Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Amenzi de până la 2.000 lei pentru cei care nu depun până la 15 iunie declaraţiile anuale de avere şi interese

Legea nr. 176/2010 la art.1, aliniat 1, prevede categoriile de persoane care trebuie să depună declaraţiile de avere şi interese. Cei care nu respectă termenul de depunere al declaraţiilor sau care nu declară cuantumul veniturilor realizate, pot să fie sancţionaţi cu o amendă cuprinsă între 50 de lei şi 2.000 de lei.

ANI precizează că: „Declaraţiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere şi vor cuprinde toate datele şi informaţiile solicitate de formular”, dar şi funcţia precum şi activităţile prestate de persoanele în cauză.

În cazul persoanelor suspendate din exerciţiul funcţiei sau demnitarii publici suspendaţi pentru o perioadă ce acoperă un an fiscal, actualizarea declaraţiilor se face în termen de 30 de zile de la dată când încetează suspendarea.

Declaraţiile sunt păstrate pe site-ul ANI şi pe Portalul public al Agenţiei Naţionale de Integritate pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi se arhivează la trei ani după încetarea acestora.