Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

VÂLCEA: Profesor prins copiind la titularizare

Astăzi, 29.07.2020, s-a desfășurat proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar.
La nivelul județului Vâlcea s-au înscris 569 candidați care au susținut concursul la 43 de discipline.

Proba scrisă din cadrul concursului s-a desfășurat în următoarele unități de învățământ: Liceul Tehnologic Ferdinand I, Colegiul Economic și Școala Gimnazială Nr. 10.

Un candidat s-a retras la începutul examenului din motive medicale și un candidat a fost eliminat pentru tentativă de fraudă.Conform metodologiei, candidaţii eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizaţi pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2020-2021.

Nu s-au înregistrat cazuri de candidați cu temperatură peste 37.3 grade Celsius.

Subiectele și baremele de corectare au fost publicate pe site-ul dedidcat, la ora 15:00, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 4 august, la avizierul I.Ș.J. Vâlcea și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile pot fi depuse pe data de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00 și pe 5 august, până la ora 12:00, la sediul I.Ș.J. Vâlcea sau transmise la adresa de email titularizare2020@isjvl.ro.
Modelul de contestație se găsește pe site-ul I.Ș.J. Vâlcea: www.vl.edu.ro.

În contestație candidatul prezintă următoarele informații: județul, numărul și denumirea centrului de concurs, numele, inițiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, disciplina la care a susținut proba scrisă în cadrul concursului și nota contestată, adresa de email, numărul de telefon și denumirea uneia dintre instituțiile/unitățile de învățământ absolvite. Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura în original; în situația în care contestația se transmite prin mijloace electronice candidatul anexează o copie a buletinului/cărții de identitate. Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.

Rezultatele finale se afișează la sediul I.Ș.J. Vâlcea și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședință publică sau on-line, organizată de către I.Ș.J. Vâlcea în intervalul 12 – 14 august.