Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Agricultorii vor primi 139,17 euro pentru fiecare hectar

Încep plăţile în avans pentru fermieri

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, începând cu data de 16 octombrie 2013, acordă plata în avans către fermierii care au depus cereri în cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS) – Campania 2013. De acest avans vor beneficia toţi fermierii pentru care s-a efectuat verificarea necesară condiţiilor de eligibilitate în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009. Cuantumul pentru plata SAPS – Campania 2013 este de 139.17 euro/ha potrivit Hotărârii de Guvern nr. 762/2013, privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, a plăţilor separate pentru zahăr şi a plăţilor specifice pentru orez care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, la care se va aplica un coeficient de reducere liniară care va asigura incadrarea in plafonul alocat de CE. Având în vedere art. 1 al Regulamentului (UE) nr. 946/2013, plata în avans poate fi acordată în procent de până la 50% din valoarea totală a plăţilor directe, România acordă un avans de 61,00 euro/ha. Plăţile se fac la cursul de schimb de 4,4620 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2013 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 285 din 29 septembrie 2013. APIA a efectuat plăţi în valoare de 1.400.844.152,89 lei (313.949.832,56 euro) reprezentând avansul aferent schemei de plată unică pe suprafaţă – Campania 2013, pentru un număr de 555.408 fermieri. În cadrul campaniei SAPS 2013, România beneficiază de o alocare financiară de 1.213.143.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru o suprafaţă de referinţă de 8.716.370 ha.

Primul an cu plăţi în avans

Anul acesta este prima dată când APIA a efectuat plăţi în avans, în cuantum de până la 75% din suma cuvenită, fermieriilor care au depus cereri de plată pe suprafaţă, în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală – Campania 2013: 211″Plăţi pentru zona montană defavorizată”, 212 „Plăţi pentru zone defavorizate – altele decât cele montane” şi 214 „Plăţi pentru agromediu”, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 65/2011 al Comisiei, de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurilor de control și a ecocondiționalității în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală. Astfel, în perioada 05.09. – 05.10.2013, au fost efectuate plăţi din FEADR (Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală) în valoare totală de 1.195.169.562 lei (268.909.790 euro).