Acasă Arhiva Ion Nicolae a dat o amenda de 3 miliarde lei vechi firmei...

Ion Nicolae a dat o amenda de 3 miliarde lei vechi firmei editoare a VOCII VALCII

         ” Vendetăpolitică ” până acum, cea mai mare amendăaplicatăde Ion Nicolae a fost de 50 milioane lei vechi

 

Bine zice un proverb românesc că „prostul nu e prost destul, până nu e și fudul”. Fudulia o să-l coste mult pe inspectorul șef al Inspectoratului de Construcții Vâlcea, Ion Nicolae. După ce a aplicat cea mai mare amendădin istoria inspectoratului, de 3 miliarde lei vechi, firmei editoare a bi-săptămânalului Vocea Vâlcii, Nicolae a ieșit la rampă, într-o conferințăde presă, ca să-și prezinte „marea realizare”. În fața jurnaliștilor invitați, subinginerul miner Ion Nicolae, cocoțat politic pe scaunul de inspector șef, a citit celor prezenți în salăprocesul verbal de control întocmit de inspectorii săi Chera Lucian și Dorin Oniță(nu știm sigur dacă a și înțeles ceva din el). Amplificând la maxim abaterile de care ne facem vinovați, și pentru care vom intra în legalitate în curând, Ion Nicolae a prezentat doar documentele care ne incriminează, nu și pe cele care demonstreazăcă nicidecum din rea-credințăam efectuat acele lucrări edilitare, la Dăești, locul unde firma editoare a VOCII VÂLCII este proprietara unor terenuri agricole de aproximativ 2 ha. Nu dorim săanalizăm problema pe fond, conștientizând că trebuia săintrăm în legalitate încă dinaintea efectuării controlului. Dar ceea ce ne-a frapat pe noi și pe toți cei cu care am discutat am fost cuantumul amenzilor: 3 miliarde lei vechi. În condițiile în care, Nicolae a susținut la întâlnirea cu jurnaliștii că cea mai mare amendăpe care a dat-o a fost de 50 milioane lei vechi, este clar că amendarea noastrăcu 3 miliarde lei vechi este doar răzbunare politică , a lui și șefului său de partid, Emilian Frâncu. De altfel, marți seara, în incinta restaurantului Alutus, aflat la o masăcu câțiva colegi liberali, el a și afirmat că a dat amenzi ca săne pedepsească redactorul șef (administratorul firmei editoare) și săfalimenteze societatea noastrăcomercială. În prezentarea cazului, dorind sădea greutate spuselor sale, Ion Nicolae a prezentat faptele deformat. Spre exemplu, una din abateri se referăla construirea a 8 trepte pe rambleul în coborâre al că ii ferate ce traverseazălocalitatea. Pentru aceste 8 trepte, realizate, într-adevăr, fărăautorizație de construcție, „specialiștii” lui Nicolae au aplicat o amendăde 1 miliard lei vechi. Referitor la acest lucru, Nicolae ne-a acuzat că punem în pericol siguranța că lătorilor pe CFR. Total fals, din contră, pentru că , datorităcelor 8 trepte și parapetului din beton armat, construit la o adâncime de 70 cm, zona terasierăs-a consolidat. În concluzie, lucrurile nu vor rămâne așa, vom contesta în instanțăcele trei amenzi, mai ales că legea cadru de aplicare a sancțiunilor contravenționale pentru încă lcarea disciplinei în construcții nu permite aplicarea a trei amenzi pentru constatări făcute în aceeași zi, în același șantier și consemnate într-un singur act constatator. Îi transmitem pe această cale lui subinginerului miner Ion Nicolae că nu ne-am speriat de funinginea sufletului său și de lipsa profesionalismului pentru funcția ce o ocupa vremelnic și că vom scrie în continuare despre el și șeful său, Emilian Frâncu. Săvedem ce mai sunt în stare sănăscocească . În rândurile ce urmeazăpublică m corespondența dintre firma editoare SC Promeo Media SRL și primăria Dăești, pentru a exemplifica pe larg, situația de fapt.

                                                                                           ” Magda ÎOLEA

 

 

că tre,

Primăria Dăești/Vâlcea

 – în atenția domnului Ion Dobre primar –

 

În vederea soluționării unei cauze judiciare civile, cauzălegatăde activitatea desfășuratăde firma noastrăîn organizarea de șantier din punctul „Plute” Valea Albă/Dăești, vărugăm săne comunicați următoarele:

1. Dacă lacurile artificiale destinate activității de piscicultură, precum și sistemul de alimentare cu apă(canal din zid de beton, lung de 15 m, urmat de două bazine de decantare inițiate din aceeași materie primă) au fost construite de vechiul proprietar Ion Sima și au fost finalizate până la sfârșitul lunii iunie a anului 2002.

2. Dacă albia săpatăde apă de-a lungul timpului pe mijlocul proprietăți noastre ce duce până la râul Olt, este încadastratăși că rei instituții de stat îi aparține în caz afirmativ.

3. Dacă valea de colectare a torentelor (sporadic constituie) s-ar colmata sau ar întâlni în cale un baraj (natural sau artificial) cine ar avea de suferit consecințele calamității?

4. Dacă în zona de amplasare a proprietății noastre, aflatăîntre calea feratăRm. Vâlcea că limănești și râul Olt (câmpul Jiblei), se aflăamplasate construcții sau gospodării individuale pe o razăde trei kilometri, în dreapta și în stânga.

5. Dacă imobilul existent și constatat de organele legale, format dintr-o camerăzidită, grup social și podul acestuia făcut din lemn, construit de vechiul proprietar lângăconducta de aprovizionare cu apăBrădișor Rm. Vâlcea, este în stadiul de obiectiv finalizat.

6. Dacă aducțiunea de apăBrădișor Rm. Vâlcea trece pe proprietatea firmei noastre, iar supra-plinul ei se varsăîn albia formatăde torente, tot pe proprietatea noastră.

7. Dacă firma noastrăa plătit obligațiile fiscale fațăde Primăria Dăești, colaborând activ în dezvoltarea investiției și crearea unor noi locuri de muncă pentru locuitorii localității.

În așteptarea răspunsului, văasigurăm de întreaga noastrădisponibilitatea și colaborare.

 

 

              Administrator,                                                 ªef compartiment juridic,

            ec. Romeo Popescu                                                  Florin Făgețeanu

 

 

că tre,

SC Promeo Media SRL Rm. Vâlcea

 

 

Prin prezenta, vărăspundem la solicitările făcute prin adresa nr. 51/03.10.2006, cu referire la proprietatea firmei dvs. din punctul „Plute” Valea Albă:

La mijlocul anului 2002, vechiul proprietar al terenului situat în raza administrativăa comunei noastre, Ion Sima, a terminat cele două lacuri artificiale cu o suprafațăaproximativăde 3.000 m.p., populându-le cu pești. Tot atunci (aproximativ în luna iunie sau iulie 2002), acesta a finalizat și o construcție din zid (P+M), împreunăcu o placă din beton pentru care avea autorizare de construire eliberatăde Consiliul Județean Vâlcea. Sistemul de alimentare cu apă(2 bazine+ zidul de îndiguire al malului drept care mărginește canalul de aducțiune) a fost construit odatăcu lacurile.

Albia torentului de apăpluvialănu este încadastrată, terenul nefiind în administrarea primăriei sau a vreunei instituții de stat.

Torenții ce se formeazăprimăvara sau toamna nu pot colmata șenalul format, volumul de apăce se scurge spre râul Olt nefiind periculos. În cazul creșterii volumului apei, o eventualăinundație poate produce pagube doar firmei dvs., torentul trecând chiar prin mijlocul proprietății firmei Promeo Media din Dăești.

Dintotdeauna, dincolo de calea ferată, locul unde sunteți proprietar pe o suprafațăde aprox. 2 ha de teren, s-a făcut agriculturăși nu au existat niciodatăgospodării individuale, case de locuit, grajduri sau curți.

Pentru prima datăîn istoria comunei și a zonei de dincolo de calea feratăse investește pentru crearea unei ferme moderne și a unei pensiuni agroturistice, care va crea locuri de muncă . De-a lungul că ii ferate și a râului Olt, în terenul cuprins între ele, pe o razăde 3 km. spre nord sau spre sud, nu se aflălocuințe, gospodării sau alte construcții, curți sau garduri.

Imobilul P+M se aflăpe proprietatea dvs. și la o distanțăde 1,5 2 m de exteriorul conductei aducțiunii de apă. De altfel, conducta trece pe terenul dvs., iar prea plinul de apătransportat spre Rm. Vâlcea și Drăgășani se varsăîn torentul care a săpat albia pe același teren.

SC Promeo Media SRL s-a achitat de obligațiile fiscale fațăde primăria Dăești.

 

                                                                                                            Primar,

                                                                                                         Ion Dobre

image_pdfVezi ca PDFimage_printPrintează articolul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.