Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

LOVITURA DE STAT DIN DECEMBRIE 1989

             LOVITURA DE STAT DIN DECEMBRIE 1989

        ” revolta popularăa fost înăbușităîn sânge și capturatăde Ion Iliescu, KGB-ul sovietic-bolsevic și agenți străini care au ucis soldați și cetățenii ieșiți în stradă

 

        Conspirația internațională 

 

        Conspirația internaționalădin Europa a fost stabilităla  4 decembrie 1989,  la întâlnirea secretăde la Malta, dintre Rusia – Gorbaciov, America – Bush senior, Anglia, Israel și alții, pentru toate țările foste comuniste sovietice și au avut același scop:

        ” restructurarea,  perestroika-gorbacioviană, adică înlocuirea cetățenilor sovietici îmbătrâniți din instituțiile statelor respective cu alți cetățeni sovietici-ruși tineri și dacă este posibil și de alte naționalități;

        ” arestarea, capturarea și judecarea foștilor conducă tori ai țărilor foste comuniste, respectiv Ceaușescu, Milosevici și a altora;

        ” destrămarea Yugoslaviei, Cehoslovaciei. Papa   Ioan Paul al II-lea a contribuit la destrămarea Yugoslaviei. În curând va avea loc și destrămarea României;

        ” pulverizarea – distrugerea industriilor și economiilor acestor țări și înființarea altor industrii și economii în care agenții autohtoni și străini săfie profitorii și conducă torii acestora, iar cetățenii autohtoni ai acestor țări săfie sclavii și balastul lor, prin restructurări, privatizări truncate și ilegale și disponibilizări abuzive. În cazul acesta trebuie făcutăprecizarea că , România cu industria și economia dinainte de decembrie 1989, a fost capabilăsăplătească datoriile la FMI și Banca Mondială, iar în România nu existau șomeri;

        ” intrarea gratuităîn posesia resurselor naturale ale solului și subsolului;

        ” piațăde desfacere pentru produsele aliaților;

        ” spațiu pentru a arunca deșeurile chimice, bacteriologice și nucleare, lucru care deja s-a realizat în toate câmpiile, pădurile și apele României.  O cisternăplină cu deșeuri chimice sau bacteriologice deversatăîn România se plătește cu un  milion de dolari;

        ” epurarea etnică a populației autohtone din aceste țări cu ajutorul poliției, justiției și parchetului, desființarea locurilor de muncă , lipsa salariilor, pensiilor și medicamentelor.

        PREGĂTIREA LOVITURII DE STAT

        România, în decembrie 1989, terminase de plătit datoriile și dobânzile imense forțelor oculte-masonice-sataniste financiare mafiote și criminale internaționale FMI și Banca Mondială, singurele de pe fața pământului care au  dreptul săfabrice dolari și euro cu care plătesc mercenari pentru a ataca și distruge națiuni și popoare. În 1989, țara noastrăavea o rezervăde stat la Banca Naționalăîn valoare de 2.030 milioane de dolari, pe care i-a luat FSN, SRI, SIE, DIA și alte servicii de informații internaționale – KGB și arabe – și Ion Iliescu.

România avea de primit zeci de miliarde de dolari de la numeroase state pentru produse și materiale vândute sau servicii prestate. Mai mult, în întreprinderi, existau materie primăși produse ce depășeau zeci de miliarde de dolari și care au fost făcute cadou, cu întreprinderi cu tot, agenților KGB (sovietici-ruși-bolșevici) și arabi care au participat la lovitura de stat din România. Lovitura de stat a fost numităRevoluție prin Constituția din 1991 pentru a se putea fura și jefui statul fărăa da socotealăla nimeni. Revolta popularăa fost înăbușităîn sânge și capturată, de Ion Iliescu, KGB-ul sovietic-bolșevic și agenți străini care au ucis soldați și cetățenii ieșiți în stradă, care protestau împotriva regimului comunist KGB-ist sovietic. Lovitura de stat din decembrie 1989 a fost planificatăde agenții SRI-KGB: gen. Militaru Nicolae (a urmat studiile la GRU – serviciul secret militar sovietic) care împreunăcu Kostyal   ªtefan, Petre Român – Neulander, Virgil Măgureanu (exilat la Focșani, a făcut și el câteva vizite la Moscova, în URSS, în a doua parte a anului 1989) și  Silviu Brucan – agent CIA și M16. Ei au format Comitetul  Militar de Rezistență, în 1986. 

        Comitetul Militar de Rezistență, ulterior numit Comitetul Salvării Naționale  că ruia s-au alăturat Ion Iliescu (și cetățenii români care au făcut studiile la Moscova, la școala GRU-ului „“ serviciului secret militar sovietic-, printre care și col Nisipeanu Marin prezent la Televiziune în ziua de 22 decembrie 1989 (cel care a ajutat la transportul muniției și instalarea forțelor speciale ale securități în Televiziune), gen. Pletos Dumitru, gen. Chelaru  Paul, amiral Cico Dumitrescu, gen. Vasile Ionel, col. că tălin Codruț, col. Traian Sima, col. Radu Tinu, gen. Constantin Degeratu, gen. Eugen Bădălan, col. Gelu Voican Voiculescu,  gen. Neagoe – comanda garda de corp a lui Ceaușescu, Direcția V, col. Lăzărescu – avea atribuții logistice și tehnică de ascultare a telefoanelor,   gen. Victor Atanasie Stănculescu (traficant de arme care a colaborat cu sirianul  Al-Kassar, agent sirian și KGB, omul Moscovei în Orientul Apropiat, implicat în numeroase afaceri oculte în ani 1979 – 1980, afacerea Lokerbie și  Achile Lauro),   Nicolțoiu, membru al CC al PCR, Apostoiu, secretarul Consiliului de stat, col.  Penciuc (șef de stat major  al MAI ce ținea legătura cu generali comandanți de trupe), col. Ioan Ursu (transmitea informații de la Comitetul Politic Executiv),  Stanislav  Penthov – corespondent al  cotidianului sovietic-rus «Pravda», la București (omul de legăturăcu Moscova), col. Ion Baiu, gen. Mugurel Florescu, ușierul lui Elena și Nicolae Ceaușescu, col. Viorel Tache și alții. Ultimele trei persoane au fost trecute de la M.Ap.N la  Guvern, la solicitarea expresăa lui  Gelu Voican Voiculescu adresatălui Ion Iliescu (studii la GRU – serviciul secret militar sovietic), în 15 ianuarie 1989,  cu  mențiunea că : ,,Acești ofițeri au îndeplinit împreunăcu mine ordinele Dumneavoastrăși alte însărcinări de importanțădeosebită, care au fost hotărâtoare  pentru Revoluție (col. Ion Baiu și col. Mugurel Florescu au participat la arestarea, judecarea, asasinarea și înhumarea soților Ceaușescu). Totodată,  ei  pot alcă tui   nucleul unui viitor sector special necesar și util  Guvernului,,. KGB-ul sovietic cunoștea starea de spirit din marile întreprinderi românești, precum: 23 August, Republica, mai ales cele care fabricau produse pentru Uniunea Sovietică și în care se aflau ingineri, specialiști sovietici. Acești agenți KGB au organizat revolta și ieșirea muncitorilor în stradă.

        În vara anului 1989, au existat întâlniri ale grupului Brucan, Iliescu, Mazilu, Militaru, Măgureanu și alții cu ambasadorul sovietic Tiajelnikov la București. Existența unei înțelegeri secrete anti-CEAUªESCU și împotriva statului și poporului român este confirmatăși de interviul acordat în 1993 de generalul Militaru Nicolae lui Emil Hurezeanu care mărturisea că : ,,Au fost inițiate douăacțiuni: una a armatei care vroia săpreia puterea pe cale pașnică și cealaltăde că tre civili, iar civilii s-au impus pânăla urmă”.

Lovitura de stat din decembrie 1989 din România  a fost susținută  și  de  salariați din Ministerul Comerțului Exterior, agenți SIE, KGB și internaționali (Fructexport, Agroexport, Metalimportexport, Terra sau Crescent – Dunărea), lt. maj.  Trifan Matenciuc, Viorel  Cataram㔓 PNL „“ beneficiar al afacerii SAFI de escrocare a cetățenilor României, Dan Voiculescu – PUR (prezent la Viena când a avut loc asasinarea lui Marin Ceaușescu și a participat confiscarea conturilor din Austria și Elveția în valoare de zeci de miliarde de dolari împreunăcu Victor Atanasie Stănculescu, Gelu Voican), col. Ristea Priboi „“PSD. Au susținut lovitura de stat și membri ai misiunilor diplomatice românești din străinătate. Aceștia în marea lor majoritate erau cetățeni sovietici-ruși, care părăseau posturile și trebuiau săvinăîn țarăși urma săfie angajați în alte servicii, care nu le aducea aceleași avantaje și ieșeau din sfera serviciului de informații, întrucât România plătise datoriile și dobânzile la FMI și Banca Mondialăși comerțul exterior își reducea activitatea.

        Dupăachitarea datoriilor externe ale Românei, Ceaușescu vroia săaducă în România  valutăîn valoare de zeci de miliarde de dolari, depusăîn băncile din străinătate. Ceaușescu considera aceastăvalutăun bun al statului și poporului român, dar membri DIE, SRI, DIA și altele au considerat aceste zeci de miliarde de dolari ca fiind proveniți din munca poporului român, proprietatea lor. Înfometarea poporului român a făcut parte din planul loviturii de stat din decembrie 1989, plan pus în aplicare de securitate din anul 1982, pentru a scoate poporul român în stradă, dupăcum explică   gen. Militaru: ,,Iliescu era de părere că , pentru răsturnarea  lui Ceaușescu, trebuia organizat un soi de puci  militar. Câțiva militari, un fel de pir, pir, pir și cu asta basta. Iar eu am susținut implicarea  maselor  în lovitura de stat, dacă nu sunt angrenate și masele populare, nu iese nimic”.

        KGB, GRU – SERVICIUL SECRET MILITAR SOVIETIC ªI LOVITURA DE STAT

        10 decembrie 1989,  din URSS – Rusia, Ungaria și Bulgaria, pătrund în România coloane întregi de automobile Lada cu turiști sovietici-ruși, formate din 10-12 mașini și câte patru persoane în fiecare mașină. La vremea respectivă, securitatea estima că numărul lor se ridică la câteva mii. Turiștii sovietici care au venit în România nu aveau pașapoarte, ceea ce dovedește că , a existat o complicitate la nivelul Securității, MI, Armatei, Consiliului de Stat și Guvernului României pentru înlăturarea lui Ceaușescu și distrugerea statului român. 13 decembrie 1989, inspectoratele de securitate Olt și Dolj raportau deplasarea masivăa coloanelor de automobile Lada, cu turiști sovietici, în direcția Timișoara. Turiștii sovietici, au evitat orice contact cu cetățenii români, evitau hotelurile, preferând sărămânăpeste noapte în mașini, prin parcă ri și campinguri. Turiștii sovietici erau membri ai unități de rezistențăultrasecretă, codificatăLuci (Fulgerul), care acționa  la comanda KGB-ului de la Moscova, renumiții Spetznaz, constituiți din operativi ai GRU (serviciului secret militar sovietic) – gen. Boris Birnstein, col. Vitali  Ustroi, col. Naumov Vladimir Andreevici,  col. Iuri Ustinov și alții, care acționau în civil (visuatniki) sub comanda gen. G.F.  Krivosiev, adjunct al șefului Marelui Stat Major, mareșalul S.F. Ahromeiev. Printre turiștii sovietici  s-au aflat «Grupul GRU» din Ungaria, condus de gen. lt. Demidov – care deținea și funcția de comandant al Armatei Forța de Sud a URSS  și grupul de agenți KGB condus de gen. Viktor Grusko, adj. al lui Vladimir Kriucikov – președintele KGB-ului. Agenți AVO – Ungaria și UDB-Iugoslavia,  sunt semnalați în Banat și Ardeal, în ciuda faptului că Ceaușescu, dispusese, ca trupele de grăniceri (17.000 de militari) sătreacă în subordinea Ministerului de Interne. În vara anului 1989, gen. Victor Atanasie Stănculescu și-a petrecut concediul de odihnăla Lacul Balaton, din Ungaria, împreunăcu familia, în compania ministrului al Apărării, din Ungaria, gen. Ferencz  Karpati, venit și el în vacanțăcu familia. La Balaton, Victor Atanasie Stănculescu a avut întâlniri și cu gen. lt. Demidov – comandant al Armatei Forța de Sud a URSS, gen. Viktor Grusko, adj. al lui Vladimir Kriucikov – președintele KGB-ului și gen. G.F.  Krivosiev, adjunct al șefului Marelui Stat Major Sovietic, mareșalul S.F. Ahromeiev, mâna dreaptăa ministrului Apărării Sovietic, Dimitri Iazov. Acești agenți străini au acționat pe teritoriul României cu sprijinul ofițerilor români de la Unitatea Militarănr. 404, DIA de la Buzău,  parașutiști din ,,Trupele de cercetare diversiune în spatele frontului inamic”, care au fost la Televiziune, Radio și CC al PCR, conduse de maiorul Ghergulescu și col. Truțulescu (traficant de arme și țigări, Îigareta II, șef SPP,  corpul de pazăal lui Ion Iliescu). La granițele României s-au semnalat forțe de invazie militarăstrăină, dupăcum urmează: la granița cu U.R.S.S., în zona Galați-Brăila, s-au semnalat trupe sovietice de infanterie și tancuri; la granița cu Bulgaria, la Ruse, s-au semnalat unități militare franceze GIGN; la granița cu Ungaria se aflau unități vest- germane GSG 9.

        Istoricul evenimentelor

        ” 16 decembrie 1989, pastorul Laszlo Tokes a criticat regimul Ceaușescu pentru  demolarea satelor din România și în urma unei sentințe judecă torești s-a dispus evacuarea lui din Timișoara, în localitatea Mineu. Enoriașii din Timișoara s-au adunat în fața casei lui Laszlo Tokes  și au protestat împotriva evacuării sale.  Ei au format un cordon uman în jurul Catedralei din Timișoara pentru a-l apăra și proteja pe Tokes strigând: «Jos Comunismul», «Jos Ceaușescu» și altele. Mercenari înarmați din Rusia, Ungaria și Moldova instigau populația la revoltăîmpotriva lui Ceaușescu și comunismului sovietic, lucru care s-a întâmplat ulterior și în celelalte orașe ale României. Mulțimea este dirijatăspre sediul Comitetului Județean PCR Timișoara, unde sunt sparte ferestrele și dintr-o librărie din apropiere se scot că rțile semnate de soții Ceaușescu și se dau foc.

        ” 17 decembrie 1989 – cetățenii timișoreni, instigați de mercenarii  străini, atacă sediul  Comitetului Județean PCR Timișoara și pătrund în interior. La un CEPEX de criză, Ceaușescu anunța: „žÂªtim deja că , atât Est-ul cât și Vest-ul vor săschimbe totul”. Ceaușescu nu mai are încredere în Securitate și a ordonat ca ofițerii de securitate sănu mai ținăpistoalele acasă. Armele  erau depuse în rastel și  se dădeau numai la plecare în misiune.

        ” 18 decembrie 1989 – Ceușescu a plecat în Iran. El a fost mințit că situația s-a calmat și este sub control, chiar de membri Consiliului de Stat, așa cum era mințit de Securitate-KGB (ce vindea hranăpoporului român pentru comisioanele lor) că poporul are ce mânca și nu moare de foame. Plecarea lui Ceaușescu în Iran a fost necesarăpentru ca Ion Iliescu, V.A. Stănculescu, Virgil Măgureanu, Nicolae Militaru și alți,  săse poatăorganiza pentru arestarea lui la întoarcere. Mercenarii străini au început sătragăfocuri de armăîn soldați și în cetățenii timișoreni. Lucru care s-a făcut ulterior, în 21, 22 și 23 decembrie 1989, în București și alte orașe din România. Lt. col Caba, de la Cluj, spunea că : ,,În Piața Libertății din Cluj, un cetățean maghiar a ieșit din mulțime, a împușcat un ofițer și apoi a dispărut în mulțime”. Timișoara este ocupatăși asediatăde trupe ale armatei, securității și miliției, conduse de gen. Vasile Milea, ªtefan Gușe și Victor Atanasie Stănculescu. Începe înăbușirea revoltei cetățenilor din Timișoara, arestări, bătăi. Aproximativ o mie de oameni sunt anchetați și bătuți de milițieni și securiști. Răniți și morți, sunt trimiși la spital, în Timișoara și la București. Răniții aduși la spitalele din Timișoara și din București erau împușcați mortal.

        Primele 40 de victime au fost transportate într-un camion frigorific de la Timișoara la București și arse la crematoriu, iar cenușa este aruncatăla groapa de gunoi de la Popești Leordeni. Incinerarea morților s-a făcut din dispoziția lui Victor Atanasie Stănculescu, întrucât dacă nu reușea lovitura de stat și se făcea o eventualăanalizăa identității morților, s-ar fi descoperit că , aceștia erau de altănaționalitate, și indica participarea mercenarilor străini la acțiunea teroristămilitarăîndreptatăîmpotriva statului și poporului român. De asemenea, trebuie menționat faptul că au fost incinerați și cetățenii uciși ai Timișoarei, deoarece la o eventualăautopsie a lor, s-ar fi descoperit că ,  aceștia au fost omorâți și cu cartușe trase de mercenari. Când se întuneca în Timișoara, forțele speciale ale Securității și Miliției fugăreau și atacau cetățenii, în scă rile blocurilor, cu focuri de armă, ba chiar intrau în locuințe și ucideau persoanele indicate de anumite notabilități. La fel s-a procedat și la mineriade. Au fost atacate sediile ale unor partide politice și locuințele unor anumite persoane, la indicația unor membri SIE, SRI-KGB, DIA și alții, îmbrăcați în mineri.

        ” 19 decembrie 1989 – la Timișoara sosesc Constantin Dăscă lescu – prim ministru și Emil Bobu  – membru CPEX  care încearcă sănegocieze cu protestatarii. Protestatarii solicitădemisia lui Ceaușescu. Negocierea rămâne în discuție, dupăvenirea lui Ceaușescu din Iran. Armata primește ordin sănu mai tragăîn protestatari. 

        ” 20 decembrie 1989 – Timișoara devine oraș liber și se formeazăprimul Comitet Revoluționar. Ceaușescu revine din Iran și aflăcă , la Timișoara au fost uciși peste 200 de oameni. Îl cheamăpe Iulian Vlad și îl întreabă: ,,Cum de au murit atâția oameni? Cine a dat ordin săse tragăîn manifestanți?”. Iulian Vlad a replicat: ,,Nu i-am omorât noi. Nouăni s-a făcut inventar și s-a văzut  că , nu am tras nici un cartuș”. Ceaușescu nu acceptăsămoarăcetățeni români, se considerăstăpân pe situație și chiar vroia săplece la Timișoara săle vorbească cetățenilor orașului. Așa a făcut în 1977, în Valea Jiului când a fost greva minerilor. Criza a fost rezolvatăpersonal de Ceaușescu, care chiar a coborât cu liftul, împreunăcu minerii, dar de data aceasta nu a fost lăsat de Victor Atanasie Stănculescu sărezolve personal revolta. Ora 19, Nicolae Ceaușescu  apare la Televiziune și vorbește în fața națiunii. 

        Arestarea  lui  Ceaușescu   

        ” 21 decembrie 1989 – Ceaușescu vorbește participanților la miting. Se aud focuri de armă. La mitingurile lui, echipa de sonorizare utiliza o bandăde magnetofon cu urale, aplauze și lozinci, amplificate prin stații în întreaga zonă. O echipăalcă tuitădin oameni ai securității instalatăîn podul Ateneului s-a cuplat la rețeaua de amplificare a Pieții Palatului și în plină cuvântare a lui Ceaușescu a introdus în  stație o  bandă  sonorăînregistratăla represiunea manifestanților din fața Catedralei, din Timișoara. Pe bandăse auzeau țipete de femeie, răpăit de mitraliere și scrâșnete de șenile de tancuri. Cei prezenți la miting au auzit răpăitul  de gloanțe și urletul femeilor care venea dinspre Piața Victoriei, dar cel mai mult a îngrozit participanții la miting zgomotul înfricoșător care venea de sub pământ, din tunelurile subterane. Aceste zgomote proveneau de la TAB-urile din tunelurile și galeriile subterane care transportau unitaățile speciale ale securității. Manifestanții aflați la miting, în Piața Palatului, au intrat în panică și au început săse retragădin piață.

        Ceaușescu, nu a înțeles ce se întâmplăși a strigat: ,,Stați liniștiți tovarăși”. A strigat și Elena Ceaușescu, dar prea târziu. Mitingul s-a terminat. Manifestanții au fugit din Piața Palatului. O mică parte din ei au ocupat Piața Universității, formând un nucleu de rezistență.  Zona din jurul Pieței Universității a fost încercuităimediat cu cordoane de milițieni care se găseau la intrarea străzilor Dobrescu, Ion Câmpineanu, Biserica Enei, Edgar Quinet Bd. Elisabeta (în zona str. Academiei), Doamnei, Bd. I.C. Brătianu, Piața Rosetti și Batistei. Aceștia nu lăsau săintre alți cetățeni în Piața Universității, pentru a nu se mări numărul protestatarilor, dar, pânăla urmă, s-a dovedit că aceste cordoane nu își aveau eficiență. Cetățenii care ajungeau în Piața Universității stăteau pe trotuare și asistau la câțiva cetățeni revoltați, precum: Dumitru Dinca, Nică Leon și alții, care aruncau cu pancarte și bețele de la pancarte în TAB-ul care trecea prin Piața Universității și strigau: «Jos Comunismul», «Jos Ceaușescu» și altele.

        ” Ora 13 – Odatăcu venirea studenților în Piața Universității, a început săcrească numărul protestatarilor. Se striga în conti