Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
foto Vocea Valcii

CJ Vâlcea caută specialist în infrastructura de drumuri şi poduri

foto Vocea ValciiÎn data de 18 decembrie 2015, Consiliul Judeţean (CJ) Vâlcea va organiza un concurs pentru ocuparea unei funcţii vacante de consilier, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Infrastructură Drumuri şi Poduri, Proiectare – Direcţia Tehnică.

Specialiştii în domeniu interesaţi de acest post îşi pot depune dosarele la sediul CJ Vâlcea, perioada de înscriere la concurs fiind 17 noiembrie – 7 decembrie 2015. Dosarul trebuie să conţină un formular de înscriere, copia actului de identitate, copiile diplomelor de studii, copia carnetului de muncă, cazier judiciar, adeverinţă de sănătate eliberată cu cel mult 6 luni înainte, precum şi o declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a făcut poliţie politică.

Un aspect important în privinţa acestui concurs este că specialiştii care vor să se înscrie pentru susţinerea examenului trebuie să aibă e vechime de minimum 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.