Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Buget record de 80 milioane USD la Primăria Râmnicului

După ultima rectificare,

Din nou, conducerea Primăriei Râmnicului și Consiliul Local se văd nevoite sărectifice în plus bugetul local, datorităsumelor mari intrate în conturile municipalității din taxe și impozite, precum și din alocă rile de fonduri de la bugetul de stat. La propunerea primarului Mircea Gutău, Consiliul Local a aprobat în data de 25 septembrie, rectificarea bugetului local cu suma de 2,9 milioane lei noi (1,2 milioane USD). Cea mai mare parte a sumei – 2,1 milioane lei noi – reprezintăcote defalcate din impozitul pe venit, iar restul sumei reprezintăimpozit pe venitul din transferuri proprietăți imobiliare, impozit pe terenuri din extravilan, impozit pe mijloace de transport, venituri din vânzarea locuințelor constituite din fondurile statului etc. După rectificare, bugetul Primăriei Râmnicului a ajuns la valoarea de aproximativ 183 milioane lei noi (80 milioane USD). La partea de cheltuieli, Consiliul Local a aprobat alocarea a 1,1 milioane lei noi pentru suplimentarea creditelor bugetare repartizate unităților de învățământ preuniversitar. Prin operarea acestor modifică ri, valoarea totalăa creditelor bugetare repartizate de Primăria Râmnicului pentru unitățile de învățământ preuniversitar la cheltuieli curente ajunge la suma de 13,1 milioane lei noi. Pe de altăparte, s-a aprobat suplimentarea listei de investiții pe acest an cu suma de 370.000 lei, din care 200.000 lei noi completare sursăde finanțare pentru achiziția a două autobasculante, 100.000 lei noi pentru reabilitare Școala Generalănr. 2, circa 50.000 lei noi pentru achiziționarea unui aspirator stradal. Tot Primăria Râmnicului va suplimenta creditele bugetare cu suma de 1,3 milioane lei noi, din care 926.000 lei noi pentru acordarea de subvenție diferențăpreț la energia termică livratăpopulației, iar 400.000 lei noi pentru finanțare de acțiuni culturale sau sportive. În cadrul bugetului aprobat, s-a decis alocarea a 50.000 lei noi pentru a se acorda sprijin financiar Primăriei municipiului Tecuci în vederea înlăturării efectelor inundațiilor.