Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Primarul Iordache e degeaba în primăria Ocnele Mari

Dovedit martor la căratul apei. Constatând că primarul oraşului Ocnele Mari, Petre Iordache a umilit şi şi-a bătut joc de trei investitori italieni veniţi să cumpere „Baza (neterminată) de tratament şi odihnă cu activitate continuă” situată în staţiune şi două suprafeţe de teren pentru construirea unor restaurante –pensiuni, oferindu-le blana ursului din pădure, am semnalat opiniei publice acest caz, din motiv ce imaginea localităţii în fruntea căreia se află administrativ, dar şi cea a României, a fost grav afectată. Deşi avea calea dreptului la replică pe care să-l trimită direct ziarului nostru, primarul neserios a preferat răspunsuri în pagina sa electronică de pe Facebook, minţind şi dezinformându-şi corespondenţii, în speranţa că noi nu vom afla iar el îşi va putea curăţa imaginea publică de acuzaţiile presei de neseriozitate, minciuna şi înşelăciune. Dar uite că nu i s-a împlinit visul, noi am aflat şi, acum, primarul martor la căratul apei îşi primeşte riposta cuvenită. Încă mai stăm şi cugetăm dacă nu cumva este cazul să sesizăm procuratura de comiterea infracţiunilor de înşelăciune şi abuz în serviciu, faptele sale constatate cu documente (aflate şi la noi) regăsindu-se, bine definite şi conturate, în Noul Cod Penal.

Prima minciună
FOTO 1
În mesajul său de pe Facebook, primarul Iordache spune că articolul nostru supus criticii sale îl consideră „complet nefundamentat”, argumentând cu faptul că terenul despre care vorbim ar fi „teren cu vegetaţie forestieră” şi că, potrivit Codului Silvic, edificarea de construcţii pe aceste terenuri suportă un regim special. O minciună! Puteţi constata că edilul oraşului ştia că deşi suprafaţa respectivă este teren supus unui regim special, de ce s-a emis Hotărârea nr. 9 a Consiliului Local de concesionarea terenului şi a Bazei de tratament şi odihnă cu activitate continuă, pe o perioadă de 49 de ani, cu plata redevenţei la 25 de ani (foto 1)? Apoi, în cazul Pierluigi Luise, de ce s-a întocmit „Documentaţia de atribuire pentru concesionare a terenului în suprafaţă de 11.759 proprietate a oraşului Ocnele Mari din care 2800 m.p. teren ce aparţine domeniului public (2124 m.p. luciu de lac cu apă dulce şi 676 m.p. teren cu vegetaţie forestieră) şi 8959 m.p. teren cu vegetaţie forestieră ce aparţine domeniului privat”? (foto 2 – sesizaţi aprobarea primarului prin semnătura olografă şi ştampila unităţii administrative).
FOTO 2FOTO 3
Continuând să analizăm mesajul primarului adresat celor interesaţi de pe Facebook, constatăm afirmaţia că italianul Pierluigi nu a fost la licitaţie şi nu a cumpărat caietul de sarcini. Desigur, el nu avea cum să fie şi în România şi în Italia, în acelaşi timp (el chiar munceşte în ţara sa şi nu dialoghează pe Facebook cum procedează zilnic şi multe ore Petre Iordache) şi, ca atare, l-a împuternicit pe un prieten de-al său să cumpere caietul de sarcini şi să-l reprezinte la licitaţie. Caietul de sarcini se află şi în redacţia noastră, aşteptând ca Petre Iordache să ne contrazică, după cum se laudă. Dar ca să terminăm dialogul în contre cu acest individ neserios, cităm din mesajul său: „O altă eroare în materialul d-voastră este aceea că cetăţeanul italian ar avea rezidenţă în Ocnele Mari, ceea ce este un lucru total fals. Prezenţa domniei sale ca rezident ne-ar onora. Deşi d-voastră apreciaţi că materialul publicat este «critic, documentat şi realist», eu vă contrazic şi am acoperire în ceea ce afirm”. În fotografia alăturată (foto 3), puteţi vedea cererea italianului adresată primăriei Oc. Mari înregistrată cu numărul de intrare 9823/5.11.2013 prin care acesta informează instituţia primarul şi Consiliul local că este rezident în Oc. Mari şi vrea să concesioneze „din domeniul primăriei o suprafaţă de teren pentru a face o investiţie turistico-socială. Intenţionez să dezvolt în zonă un sat de vacanţă pentru agenţi italieni, unde, pe lângă odihnă şi tratament se vor implica şi în activitatea socială, încercând să ajute prin animaţie copii şi tineri aflaţi în dificultate.”
FOTO 4
Devoalarea mincinosului

Fragmentul din scrisoarea trimisă la primărie şi înregistrată la numărul arătat mai sus, demonstrează fără tăgadă că Petre Iordace a fost informat că italianul are rezidenţă în Oc. Mari, chiar prin textul scrisorii. Şi atunci, de ce afirmaţia acestuia (alta decât minciuna!) precum că „Prezenţa domniei sale (Pierluigi Luis – n.r.), ca rezident, ne-ar onora. Deşi d-voastră apreciaţi că materialul publicat este «critic, documentat şi realist», eu vă contrazic şi am acoperire în ceea ce afirm”. Îl invităm pe preopinent să prezinte public „acoperirea”, noi punându-i paginile ziarului la dispoziţie. Dar nu, cu siguranţă, oficialul staţiunii nu are nici o acoperire, în afară de minciuni. Iar pentru a dovedi că articolul nostru care l-a pus în impostură pe primarul Ocnelor este documentat şi realist, prezentăm în fotografia alăturată (foto 4) Certificatul de înregistrare a rezidenţei italianului, cu domiciliul la adresa strada Alexandru Ioan Cuza nr. 176, Oc. Mari, emis de statul român, valabil până în anul 2018. Concluziile vă aparţin. Au şi pedeliştii mincinoşii lor, nu numai pesediştii!