Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Bani europeni pentru administrația locală

Ministerul Internelor și Reformei Administrative în cadrul proiectului PHARE 2005 și PHARE 2006 „Întărirea capacității administrației publice locale de a gestiona servicii publice”, organizeazăun concurs de proiecte în cadrul Fondului de modernizare a administrației publice locale. Acest concurs se va lansa, la nivel național, pe data de 25 iunie 2007 la București.

Secretarul de stat, Liviu Radu, a cerut spijinul Instituției Prefectului Vâlcea, pentru organizarea în condiții optime a unei conferințe de lansare a acestei acțiuni la nivelul județului nostru. Manifestarea va avea loc pe data de 27 iunie 2007, ora 11.00.

La această manifestare vor fi invitați președintele Consiliului Județean, directorii compartimentelor din Consiliul Județean și Instituția Prefectului, precum și reprezentanți ai ONG-urilor din județ.

Suma maximăpentru fiecare proiect este de 110.000 euro. Domeniile pentru care se acordăfinanțări sunt dezvoltarea locală, evidența persoanelor, servicii de voluntariat pentru situații de urgență, alimentarea cu apăși canalizare, gestionarea deșeurilor solide și poliția comunitară.