Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL are nevoie de instalatori

APAVIL SA – ANUNȚ
privind scoaterea la concurs a 2 posturi instalator în cadrul Sectorului Călimănești, Centrul Exploatare Nord

Concursul constă în probă scrisă care se va desfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5, și probă practică și interviu care vor avea loc în cadrul Sectorului Rețele Apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Șapcă, nr. 2.
Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 29.03.2021, ora 12.00 ;
– proba scrisă se va susține în data de 05.04.2021, ora 09.00;
– proba practică și interviul se vor susține în data de 12.04.2021, ora 09.00 .

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 26.03.2021, ora 12.00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 și vineri între orele 07.00 – 13.00.