Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

„Nici o mamă nu trebuie să moară dând viaţă”

World Vision România, una dintre cele mai importante organizaţii non-guvernamentale din România și MSD România, au organizat luni, 21 noiembrie a.c., la Consiliul Județean Vâlcea o dezbatere privind soluțiile de reducere a mortalității materne și neonatale în județul Vâlcea, cu titlul “Echitatea serviciilor de sănătate pentru mama vulnerabilă din România – Coordonarea eforturilor instituţionale şi ale autorităţilor publice locale pentru garantarea accesului mamelor defavorizate la servicii medico-socio-educaţionale.
În cursul acestui eveniment au fost abordate teme legate de asistența medicală a gravidei, analiza cauzelor mortalității materne și neonatale, barierele întâmpinate de femeile vulnerabile în accesarea serviciilor de asistență pre şi postnatală precum și soluții pentru reducerea numărului alarmant de sarcini nedorite și avorturi la minore.
Obiectivul dezbaterii a fost identificarea unor măsuri viabile, integrate pe care instituțiile și autoritățile publice locale le pot susține pentru sprijinirea mamelor și adolescentelor vulnerabile în vederea accesării serviciilor de sănătate, educație și sociale. Asistența medicală comunitară și centrele comunitare integrate sunt una din soluțiile propuse de guvern pentru creșterea accesului la servicii integrate pentru populația vulnerabilă, legea asistenței medicale comunitare fiind promulgată încă din luna iulie 2017.
Evenimentul a fost deschis de Adrian Mihăilă, administratorul Consiliului Judeţean Vâlcea care a subliniat importanţa pe care sănătatea mamei şi copilului trebuie să o aibă în politicile publice ale statului român.
„Dl Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean şi noi toţi încurajam toate acţiunile în sprijinul vieţii, atât la nivel local cât şi judeţean. Este nevoie ca instituţiile centrale şi autorităţile locale să se implice în diseminarea informaţiilor şi găsirea soluţiilor care să ajute tinerele să nu ajungă în situaţia de a avea o sarcină nedorită. Adresez felicitări sincere World Vision pentru iniţiativa de a aduce informaţia la nivelul comunităţilor vulnerabile din judeţul nostru şi a ajuta astfel mamele să aibă acces la servicii medicale prenatale care să prevină complicaţiile sarcinii. Ţine de noi toţi să diminuăm numărul de sarcini la minore şi de decese materne“ a declarat Adrian Mihăilă din partea Consiliului Judeţean Vâlcea
Aurora Gherghina, subprefectul judeţului Vâlcea, prezenta la eveniment a susţinut importanta sprijinirii autorităţilor publice locale, a primăriilor de către instituţiile deconcentrate dar şi de către organizaţiile neguvernamentale. De asemenea, a subliniat importanta redescoperirii unor valori ale familiei tradiţionale romaneşti: “Susţinem implicarea organizaţiilor neguvernamentale ca partener al Instituţiei Prefectului şi apreciem iniţiativa de a fi creată o Alianţă a Sănătăţii Mamei în judeţul Vâlcea la care să adere ONG, instituţiile judeţene şi autorităţile locale.”
Cu acest prilej, Fundaţia World Vision a dat publicităţii rezultatele implementării proiectului „Mame pentru viaţă. Viaţă pentru mame” la 18 luni de la lansare şi a făcut recomandări bazate pe identificarea barierelor întâmpinate de femeile vulnerabile din mediul rural în accesarea serviciilor de asistenţă prenatală şi planificare familială.
• peste 8000 de femei din Vaslui, Vâlcea şi Dolj au fost informate în cadrul sesiunilor de educaţie susţinute de educatori comunitari despre sănătatea reproducerii, spaţierea optimă a sarcinilor şi dreptul la îngrijiri medicale gratuite. În Vâlcea au fost informate 2964 de femei şi adolescente dar şi 147 de tineri care s-au arătat interesaţi de tema.
• Două aplicaţii mobile de tip sms alert privind calendarul ovulaţiei ( www.calendarulovulatieisms.ro) şi asistenţa prenatală ( https://asistentaprenatalasms.ro) au fost dezvoltate în cadrul proiectului pentru o mai bună informare şi educaţie a femeilor din mediile vulnerabile, fiind transmise 6400 de sms-uri pentru un număr de 600 de beneficiare.
• Un număr de 400 de gravide au fost monitorizate şi informate prin program, fiind consiliate şi sprijinite să acceseze serviciile de asistenţă prenatală;
• Două cursuri de e-learning privind îngrijirea gravidelor pentru medicii de familie şi asistentele medicale au fost dezvoltate pe platforma https://edu-cnsmf.ro/ cursurile, accesibile gratuit până anul viitor, fiind creditate de Colegiul Medicilor din România.
„Nici o mamă nu trebuie să moară dând viaţa. Şi viaţa nici unui copil nu poate fi periclitata pentru ca mama să nu poate accesa serviciile medicale garantate prin lege. Accesul la un pachet de servicii de asistență maternă trebuie să fie egal și echitabil pentru toate femeile, indiferent de statut sau situaţie financiară, iar barierele existente în prezent pot fi înlăturate prin alinierea politicilor de sănătate maternă la toate celelalte politici relevante. Mulţumesc Consiliului Judeţean, Prefecturii şi tuturor reprezentanţilor instituţiilor relevante din sănătate, asistenta socială, educaţie, protecţia copilului, primarilor prezenţi, pentru atenţia acordată întâlnirii de astăzi şi pentru intervenţiile şi recomandările transmise”, a declarat dr. Cornelia Scărlătescu Paraschiv, manager proiect “Mame pentru viață. Viață pentru mame”, World Vision România.
Conform datelor transmise de Ministerul Sănătăţii şi INSMC ”Alexandrescu Rusescu”:
• 1 din 5 mame nu a ajuns niciodată la medic anterior naşterii (38 861 de gravide în anul 2016)
• 1 din 10 naşteri şi 1 din 10 avorturi s-au produs la minore ( peste 26 000 de minore rămân însărcinate anual în România)
• România ocupă locul 1 în UE la numărul de naşteri în grupul de minore 10-14 ani, cu 676 în 2015; Olanda, de exemplu, nu a înregistrat nici o naştere în acest grup de 8 ani.
• Rata mortalităţii materne este cea mai înalta din UE, de aproape 3 ori mai mare decât media europeană, de 6 ori mai mare decât în Italia şi Spania şi de 10 ori mai mare faţă de Austria şi Polonia
• 25 % din femeile din mediul rural nu au asigurare de sănătate; Mediul rural continuă să rămână defavorizat în privinţa ratei de acoperire a asigurărilor de sănătate, diferenţa între rural şi urban fiind de 20%
• În cursul primului semestru din 2017, mortalitatea maternă în România a atins o valoare de 19, 5 la 100000 de naşteri, dublă faţă de cea a anului trecut, de 8,9 la 100000 de naşteri, ceea ce impune măsuri urgente pentru facilitarea accesului gratuit, necondiţionat la servicii medicale competente pentru gravidele defavorizate şi mobilizarea tuturor factorilor de sprijin al mamei şi nou născutului din categoriile vulnerabile.