Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Alesul Petre Grigore spune că a fost trimis la plimbare de Cîlea

 Consilierul a solicitat verificarea contractelor de achiziție și concesiune

fără TRANSPARENÎĂ. Consilierul județean Petre Grigore spune că în cazul în care Ion Cîlea nu va fi receptiv la solicitările sale, intenționeazăsăse adreseze justiției. „Nu aș vrea săse înțeleagăcă am suspiciuni în ceea ce privește contractele de achiziție și concesiune, însă , în cazul în care sunt anumite nereguli este bine săintrăm în legalitate”, a precizat el. însă , cea mai gravăacuzăpe care alesul i-o aduce președintelui Consiliului Județean este legatăde faptul că acesta, din momentul în care a câștigat scaunul de șef al CJ, se aflăîntr-o permanentăcampanie electorală, care-l drecrebilizeazăîn fața cetățenilor din județ.

Cîlea vrea săștie tot

La ultima ședințăa Consiliului Județean, alesul democrat-liberal, Petre Grigore, a ridicat o problemăextrem de interesantăși importantăîn același timp, ce a scă pat, din păcate, din vizorul presei. Consilierul județean a propus ca, pe viitor, săexiste un control mult mai riguros și exact cu privire la modul în care se gestioneazăbanii publici, pornind de la felul în care aceștia sunt alocați, în teritoriu. „Dăm miliarde de lei, fără ca După aceea săurmărim traseul care-l iau sumele alocate. Mi se pare anormalăo asemenea atitudine, în condițiile în care, iar acest lucru știm bine că s-a mai întâmplat, ne-am confruntat, nu de puține ori, cu deturnări de fonduri la primării”, a spus, ferm, Petre Grigore.

însă , cea mai mare nemulțumire a consilierului este legatăde felul în care a înțeles Ion Cîlea, președintele Consiliului Județean (CJ) Vâlcea săacționeze în raport cu atribuțiile pe care le are trasate, în mod clar, prin lege. Alesul susține că șeful Consiliului a că pătat un soi de manie a controlului, în sensul în care orice hârtie, oricât de nesemnificativăar fi ea, trebuie sătreacă prin mâna social-democratului, temându-se ca nu cumva să-i scape ceva.

„În momentul conceperii punctului de vedere susținut în ședința Consiliului Județean am făcut apel la lege, pentru că așa mi se pare cel mai corect. Potrivit legislației în vigoare, autoritatea contractantăși concendentul nu se substituie, în niciun fel președintelui Consiliului Județean și nici Instituției. Președintele vrea săfie în tot și în toate, însă , După cum se vede, legea nu-i permite acest lucru”, a mai adăugat consilierul județean.

„În CJ se numărăbani, nu porci”

Potrivit legii, Comisia Juridică a instituției, din care face parte alesul județean, are menirea de a analiza și controla modul în care au fost soluționate petițiile, reclamațiile, și propunerile cetățenilor adresate CJ, urmărește respectarea legislației în vigoare privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii și îndeplinește orice alte sarcini stabilite prin hotărâri ale CJ Vâlcea, dacă acestea au legăturăcu activitatea comisiei. „Plecând de la prevederile legale, l-am contactat pe Cîlea și i-am spus că , împreunăcu colegii mei, doresc săverifică m contractele de achiziție și de concesiune. Plin de el, președintele m-a trimis la plimbare și mi-a spus că eu nu sunt Curtea de Conturi ca săam astfel de pretenții, cu toate că în ședințăa spus foarte clar că el va da întotdeauna dovadăde transparențăși că orice vrea poate săia la verificat contractele. Una spune și altfel face. Domnul Ion Cîlea trebuie săaibăîn vedere că în CJ se numărăbani, atunci când vine vorba de alocarea lor pentru obiectivele importante ale județului, și nu porci Este, normal, săfim foarte precauți vizavi de modul în care se cheltuiesc banii publici, care sunt ai noștri, ai tuturor”, a mai spus el.

Consilierul județean Petre Grigore spune că în cazul în care Ion Cîlea nu va fi receptiv la solicitările sale, intenționeazăsăse adreseze justiției. „Nu aș vrea săse înțeleagăcă am suspiciuni în ceea ce privește contractele de achiziție și concesiune, însă , în cazul în care sunt anumite nereguli este bine săintrăm în legalitate”, a precizat el. însă , cea mai gravăacuzăpe care alesul i-o aduce președintelui Consiliului Județean este legatăde faptul că acesta, din momentul în care a câștigat scaunul de șef al CJ, se aflăîntr-o permanentăcampanie electorală, care-l decrebilizeazăîn fața cetățenilor din județ. „Mi se pare strigător la cer săpleci la audiente, prin județ, cu microbuzele ce aparțin Direcției Copilului cu care săcari directorii de la deconcetrate, prin toată Vâlcea, doar ca săvadălumea cât de ascultat ești tu de cei care ți se subordonează. De fapt, aceste audiențe sunt toate făcute în scop electoral și atrag atenția Consiliului Județean, condus de Ion Cîlea, săvegheze la buna gestionare a bugetului instituției”, a conchis alesul.