Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Fisc vs contribuabil

” La Direcția Finanțelor Vâlcea, parteneriat corect

Fenomenele economice din ultima perioadă sunt resimțite tot mai acut de mediul de afaceri vâlcean. Din ce în ce mai multe firme se văd puse în situația de a-și închide afacerea din cauza blocă rii creditării, a scă derii cererii, dar și a măsurilor financiar-fiscale (impozitul minim, impozitul pe profit) aprobate de Guvern. O dovedesc datele statistice ale Direcției Generale a Finanțelor (DGFP) Vâlcea, prin care se constatăcă multe firme nu reușesc să-și achite obligațiile fiscale că tre stat. Cu toate acestea, Direcția Generalăa Finanțelor Publice (DGFP) Vâlcea a ocupat luna aceasta primul loc pe țară în ceea ce privește gradul de realizare a programului de încasare a veniturilor bugetare, repartizat de Agenția Naționalăde Administrare Fiscală(ANAF).

că firmele o duc tot mai greu se vede și din faptul că lista datornicilor la bugetul statului crește de la un an la altul. La fel și valoarea debitelor restante la bugetul statului. Iar, din păcate, procedurile de executare silităaplicate unor operatori economici nu aduc sume suplimentare pentru că sunt și situații în care Fiscul nu mai are ce valorifica de la datornici. În întreaga sa activitate desfășurată, Direcția Generalăa Finanțelor Publice a județului nostru s-a evidențiat semnificativ, drept pentru care numeroase colective de angajați în domeniu, din diverse județe ale țării, vin în schimb de experiență, la Rm. Vâlcea, învățând de la finanțiștii noștri cum să-și îmbunătățească activitatea de colectarea veniturilor la bugetul general consolidat și săutilizeze modalitățile de stingerea obligațiilor bugetare inclusiv a tuturor modalităților de executare silită. În această lună, în ciuda recesiunii care se tot adâncește, Finanțele vâlcene și-au realizat cu eforturi susținute programul de încasări a veniturilor bugetare, fiind evidențiatăpe primul loc în clasamentul monitorizării acestor venituri, ceea ce îndreptățește la mândrie și mulțumire colectivul de salariați conduși de directorul executiv ec. Gheorghe Gogârnoiu. Performanța obținutăa fost evidențiată, prin câteva modeste afirmații, de cel care, cu rezultate meritorii, de la an la an, conduce DGFP – Vâlcea spre performanțe profesionale: „Succesul obținut nu este al meu, ci al instituției, în întregul ei, conducă tori și salariați. Dar trebuie sărecunoștem că este și meritul contribuabililor, care au reușit sărăspundăvoluntar obligațiilor, fără a fi nevoie săfacem mari eforturi. Este, practic, și rezultatul unui comportament fiscal corect în parteneriatul Fisc – contribuabil. Vom acționa, în continuare, pentru aplicarea fermăa prevederilor Codului de procedurăfiscală, în vederea creșterii gradului de colectare a creanțelor bugetului de stat și bugetelor asigurărilor sociale, a sporirii calității serviciilor, a creșterii eficienței activității de inspecție fiscală, atât pentru combaterea evaziunii, cât și pentru prevenirea acesteia”. În clasamentul realizat până la data de 19 mai, publicat de Direcția de Planificare Strategică și Monitorizare a Realizării Creanțelor Bugetare, Vâlcea este urmatăde județele Vrancea și Olt, pe ultimele locuri la realizarea programului fiind Municipiul București (cu cele 6 sectoare) și Ilfovul.