Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Lazar de la Rusca trebuie demis din fruntea Bibliotecii Judetene

      ” Au mai rămas doar câteva zile

     A început numărătoarea inversă pentru directorul  Bibliotecii Județene, Dumitru Lazăr. Comisia de evaluare și-a prezentat concluziile președintelui Consiliului Județean, Dumitru Bușe, urmând ca în zilele următoare, acesta să anunțe oficial rezultatul evaluării și măsurile          ce se impun pentru fiecare instituție de cultură în parte. În cazul Bibliotecii Județene, situația este simplă ca lumina zilei. Nota 6,20 obținută de Dumitru Lazăr, în condițiile în care nota de trecere era 7, este elocventă, iar măsură schimbării directorului trebuie luată de îndată.

     Discuții pro și contra

     Cei 5 membrii ai comisiei de evaluare au analizat atent dosarul stufos al conducă torului Bibliotecii Județene și fiecare dintre ei au comentat, în calitate de specialiști, situația în care se află Biblioteca județeană . Una din bilele negre acordate lui Lazăr a fost pentru relația deficitară, chiar inexistentă, cu angajații. În auto-analiza pe care și-a făcut-o Lazăr, acesta își numește proprii salariați „angajați periculoși” și enumeră o serie de factori potrivnici, inclusiv factorul politic. De asemenea, Lazăr a amintit și de fenomene fataliste care i-ar fi perturbat activitatea. Cineva ar trebui să țină cont și de starea de sănătate a directorului, zicem noi. O altă critică adusă conducerii a vizat faptul că Lazăr amintește în raportul de activitate despre acțiuni ale altor instituții, pe care Biblioteca județeană doar le-a găzduit. Mai mult decât atât, în sediul Bibliotecii, s-au desfășurat acțiuni gen spectacol, pentru care directorul a implicat autoritățile centrale, făcând declarații că sunt sub egida Ministerului Culturii și Cultelor, lucru total neadevărat pentru că ministerul nu a avut nici o legătură cu asemenea manifestări. Membrii comisiei au concluzionat că prin asemenea activități și declarații a fost afectată atât imaginea Bibliotecii, cât și cea a autorităților locale și centrale.

     Cheltuieli inutile

     Comisia a analizat și cheltuirea banului public pentru construcția sediului Bibliotecii. Referitor la acest aspect, s-a criticat faptul că s-au făcut uși blindate la birouri, unde nu erau necesare asemenea uși. S-au amenajat camere de dormit și s-au făcut cheltuieli foarte mari Față de proiectul inițial, directorul Lazăr solicitând în permanență fonduri bănești de la Consiliul Județean. De asemenea, s-a reținut că a fost cumpărat mobilier second-hand, pe care ulterior l-au trimis înapoi furnizorilor. Aici trebuie făcută o mică paranteză și adăugat că După apariția în Vocea Vâlcii a matrapazlâcurilor cu fotoliile și canapelele, acestea au fost înapoiate de frica represaliilor. A fost punctată și lipsa recepției lucrărilor, care trebuia făcută de câțiva ani, și care nu s-a realizat până acum deoarece nu s-a obținut avizul de la pompieri. Un membru al comisiei a amintit că directorul Lazăr s-a identificat în sens negativ cu Biblioteca, pe care a considerat-o ca pe un bun personal.

     Bibliotecile din județ, uitate cu desăvârșire de Lazăr

     Toți membrii comisiei s-au arătat nemulțumiți de interesul scă zut al conducerii Bibliotecii Față de bibliotecile comunale. Deși are titulatura de bibliotecă județeană , conducerea acesteia se comportă de parcă ar fi municipală. Biblioteca a fost construită din banii județului, și nu ai municipiului, însă cu toate acestea, locuitorii din comune nu pot împrumuta că rți pe motiv că nu au domiciliul stabil în Rm. Vâlcea. De asemenea, membrii comisiei au făcut unele remarci asupra faptului că directorul Dumitru Lazăr nu a fost sancționat de Consiliul Județean, în urma raportului întocmit de Curtea de Conturi.

     Proiect de management slab

     Membrii comisiei au apreciat drept slab (mărturie stau notele de 6 și 7 acordate) proiectul de management întocmit de Dumitru Lazăr. Astfel, nu sunt precizate parteneriatele naționale și internaționale pentru diversificarea ofertei culturale, pentru racordarea la standardele europene și mondiale. În ceea ce privește sursele alternative de finanțare, totul se face din banii Consiliului județean Vâlcea, astfel că proiectul nu este nici aplicabil și nici viabil. De asemenea, nu sunt particularizate pentru fiecare obiectiv inclus în proiect, ce măsuri și acțiuni concrete se întreprind pentru realizarea acestora. În ceea ce privește adecvarea ofertei culturale la solicitările și nevoile publicului, atragerea unor noi categorii de public, fidelizarea publicului, calitatea și diversitatea serviciilor oferite, se precizează că acestea sunt departe de ceea ce ar trebui să fie. Nu există o cercetare sociologică asupra localităților și nevoilor publicului. Se mai menționează că în proiect nu se precizează clar cum se face atragerea unor noi categorii de public și fidelizarea, prin ce mijloace, de vreme ce răspunsul la nevoile lor culturale este sub așteptări. De asemenea, informatizarea lipsește cu desăvârșire, nu găsești nici o carte pe Internet.

Magda Tolea