru dezinformare și prost management

” norii negri aflați deasupra IJP, nu s-au destrămat ” la orizont, se prefigureazăsancțiuni majore ” comisarul șef Cazan Adrian și comisarul șef adjunct Sărdărescu Nicolae au fost admonestați de conducerea MAI, pentru lipsăde profesionalism, obiectivitate, corectitudine și flexibilitate ” vișina pe tort a fost pusăde suspiciunile privind vânzarea – cumpărarea supra evaluatăa două imobile cumpărate de la particulari ” fragmente dintr-un raport incriminator care văd pentru prima datălumina tiparului presei

 

După apariția articolelor noastre privind existența unor suspiciuni în legăturăcu vânzarea – cumpărarea unor imobile necesare găzduirii activității Serviciului Poliției Rutiere – Vâlcea, Poliției Brezoi și Poliției Titești, la comandă, mașina de spălat, albit, uscat și că lcat a presei locale mercenare, a intrat în acțiune. În speranța unei salvări morale de ultimăoră, într-un ziar local efemer s-a făcut afirmația că șefii Inspectoratelor Județene de Poliție din întreaga țară vor fi schimbați din funcție, sugerându-se, subtil, că dacă va fi schimbat din funcție șeful IJP Vâlcea, comisar șef Adrian Cazan, aceasta se va face nu datorităranchiunei, slabului și neorientatului management aplicat, ci pentru că măsura schimbării comandanților vizeazăîntreaga țară . Nimic mai fals. Dacă se va dispune schimbarea inspectorului șef Adrian Cazan, măsura are la bazăprobleme mai vechi, cunoscute sau necunoscute, constatate sau neglijate, unele din ele sintetizate, totuși, într-un raport care vede (parțial) pentru prima datălumina tiparului într-un  ziar. Menționăm că fragmentele prezentate sunt preluate dintr-un raport final aflat acum la Cancelaria Ministerului Administrației și Internelor.

Iatădespre ce este vorba: cam pe la mijlocul anului trecut, prin trei rapoarte înaintate ministrului Vasile Blaga, comisarul șef de Poliție Preda Ion și subcomisarul NeațăEugen au contestat concluziile formulate de comisia constituităla nivelul IJP Vâlcea „cu ocazia evaluărilor activității desfășurate de cadrele de conducere ale Poliției municipiului în perioada 1.01.2006 – 30.04.2006”. Menționăm că evaluarea activității acestora s-a făcut tendențios, cu rea voințăși credință, insultătoare la adresa profesionalismului lucrătorilor de poliție și a celor aflați la comanda Poliției Municipale Rm. Vâlcea. Drept urmare, s-au dispus ample verifică ri și concluzionarea de urgențăa situației sesizate. Verifică rile au fost făcute de un colectiv format din chestor – Doru Dumitrescu, comisar șef – Sorin Zamfir Ștefan, comisar șef – Bălășescu Dumitru, comisar șef- Tătar Liviu, comisar șef  – Berde Romulus,  comisar șef – Cojocaru Romulus, din cadrul Corpului de Control al Ministrului, inspectorul Vlad Sorin – specialist în cadrul Direcției Management și Resurse Umane din MAI și comisar Burnici Nicolae, ofițer specialist în Direcția de Investigații Criminalistice în IGPR, colectiv coordonat de chestorul de poliție, dr. Constantin Manoloiu.

CONCLUZII

( ) Deși avea la dispoziție toate pârghiile necesare unei bune derulări a procesului de evaluare, șeful inspectoratului, comisar șef, Adrian Cazan, a comis erori cu privire la organizarea, desfășurarea și finalitatea evaluării, astfel: obiectivele fixate au fost insuficiente pentru a constata în mod real și obiectiv poziția în care se aflăpoliția municipiului Râmnicu Vâlcea, raportat cu IJP Vâlcea, prin prisma rezultatelor înregistrate precum eficiența stilului și metodelor de conducere al echipei manageriale. A dispus ca în componența comisiei de evaluare a activității echipei manageriale de la poliția municipiului, săintre cadre fărăexperiențăși abilități necesare în activitatea de evaluare și nu au verificat modul cum membrii comisiei s-au pregătit pentru demararea și efectuarea evaluării. Deși, a dispus ca săfie evaluați toți șefii poliției municipale și orășenești  și cei ai serviciilor și birourilor la nivelul județului, nu a repartizat comisiile care urmau săefectueze evaluarea pe fiecare structurăși nu au urmărit modul de derulare, fapt ce a făcut până ca în momentul efectuării verifică rilor sănu fi fost executate decât opt evaluări. Nu a realizat instruirea comisiei cu privire la obiectivele evaluării: formele, metodele, procedeele și mijloacele ce urmau a fi folosite, modul de centralizare a rezultatelor și de întocmire a raportului final, data informă rilor parțiale și a celei finale.( .) A admis conținutul raportului final de evaluare a activității echipei manageriale în care au fost inserate în mod incorect unele date referitoare la rezultatele înregistrate la nivelul municipiului Rm. Vâlcea, dovedind că nu cunoaște situația realăexistentăla nivelul instituției. A dezinformat conducerea IGPR cu privire la starea de fapt existentăla nivelul Poliției Municipiului Rm. Vâlcea și nu și-a asumat responsabilitatea luării unor decizii, deși are în competențădenumirea și eliberarea din funcție a șefului Poliției Municipiului și a adjuncților acestuia. Comisarul șef, Sărdărescu Nicolae, adjunct al șefului inspectoratului, șef al comisiei de evaluare a manifestat lipsăde competență, corectitudine și obiectivitate pe parcursul desfășurării evaluării și a prezentării rezultatelor. Astfel, nu a repartizat corespunzător membrii comisiei, așa cum este cazul comisarului șef Leculete Dragoș, în Biroul Criminalistic din cadrul IPJ Vâlcea, care a fost desemnat săevalueze activitatea șefului Biroului Ordine Publică , deși nu a desfășurat niciodatăactivități în acest domeniu, la realizat instruirea membrilor comisiei cu privire la obiectivele evaluării, precum și cu privire la formele, metodele, procedeele și mijloacele de evaluare. Lipsa de pregătire și a abilităților necesare reflectării unei activități de evaluare au constituit cauzele majore ale întocmirii unui raport incomplet, presărat cu date incorecte care nu a cuprins cauzele care nu au favorizat înregistrarea unei disfuncționalități, referiri la gravitatea devianțelor și a măsurilor ce se impuneau a fi luate. La întocmirea raportului final de evaluare nu s-au consultat cu ceilalți membri ai comisiei  și nu au ținut cont de concluziile formulate de acesta în rapoartele prezentate.( ) Comisia de verificare a constatat că existăși neajunsuri majore în activitatea echipei manageriale de poliție a municipiului Rm. Vâlcea nesesizate, însă , de că tre comisia de evaluare. Este inconstant în aprecieri. În timp ce raportul de evaluare al activității pe patru luni este aproape în întregime negativist, în ședința de evaluare a activității pe șase luni a apreciat că activitatea desfășuratăde Poliția Municipiului Rm. Vâlcea este cea mai bunădin ultimii zece ani. Modalitatea de evaluare și de prezentare distorsionatăa realității a condus la degradarea climatului organizațional și adâncirea crizei de comunicare între echipele manageriale, dar și la diminuarea eficienței și activităților de poliției desfășurate la nivelul județului. ( ) Atenționarea comisarului șef Cazan Adrian și comisarului șef Sărdărescu Nicolae pentru lipsăde profesionalism, obiectivitate, corectitudine, flexibilitate manifestate cu ocazia evaluării manageriale a Poliției Mun. Rm. Vâlcea. ( )

Sperăm ca opinia publică săînțeleagăcorect situația de la IJP Vâlcea și săadmită, totuși, că numai cine nu muncește nu greșește, dar asta numai în cazul celor care și muncesc, nu numai comandă! În cazul în care va avea loc schimbarea comenzii IJP, măsura este dictatăde faptele constatate ale comandanților și este aplicatănumai acolo unde se manifestăun management defectuos.

Romeo Popescu

image_pdfVezi ca PDFimage_printPrintează articolul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.