Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

FOTO: S-a scos la concurs postul de inspector șef al IPJ Vâlcea! Cosmin Iana nu poate participa, adjunctul Matei este în cărți

În mai puțin de 2 săptămâni la sediul IGPR Vâlcea, va avea loc concursul pentru ocuparea funcției de inspector șef al IPJ Vâlcea. Actualul inspector șef interimar, Cosmin Iana, nu poate participa la concurs pentru că nu îndeplinește una dintre condițiile pentru ocuparea postului și anume aceea cu vechimea de 3 ani într-o funcție de conducere în cadrul IPJ. Actualul inspector șef se află la cea de-a doua împuternicire, care expiră în luna martie, iar o altă împuternicire nu mai poate primi.
La concurs, s-au înscris, însă, actualul adjunct, Ion Matei, dar și șeful Poliției Drăgășani, Cătălin Marin Comănceanu. Cei doi vor susține în data de 17 decembrie 2018 proba interviu, care structurat pe subiecte profesionale. Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

Iată anunțul:
Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.
În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să fie ofiţeri de poliţieşi să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:
să aibă pregătirea de bază:
studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă
sau
studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste şi arte.

să aibă pregătirea de specialitate:
– cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile/specializările sau conexe acestora: matematică şi ştiinţe ale naturii, informatică, ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau management.
sau
– studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna” într-unul din domeniile/specializările/specialităţile/profilele sau conexe acestora: ştiinţe exacte, ştiinţe ale naturii, matematică, informatică, ştiinţe juridice, drept, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, ştiinţe militare şi informaţii.
sau
– studii universitare de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din domeniile universitare de masterat: matematică, informatică, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, ingineria transporturilor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, inginerie mecanică, inginerie industrială, ştiinţe inginereşti aplicate, mecatronică şi robotică, ingineria materialelor, inginerie şi management, inginerie genistică, inginerie de armament, rachete şi muniţii, drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, ştiinţe militare, administrarea afacerilor, cibernetică şi statistică, informatică economică, contabilitate, economie, finanţe, marketing, economie şi afaceri internaţionale, psihologie, ştiinţe ale educaţiei sau management.
– să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie;
– să aibă vechime în muncă/din care în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională: 7 ani/5 ani;
– să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
să aibă cel puţin 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI;
– să fi obţinut calificativul de cel puţin „Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
– să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
– să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, Bucureşti la data de 17.12.2018, ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor în timp util şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.
Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.
Înscrierile se fac în zilele lucrătoare la Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, Bucureşti, până la data de 26.11.2018, ora 16:00.