Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL angajează instalatori

APAVIL SA scoate la concurs două posturi de instalator în cadrul Sectorului Rețele Apă, Centru Exploatare Rm. Vâlcea:

Concursul constă în probă scrisă care se va desfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5 și probă practică care se va susține în cadrul Sectorului Rețele Apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Șapcă, nr. 2 și la lucrările în desfășurare.

Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:
selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 24.06.2021, ora 15:00 ;
proba scrisă se va susține în data de 30.06.2021, ora 09:00;
proba practică și interviul se vor susține în data de 06.07.2021, ora 08:00 .

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 23.06.2021, ora 12:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07:00 – 15:30 și vineri între orele 07:00 – 13:00.