Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Galicea, în sărbătoare

 

În aceste zile, în localitatea Galicea s-a desfășurat Sărbătoarea anuală a comunei Galicea, editia a VIII-a – Festivalul Cultural Teodosie Rudeanu. În plus, a avut loc o slujbăde pomenire la Schitul Flămânda, din satul Valea Raului, în memoria marelui logofăt Teodosie Rudeanu, sfetnic și om de curte al voievodului Mihai Viteazul, cu ocazia împlinirii a 389 de ani de la trecerea în eternitate. Programul a continuat la Centrul de Informare, unde a avut loc un simpozion cultural istoric și religios la care au participat numeroase personalități ale județului Vâlcea. Moderatorul simpozionului a fost prof. Florin Epure, directorul Direcției pentru CulturăVâlcea. „Teodosie Rudeanu, Marele Logofăt al lui Mihai Viteazul, este blazonul heraldic al comunei Galicea și una din personalitățile cele mai de seamăale epocii. Om energic și diplomat abil, „cel mai profund om de sfat al domnitorului”, așa cum spunea Bogdan Petriceicu Hașdeu.În 1595, făcea parte din solia boierilor munteni, conduși de mitropolitul țării, ce încheie la Alba-Iulia un tratat cu Sigismund Bathory. Logofătul îl însoțește pe Mihai Viteazul în campania din Transilvania și face parte din Divanul din Alba-Iulia. În august 1600, este trimis sol la împăratul Rudolf II,la Praga. În timpul campaniei împotriva lui Ieremia Movilă, este, un timp, guvernator al Transilvaniei, dar, După înfrângerea lui Mihai, trece de partea Movileștilor și este numit mare logofăt. Moare la 24 mai 1621 și este înmormântat la mănăstirea Flămânda, ctitoria sa. Teodosie Rudeanu rămâne în istoriografia muntenească prin cronica oficialăscrisăla curtea domnească din Târgoviște, până în anul 1597. Rolul său în istoria neamului a fost foarte important, fiind singurul istoriograf care a scris cu exactitate despre Mihai Viteazul și faptele sale mărețe, lăsând posterității informații însemnate, neconsemnate de alte izvoare istorice. Cronica sa a fost sursăde inspirație pentru toate lucrările scrise despre domnitorul Îării Românești”, a spusprof. Florin Epure, directorul Direcției pentru Cultură Vâlcea.