1

Birocrații de la Mediu scurmăprin gunoaiele de la Râureni

” Ignorând procesele din justiție,

” „Pentru a evita riscul sancționării României recomandăm ca depozitarea deșeurilor generale de pe teritoriul municipiului Vâlcea (confundăRâmnicul cu județul Vâlcea – n.r.) și a celor 10 localități arondate săse realizeze în celelalte depozite de deșeuri din județul Vâlcea (că limănești, Govora, Drăgășani și Bălcești) care au capacitate de depozitare disponibilăși termene de sistare a depozitării anul 2009″, precizeazăun secretar de stat din Ministerul Mediului, în adresa înaintatăPrimăriei ” pe rolul instanțelor de judecatăexistăpatru acțiuni al Primăriei Râmnicului împotriva tuturor măsurilor coercitive impuse de Garda de Mediu Vâlcea

Chiar dacă reprezentanții Primăriei Râmnicului, în special primarul Mircea Gutău, fac eforturi deosebite pentru a finaliza cât mai repede construcția gropii de gunoi de la Fețeni, conducerea Ministerului Mediului a început săîși dăcu părerea din biroul de la București despre necesitatea închiderii gropii de gunoi de la Râureni. Primarul Râmnicului, Mircea Gutău, a declarat recent că firma care a câștigat licitația pentru construcția gropii de gunoi de la Fețeni – Hidroconstrucția SA – va demara cât de curând lucrările de construcție, După „dezastrul” lăsat în urmăde italienii de la Monticava. Primarul a recunoscut că lucrările la acest obiectiv de investiții vor dura cel puțin 14 luni, însă sperăca până în vara acestui an săfie date în folosințăprimele două celule de la groapa de gunoi de la Fețeni. În aceste condiții, este greu de înțeles optica birocraților din Ministerul Mediului de a forța din nou mâna Primăriei Râmnicului și a societății URBAN sătransporte gunoiul menajer din Râmnicu Vâlcea în localitățile vecine. Iatăce se spune în cuprinsul unei adrese trimise zilele trecute Primăriei, adresăsemnatăde Lucia Ana Varga, secretar de stat în Ministerul Mediului: „Considerăm că prin continuarea depozitării deșeurilor în depozitul de la Râureni se încalcă prevederile Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană , reprezentând un adevărat risc de sancționare a României de că tre Curtea Europeană de Justiției. Pentru a evita riscul sancționării României recomandăm ca depozitarea deșeurilor generale de pe teritoriul municipiului Vâlcea (confundăRâmnicul cu județul Vâlcea – n.r.) și a celor 10 localități arondate săse realizeze în celelalte depozite de deșeuri din județul Vâlcea (că limănești, Govora, Drăgășani și Bălcești) care au capacitate de depozitare disponibilăși termene de sistare a depozitării anul 2009. Încă din anul 2001, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile a depus eforturi susținute pentru sprijinirea autorităților publice locale în vederea implementării legislației europene de mediu aferentăsectorului deșeuri, prin accesarea fondurilor de pre-aderare și punerea la dispoziția Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea a măsurii ISPA 2001 „Managementul integrat al deșeurilor în municipiul Râmnicu Vâlcea”. Luând în considerare toate aspectele sus menționate, considerăm că soluția optimăși cu cel mai redus risc este cea a depozitării deșeurilor în celelalte depozite din județul Vâlcea, pentru o perioadă tranzitorie, până la punerea în funcțiune a depozitului de la Fețeni care se va realiza ca urmare a implementării măsurii ISPA”. Judecă toria a dat câștig de cauzăPrimăriei Se știe că depozitul de deșeuri de la Râureni trebuia săsisteze depozitarea la data de 31 decembrie 2006, iar funcționarea După această datăconstituie o încă lcare a actelor legislative în vigoare cât și a tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană . Garda Naționalăde Mediu – Comisariatul Județean Vâlcea a luat toate măsurile legale ce sunt de competența acestei instituții, respectiv aplicarea de avertisment, amendăcontravenționalăși dispunerea sistării activității de depozitare. însă , atât procesul verbal de sancționare cât și dispoziția de sistare a activității au fost contestate în instanță. Activitatea de depozitare la Râureni Continuă în baza sentinței pronunțatăde Judecă toria Râmnicu Vâlcea, prin care se permite continuarea activității până la darea în folosințăa primei celule a depozitului Fețeni. această sentințăeste contestatăde că tre Garda de Mediu Vâlcea, urmând săse emităde că tre Tribunalul Vâlcea o decizie definitivăși irevocabilăîn ceea ce privește sistarea depozitării. În prezent, părțile implicate nu au găsit o modalitate amiabilăde rezolvare a aspectelor de mediu referitoare la depozitarea deșeurilor, cauzăpentru care pe rolul instanțelor de judecatăexistăpatru acțiuni al Primăriei Râmnicului împotriva tuturor măsurilor coercitive impuse de Garda de Mediu Vâlcea. Cu un buget total estimat la 11,35 milioane de euro, proiectul rampei ecologice pentru deșeurile menajere de la Fețeni așteaptăde ani buni finalizarea. Preluate inițial de firma Monticava Strade din Italia, lucrările au fost abandonate în luna martie a anului 2006, constructorul fiind incapabil atât financiar, cât și tehnologic sămai continue proiectul în respectiva zonă. După luni întregi de tergiversări și nenumărate adrese că tre Ministerul Finanțelor Publice (MFP), intermediarul finanțării europene, contractul cu italienii a fost reziliat abia spre sfârșitul anului. Pentru a nu mai repeta erorile din primul contract, experții primăriei au adăugat unele condiții suplimentare pentru firmele care au participat la licitația de atribuire a lucrărilor. Astfel, anunțul de participare prevedea că orice societate care participa la procedurile de atribuire trebuie săfi efectuat o lucrare asemănătoare în valoare minimăde opt milioane de euro și alte două cu o valoare de 3,5 milioane de euro. De asemenea, contractantul desemnat câștigă tor a trebuit sădepunăo garanție de bunăexecuție de 10% din valoarea proiectului. Documentația emisăde primărie mai aratăcă durata contractului este de 14 luni, iar dacă procedurile se mențin în termen, în luna aprilie a anului 2009, rampa ecologică de la Fețeni ar trebui finalizată, iar cea de la Râureni închisădefinitiv.

Raul Pop