Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ANI: EDUARD VÎRLAN declarat incompatibil

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese de natură administrativă în cazul a patru foști și actuali aleși locali, după cum urmează:

1. SIKO IMRE, primar al comunei Belin, județul Covasna – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

2. ȘTEFAN ILIE, viceprimar al comunei Ciorogîrla, judeţul Ilfov – INCOMPATIBILITATE

3. VÎRLAN EDUARD, actual consilier local, fost viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
A votat în mod favorabil pentru adoptarea Hotărârii Consiliului Local privind constituirea comisiilor de evaluare în vederea efectuării propunerilor pentru funcția de membru în consiliile de administrație la societățile comerciale la care municipiul Râmnicu Vâlcea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, fiind desemnat membru în comisiile de evaluare/selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale S.C. Eta S.A. și S.C. Piețe Prest S.A.
În baza acestei hotărâri, persoana evaluată a încheiat, în calitate de executant, cu cele două societăți comerciale, în calitate de beneficiari, un contract civil (colaborare) și un contract de prestări servicii – convenție civilă, pentru activitatea prestată în baza celor două contracte primind o remunerație brută în sumă de 2.694 lei.
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală și ale art. 75 și art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

4. CROITORU GHIORGHI, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Panciu, județul Vrancea – INCOMPATIBILITATE