Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ACUZAŢII DE CORUPŢIE LA FINANŢELE VÂLCEA

Dezvăluiri incendiare ale unui vâlcean, care aruncă cu acuzaţii de corupţie în curtea Finanţelor Vâlcea. Printr-o scrisoare pe care ne-a trimis-o la redacţie, Marian Bugiulescu susţine că inspectorul Daniel Bunea, din cadrul Administraţiei Financiare Vâlcea, ar fi comis o serie de infracţiuni de corupţie, el acoperindu-l pe un anume om de afaceri în demersurile acestuia de a săvârşi evaziune fiscală. Mai mult decât atât, denunţătorul susţine că inspectorul fiscal ar fi beneficiat de lucrări gratuite din partea omului de afaceri, în schimbul „protecţiei”.
Trebuie să precizăm că această sesizare, ce ne-a fost şi nou remisă, face obiectul unei anchete atât la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, cât şi la Parchetul Vâlcea. Redăm scrisoarea în integralitatea ei, aceasta fiind edificatoare şi nemaiavând nevoie de alte completări.

„Sunt de profesie muncitor în construcţii, iar în anul 2007 am fost contactat de un anume Radu Liviu (actualmente Stănişor Liviu), din Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr. 54, blocul S33/1, scara A, ap. 25, jud. Vâlcea, care mi-a propus ca pe numele meu să înfiinţez o societate comercială cu profil „lucrări în construcţii”, deoarece acesta ar avea relaţii să aducă comenzi însemnate de la Primărie şi alte instituţii bugetare. Cu acest prilej i-am comunicat acestuia că eu sunt un constructor şi nu mă pricep să administrez o firmă. Pentru a mă determina să accept, numitul Radu (Stănişor) Liviu mi-a condiţionat plata unor lucrări pe care le făcusem pentru aceasta şi s-a obligat ca printr-o procură pe care urma să i-o dau să se ocupe el în exclusivitate de activitatea firmei. Astfel a fost înfiinţată S.C. TRADING CONSULT SRL cu sediul în Rm. Vâlcea, strada Carol I nr.1, et. 1, biroul 11, jud. Vâlcea CUI 21505006, J 38/337/2007 , firmă care la această dată se află în insolvenţă.
În perioada imediat următoare am dat numitului Radu (Stănişor) Liviu procură de administrare a societăţii, iar acesta, aşa cum promisese, a adus unele comenzi de la unităţi bugetare. Cu acest prilej, procuratorul Radu (Stănişor) Liviu mi-a prezentat pe D-l Bunea DANIEL, inspector în cadrul ADMINISTRAŢIEI FINANCIARE A JUDEŢULUI VÂLCEA, care, în schimbul promisiunii că va aduce comenzi şi că ne va asigura protecţia la finanţele din Vâlcea, pretindea să-i executăm lucrări de construcţii la vila acestuia din Rm. Vâlcea, strada Banu Mărăcine nr. 20 şi alte atenţii.
Astfel, în urmă cu cca. 4 ani când am efectuat pentru Primăria Rm. Vâlcea o lucrare de montat borduri şi pavele din beton pe strada Banu Mărăcine, din ordinul lui Radu (Stănişor) Liviu şi la cererea d-lui Bunea Daniel (prietenul acestuia) s-a sustras din materialele puse la dispoziţie pentru lucrare şi am construit mai multe alei în curtea d-lui inspector de la Finanţe .
Menţionez că lucrarea a fost executată de subsemnatul alături de alţi muncitori şi pentru a întări veridicitatea faptelor relatate, anexez alăturat o declaraţie notarială în formulă autentică. Toate materialele şi manopera au fost incluse în Situaţia de lucrări şi Devizul de lucrări care, prin introducere în eroare au fost decontate integral de Primăria mun. Rm. Vâlcea, producându-se astfel o pagubă însemnată (cca. 5000 Euro) bugetului local.
Sub protecţia d-lui Bunea Daniel, numitul Radu (Stănişor) Liviu a comis mai multe ilegalităţi în legătură cu administrarea firmei, inclusiv evaziune fiscală, fapte pentru care aceştia vor să mă facă responsabil pe mine, cu toate că prin procura pe care o anexez în copie, întreaga activitate a firmei a fost condusă de Radu (Stănişor) Liviu.
Separat de această firmă, d-l Bunea Daniel în schimbul a mai multe foloase materiale şi băneşti a mai acordat protecţie şi altor firme ale aceluiaşi Radu (Stănişor) Liviu, cum ar fi SC NOVIS CONSTRUCT SRL, având CIF RO 14401428, aflată în prezent în faliment, la cererea mai multor creditori ţepuiţi împreună de aceştia. De asemenea, pentru acoperirea fraudelor fiscale şi în dauna creditorilor, acelaşi inspector de la finanţe Bunea Daniel a regizat transferarea SC MONELY IMPEX SRL având CIF RO 20983908 către nişte persoane din judeţul Teleorman care i-au schimbat numele în SC Monelyman Impex SRL şi sediul în judeţul Giurgiu. Menţionez că şi în această societate am fost asociat cu numitul Radu (Stănişor) Liviu, care şi în acest caz a condus societatea. Mai arăt că, din câte mi-a relatat Radu Stănişor Liviu, d-l Bunea Daniel a efectuat direct sau prin prieteni ai acestuia controale formale la aceste societăţi, pentru a acoperi evaziunea fiscală comisă.
Din informaţiile pe care le-am primit de la lichidatorii societăţilor menţionate numai valoarea cumulată a debitelor datorate bugetului de stat cu care AFP Vâlcea s-a înscris la masa credală se apropie de cca. un milion de euro.
Întrucât la această dată numitul Radu (Stănişor) Liviu se află prin Italia pentru a sustrage răspunderii pentru ilegalităţile comise şi întrucât prin prietenul acestuia Bunea Daniel se încearcă să se arunce răspunderea pentru evaziune fiscală pe persoana subsemnatului vă rog să cercetaţi cele relatate în scopul constatării adevărului.
Mai menţionez ca m-am adresat şi altor organe ale statului, dar sesizările mele au rămas fără răspuns sau finalitate din cauza relaţiilor pe care acest Bunea Daniel le are în calitatea sa de membru PDL” – susţine Marian Bugiulescu în sesizarea sa.