Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

CURTEA DE APEL ALBA IULIA ÎI CONFIRMĂ NEVINOVĂÎIA

” Primarul Râmnicului a primit un nou certificat de onorabilitate

” „În considerarea celor deja expuse, se desprinde concluzia certăcă infracțiunea reținută în sarcina inculpatului Gutău Mircea nu există”

Scandalul declanșat de mitomanul delator Crinu Popescu, prin care a sesizat DNA precum că Mircea Gutău, primarul municipiului Rm. Vâlcea, în co-inculpare cu viceprimarul Nicolae Dicu, i-ar fi pretins suma de 50.000 euro, în scopul îndeplinirii unui act ce intra în sfera activităților sale de serviciu, se apropie de sfârșit. După eliberarea celor doi presupuși inculpați, din penitenciar, toate instanțele de judecatăau confirmat nevinovăția lor. Un act intermediar, până la soluția finalădefinitivăși irevocabilă, a fost judecarea procesului la Secția penalăa Curții de Apel Alba Iulia, unde prin decizia penalănr. 179/A/2007, instanța a făcut următoarea remarcă : „Declarația denunță torului Popescu Constantin este vădit nesinceră ( ) și, prin urmare, între Popescu și Gutău nu au existat discuții în legăturăcu certificatul de urbanism. În acest context, practic, inculpatul Gutău nu avea pentru ce săpretindăsau săprimească bani sau alte foloase de la martorul Popescu, nici direct, nici prin intermediul co-inculpatului Dicu”. Soluția de rejudecarea cauzei de că tre Tribunalul Alba, a dat naștere la noi suspiciuni în mintea naivilor și a făcut ca dușmanii politici ai primarului Gutău, împreunăcu cozile lor de topor (de la PNL sau din presa localăvândută) săscoatăiar capul, exponentul unei dușmănii maladive inexplicabile fiind ziaristul Silviu Popescu de la singurul ziar ce murdărește cu minciuni și invective viața noastrăpublică , care Continuă sămuște mâna celui care i-a dat să mănânce și l-a ajutat moral și material când s-a întors ca un nevolnic din America. Continuă m sădăm publicității deciziile penale ale tuturor instanțelor care judecă acest proces infam, menționând că rejudecarea dictatăde această instanțăardeleanăs-a hotărât numai pentru că doar un Tribunal are dreptul și gradul de a analiza legalitatea unor dispoziții suspecte de ilegalitate emise de procurori. Ori, în această fazăa judecă ții, s-a concluzionat că a fost încă lcatălegea prin faptul că mandatul emis pentru efectuarea unor înregistrări audio și video în cauzăa fost semnat în afara competenței profesionale de vicepreședintele Tribunalului Vâlcea și nu se președintele lui. Tribunalul Alba Iulia – în competența că ruia intra cazul greșelii comise de procurorii vâlceni și ai DNA se va putea pronunța, ulterior, dispunând anularea înregistrărilor ce sunt considerate probe incriminatoare. Săașteptăm cu răbdare și încredere justiția finalădin cel mai scandalos caz cunoscut pe meleagurile vâlcene. Nu peste puțin timp, opinia publică va putea fi sigurăcă liberalul șef Emilian Frâncu, Ion Nicolae – candidatul lui la primăria Râmnicului și ziaristul Silviu Popescu (evităm sănominalizăm și celelalte nimicarnițe publice destabilizatoare) și-au bătut joc de încrederea și naivitatea ei, urmărind prin scandaloasele acuzații aduse primarului Gutău, nu binele public, ci numai interesul lor și de grup.

” Romeo POPESCU


ROMÂNIA

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

SECÎIA PENALĂ

DOSAR NR. 4510/90/2006

DECIZIA PENALĂ NR. 179/A/2007

Ședința publică din 10 decembrie 2007

Președinte: Stanca Ioana Marcu

Judecă tor: Tiberiu Peter

Grefier: Teodora Ciur

DNA – Serviciul Anticorupție Alba Iulia reprezentat prin: Anca Frăcea – procuror

Pe rol se aflăpronunțarea asupra apelului declarat Direcția NaționalăAnticorupție – Serviciul Anticorupție Alba Iulia împotriva sentinței penale nr. 182/2007 pronunțatăde Tribunalul Alba în dosar nr. 4510/90/2006.

Mersul dezbaterilor și concluziile părților au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunțării din data de 4.12.2007, care face parte integrantădin prezenta decizie.

CURTEA DE APEL

Asupra apelului penal de Față

Prin rechizitoriul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Corupției din 27.07.2006 – dosar nr. 126/P/2006 au fost trimiși în judecatăîn stare de arest preventiv, inculpații:

GUTĂU MIRCIA – pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mităprev. de art. 254 al. 1 Cod penal, raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și

DICU NICOLAE – pentru săvârșirea complicității la infracțiunea de luare de mităprev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 254 al. 1 Cod penal și la art. 6 din Legea nr. 78/2008.

În sarcina inculpatului Gutău Mircia s-a reținut că în calitate de primat al municipiului Râmnicu Vâlcea, în perioada aprilie – iulie 2006 a pretins de la denunță torul Popescu Constantin, atât direct, cât și prin intermediul inculpatului Dicu Nicolae suma de 50.000 EURO, redusăulterior la suma de 40.000 EURO, în scopul îndeplinirii unui act ce intra în sfera activităților sale de serviciu – emiterea unui certificat de urbanism în condițiile solicitate de denunță tor, în calitate de persoanăinteresată.

Prin același rechizitoriu, în sarcina inculpatului Dicu Nicolae s-a reținut că în perioada aprilie – iulie 2006 l-a ajutat pe inculpatul Gutău Mircia săpretindăde la numitul Popescu Constantin suma de 50.000 EURO, redusăla suma de 40.000 EURO, în scopul îndeplinirii unui act ce intra în sfera atribuțiilor de serviciu ale autorului infracțiunii, respectiv emiterea unui certificat de urbanism în condițiile solicitate de persoana interesată. Tot inculpatul Dicu Nicolae a și primit de la denunță tor pentru sine și pentru inculpatul Gutău Mircia suma de 25.000 EURO în vederea emiterii certificatului de urbanism în condițiile cerute de persoana interesată.

Prin sentința penalănr. 182/18.06.2007 pronunțatăde Tribunalul Alba – Secția Penalăîn dosar nr. 4510/90/2006, în baza art. 11 pct. 2 lit a 10 lit. a Cod procedurăpenalăinculpatul Gutău Mircia a fost achitat de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii prev de art. 254 al. 1 Cod penal raportat la art. 6 lin Legea nr. 78/2000.

Prin aceeași sentință, în baza art. 11 art. 11 pct. 2 lit. a, 10 lit. d Cod procedurăpenalăinculpatul Dicu Nicolae a fost achitat de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii prev. de art. 254 al. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 prin înlăturarea dispozițiilor art. 26 Cod penal.

A fost revocatămăsura preventivăa obligării de a nu părăsi țara, dispusăFață de cei doi inculpați prin decizia penalănr. 669/2006 a Curții de Apel Alba Iulia.

A fost desființatămăsura sechestrului asigurator luatăîn cursul urmăririi penale prin ordonanța din 25.07.2006, fiind respinsătotodatăși cererea de obligare a inculpaților la restituirea că tre denunță tor a sumei de 5000 EURO.

Pentru a pronunța această sentință, instanța de fond a reținut următoarele:

Potrivit disp. art. 254 al. 1 Cod penal, constituie infracțiune de luare de mită”fapta funcționarului care, direct sau indirect, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori acceptăpromisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri”.

Pornind de la analiza elementelor constitutive ale acestei infracțiuni, rezultăcă pentru a fi în prezența acestei infracțiuni trebuie stabilit mai întâi de toate, actul de serviciu la care era îndatorat inculpatul Gutău, ca autor al acesteia.

Ori, așa cum rezultădin încheierea de ședințăde la termenul de judecatădin data de 2.08.2006 procurorul de ședințăa făcut precizarea că actul de serviciu în discuție, îl constituie soluționarea cererii martorului Popescu Constantin, de eliberare a certificatului de urbanism pentru terenul situat în strada Gabriel Stoianovici nr. 3 și nicidecum pentru terenul situat în strada Cerna.

Situația premisăa acestei infracțiuni constăîn prealabila existențăa unui serviciu ce funcționeazăla o organizație definităde art. 145 Cod penal, serviciu care are competența de a efectua acte de felul aceluia care ocazioneazăsăvârșirea luării de mită. În cadrul acestui serviciu își exercităatribuțiile funcționarul care comite luare de mită. Dar situația premisăpresupune în mod obligatoriu ca funcționarul respectiv săfie investit, prin serviciul al că rui salariat este, cu o solicitare, de regulăscrisă, înregistratăla registratura unității. În lipsa unei astfel de investiri, funcționarul nu este ținut săefectueze un act de serviciu.

Obligațiile sale de serviciu capătăconsistențăabia După investirea serviciului cu cererea solicitantului, moment din care funcționarul respectiv poate fi subiect activ al infracțiunii de luare de mită. Nefiind investit, el nu poate nici săîndeplinească și nici sănu îndeplinească ori săfacă un act contrar acestor îndatoriri. Conduita funcționarului se circumscrie concret unui act bine determinat, așa cum acesta apare în cererea solicitantului și atribuțiilor de serviciu preexistente.

Ori, așa cum rezultădin probatoriul administrat în cauză, declarațiile martorilor Toma Florin și Mihăilescu Elena, care se coroboreazăcu declarațiile celor 2 inculpați, pentru terenul din strada Gabriel Stoianovici nr. 3, martorul Popescu și nici altcineva din cadrul societății sale nu depusese la Primărie vreo cerere pentru obținerea certificatului de urbanism.

În acest sens, declarația martorului Popescu Constantin este vădit nesinceră, în contradicție cu probele sus menționate și anume acesta a învederat în declarația sa că pentru terenul din strada Stoianovici „s-a făcut o cerere înainte de arestarea celor 2 inculpați, deși în realitate cererea a fost făcutăla data de 01.08.2006 (deci După denunțurile formulate împotriva inculpaților și După arestarea acestora) iar la data de 31.08.2006 a fost eliberat certificatul de urbanism nr. 2012/24639 și 26226 (depus la dosarul cauzei, la termenul de judecatădin data de 11.06.2007).

În acest context, inculpatul Dicu Nicolae a precizat în declarația datăîn fața instanței, că „pentru că martorul Popescu Constantin avea nevoie de lămuriri în privința obținerii certificatului de urbanism pentru zona din strada Stoianovici, lămuriri pe care eu urma săle obțin de la Urbanism și de la coinculpatul Gutău, i-am spus martorului să-mi aducă o copie a contractului de vânzare-cumpărare de pe teren, copie care mi-a parvenit prin intermediul martorului Toma Florin, în data de 5.07. Revin și arăt că în data de 3.07. am intrat în posesia copiei de pe contract, respectiv După discuția pe care am avut-o cu acesta în data de 30.06”, aspect confirmat de martorul Toma Florin în declarația datăîn fața instanței.

Prin urmare, din probatoriu rezultăcu certitudine inexistența cererii pentru terenul din strada Stoianovici, cerere care contrar susținerilor acuzării, nu constituia doar o simplăformalitate, deoarece în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, mai precis disp. Art. 15 și ar. 29 al. 1 din Ordinul 1430/2005 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 50/91 pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul trebuie săformuleze cerere și sădepunăo întreagădocumentație compusădin elementele precizate în actul normativ menționat.

Analizând mai departe elementele infracțiunii de luare de mită, pretinderea sau primirea banilor sau a foloaselor necuvenite trebuie săfie necuvenită, deci săaibăcaracter de retribuție, de platăpentru efectuarea actului determinat arătat în mod explicit de mituitor.

Ori, așa cum s-a precizat mai sus, despre intenția martorului Popescu de a obține în perspectivăun certificat de urbanism pentru terenul din strada Stoianovici știau doar inculpatul Dicu și martorul Toma (angajatul societății SC Rovimet SA) care i-a adus inculpatului Dicu contractul de vânzare-cumpărare cu privire la teren.

Prin urmare, între martorul Popescu și inculpatul Gutău nu au existat discuții în legăturăcu certificatul de urbanism pentru terenul situat în strada Gabriel Stoianovici. În acest context, practic inculpatul Gutău nu avea pentru ce săpretindăsau săprimească bani sau alte foloase de la martorul Popescu, nici direct, nici indirect prin intermediul coinculpatului Dicu (lipsind cu desăvârșire actul determinat ce ar fi intrat în sfera atribuțiilor sale de serviciu).

Prin urmare, în considerarea celor deja expuse, se desprinde concluzia certăcă infracțiunea reținută în sarcina inculpatului Gutău Mircia nu există.

Cu ocazia întâlnirii din data de 06.07.2006 (când a fost organizat flagrantul) dintre inculpatul Dicu și martorul Popescu, acesta din urmăi-a înmânat așa cum rezultădin înregistrări, suma de 20 de mii de euro. Faptul că această sumăi-a fost remisăinculpatului este indiscutabil, însăse pune întrebarea dacă aceasta a putu fi datăși luatăcu titlu de mită. Cu siguranțănu a fost datăși luatăcu acest titlu, deoarece din cele expuse până acum rezultăcă în privința inculpatului Gutău fapta nu există; neexistând un autor al infracțiunii de luare de mită, nu poate exista nici complice la această faptă(existența în sine a faptei de luare de mităși a complicității dintre cei doi inculpați nefiind dovedităsub nici o formă). Deci, inculpatul Dicu a luat banii nu ca și complice al coinculpatului Gutău, ci în nume propriu, pentru sine. În calitatea sa de viceprimar, inculpatul Dicu nu avea printre atribuțiile sale de serviciu și cea de eliberare a certificatelor de urbanism.

Prin urmare, neavând o astfel de atribuție, nu-i putea facilita denunță torului obținerea vreunui certificat de urbanism, deci nu avea ce îndeplini, a nu îndeplini sau a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, așa cum prevede art. 254 alin 1 Cod Penal.

Prin urmare, deși inculpatul Dicu a luat banii, aceștia nu au fost luați cu titlul de mită, acestei infracțiuni lipsindu-i latura obiectivă, ci eventual cu un alt titlu.

Împotriva acestei sentințe a declarat apel în termen Direcția NaționalăAnticorupție – Serviciul Anticorupție Alba Iulia, solicitând, în principal, desființarea sentinței atacate și trimiterea cauzei spre rejudecare la instanța de fond.

În subsidiar, s-a solicitat ca în urma desființării sentinței primei instanțe și în urma rejudecă rii cauzei, inculpații săfie condamnați pentru infracțiunile pentru care au fost trimiși în judecată.

În motivarea apelului declarat, în primul rând s-a apreciat de apelantăcă hotărârea instanței de fond este lovităde nulitate absolutăîntrucât s-au încă lcat dispozițiile art. 334 Cod procedurăpenalăprivind punerea în discuție a noi încadrări juridice a infracțiunii reținute în sarcina inculpatului Dicu Nicolae, instanța de fond omițând săpunăîn discuție schimbarea dintr-o formăde participație mai ușoară- complicitate – în autorat.

În al doilea rând, instanța de fond a reținut o stare de fond eronată, care nu corespunde stării de fapt reținute în rechizitoriu, făcând astfel o analizăși interpretare greșităa probelor, care, în final, au condus la pronunțarea soluțiilor de achitate a inculpaților. Ori, din probatoriul administrat în cauză, rezultăcă toatele elementele constitutive ale infracțiunii sunt întrunite.

Verificând legalitatea și temeinicia hotărârii atacate, prin prisma motivelor de apel invocate cât și din oficiu, se constatăcă apelul declarat este fondat pentru următoarele considerente:

Potrivit prevederilor art. 334 Cod procedurăpenală, dacă în cursul judecă ții se considerăcă încadrarea juridică datăfaptei prin catul de sesizare urmeazăa fi schimbată, instanța este obligatăsăpunăîn discuție noua încadrare și săatragăatenția inculpatului că are dreptul săcearălăsarea cauzei mai la urmăsau, eventual, amânarea judecă ții pentru a-și pregăti apărarea. În prezenta cauză, prin catul de sesizare, inculpatul Dicu Nicolae a fost trimis în judecatăpentru săvârșirea complicității la infracțiunea de luare de mităprevăzutăde art. 26 Cod penal raportat la art. 254 al.1 Cod penal și la art. 6 din legea nr 78/2000. Prin sentința penalăatacată, instanța de fond, în baza art.11 pct.2 lit. a, 10, lit.d, Cod procedurăpenală, l-a achitat pe acest inculpat de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de luare de mită, prevăzutăde art. 254 254 al.1 Cod penal și la art. 6 din legea nr 78/2000, prin înlăturarea art. 26 Cod penal reținând că acest inculpat a luat bani de la denunță tor, nu ca și complice al coinculpatului Gutău, ci în nume propriu, pentru sine. Deși instanța de fond a înlăturat dispozițiile art. 26 Cod penal, schimbând calitatea de participant a inculpatului Dicu din complice în autor, operațiune care, în final constituie o schimbare a încadrării juridice care trebuia pusăîn discuția părților. Ori, instanța de fond a omis săpunăîn discuția părților schimbarea încadrării juridice într-o nouăîncadrare mai gravă. Cum dispozițiile procedurale referitoare la schimbarea încadrării juridice sunt de esența garantări exercitării drepturilor procesuale și apărării intereselor legitime ale persoanei, rezultăcă hotărârea atacatăeste lovităde nulitate absolută. O atare nelegalitate nu poate fi îndreptatăde instanța de control judiciar fărăprivarea inculpatului de a apăra în dublu grad de jurisdicție, situație în care conform art. 379 pct. 1 lit. b Cod procedurăpenalăse va desființa hotărârea primei instanțe și se va trimite cauza la același tribunal pentru rejudecare, cu respectarea dispozițiilor art. 334 Cod procedurăpenală.

Cu ocazia rejudecă rii cauzei, se vor analiza și celelalte motive invocate de apelant.

Cheltuielile judiciare din apel vor rămâne în sarcina statului.

Pentru aceste motive,

În numele legii

D E C I D E

Admite apelul declarat de D.N.A. – Serviciul Teritorial Anticorupție Alba Iulia împotriva sentinței penale nr. 182/18.06.2007 pronunțate de Tribunalul Alba în dosarul nr. 4510/90/2006. Desființeazăsentința penalăatacatăși dispune rejudecarea cauzei de că tre Tribunalul Alba. Cheltuielile judiciare în apel rămân în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunțare.

Pronunțatăîn ședința publică din 10.12.2007.

PREȘEDINTE JUDECĂTOR

Stanca Ioana Marcu Tiberiu Peter

Grefier

Teodora Ciur