Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Drept la replică

Referitor:
Articol: „Exclusiv! SCANDAL HOMOSEXUAL într-un liceu din VÂLCEA: Un profesor, şantajat de elevul cu care se iubea” apărut în publicaţia dv. la 14 mai 2016, în ediţiile print şi on-line.

Subsemnata CÎRSTEA ELENA, domiciliată în Brezoi, str. Fabricii nr. 4, jud. Vâlcea, mama minorului FIEREŞANU ILIE-ALEX, cu acelaşi domiciliu, având în vedere conţinutul articolului dv., indicat mai sus, al cărui autoare este ziarista Magda Popescu, în temeiul dispoziţiilor legislative care guvernează activitatea jurnalistului şi ale Codului civil, vă rog să publicaţi, în aceleaşi condiţii ca articolul, aşa cum prevăd normele juridice aplicabile, următorul DREPT LA REPLICĂ:

Se afirmă în cuprinsul articolului în cauză că „elevul este în clasa a XI-a şi a înţeles că poate câştiga ceva din viciul profesorului său (…)” sugerându-se că fiul meu ar fi urmărit un câştig material de la profesorul său. Această sugestie nu are la bază niciun fapt real, pentru că autorul articolului nu are nicio dovadă că fiul meu ar fi pretins bani sau alte foloase de la profesorul în cauză.

Autorul continuă, în aceeaşi notă de ignorare a celor mai elementare norme ale jurnalismului şi în dispreţul principiilor care guvernează această profesie, afirmând neadevărat că pretinsele foloase ar fi suma de 1.500 euro şi/sau apartamentul profesorului, pe care acesta ar fi trebuit să îl transmită fiului meu în proprietate.

Toate afirmaţiile autoarei articolului sunt nereale, dar induc ideea că fiul meu ar fi acţionat ilegal, săvârşind infracţiunea de şantaj asupra profesorului său.

Nereală este şi afirmaţia că „tatăl unui alt elev, poliţist, ar fi sesizat organele penale”. În realitate eu am fost cea care, în calitate de ocrotitor legal al fiului meu, am sesizat Poliţia şi Parchetul, având în vedere faptele profesorului îndreptate împotriva fiului meu. Autoarea articolului, de altfel, se şi contrazice, deoarece în prima parte a articolului afirmă că acel tată al altui elev ar fi sesizat organele penale, pentru ca, în final, să indice că eu am făcut-o, aşa cum s-a întâmplat în realitate.

Vă rog să publicaţi acest drept la replică, pentru că cititorii au dreptul să fie corect informaţi, în concordanţă cu realitatea. Mai mult decât atât, indicarea fiului meu drept posibil subiect activ al unor infracţiuni împotriva profesorului, al cărui nume îl publicaţi, nu constituite jurnalism, în adevăratul sens al cuvântului, ci altceva în total dezacord cu scopul presei.

Libertatea de exprimare şi asigurarea accesului neîngrădit la orice informaţie de interes public constituie fundamente esenţiale ale unei societăţi democratice, asigurându-se totodată un nivel ridicat de protecţie a obiectivelor de interes general, în special protecţia minorilor şi a demnităţii umane,

Ţinând seama de faptul că exercitarea dreptului la libera exprimare comportă îndatoriri şi responsabilităţi, convinsă că libertatea de exprimare constituie unul dintre fundamentele esenţiale ale unei societăţi democratice, consider că presa trebuie să beneficieze de o protecţie deosebită şi, totodată, că libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine, aşa cum s-a întâmplat în articolul de mai sus.

Faţă de toate cele expuse anterior, vă rog să publicaţi acest drept la replică, în aceleaşi condiţii ca articolul în cauză.