Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Spoturi pre-electorale în dialecte ţigăneşti şi maghiare

Autoritatea Electorală Permanentă şi Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României au semnat un acord de parteneriat. Pentru iniţierea unor acţiuni de informare a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu privire la procesul electoral, în vederea consolidării democraţiei şi a statului de drept.

Conform acestuia, cetăţenii români vor beneficia de informări periodice, la nivel local, privind exercitarea dreptului de vot şi a dreptului de a fi ales. „Obiectivul specific al acordului constă în crearea, în limbile minorităţilor naţionale şi distribuirea către comunităţile locale a unor materiale tipărite, audiovizuale şi multimedia: spoturi video şi spoturi audio, infografice, pliante etc”, au precizat reprezentanţii AEP.

Valabilitatea Acordului de parteneriat este până la data de 31 decembrie 2014 şi poate fi prelungit prin voinţa părţilor, exprimată în scris.