Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

VEZI AICI CUM primarul Nedelcu îmbunătățește calitatea vieții oamenilor din Drăgășani

Fondurile europene reprezintă o oportunitate pentru dezvoltare regională, dar mai ales locală. Banii de la UE reprezintă o șansă bună pentru fiecare comunitate din România să își dezvolte infrastructura edilitară, socială sau educațională. Este responsabilitatea aleșilor locali din fiecare primărie, prin aparatul propriu de specialitate din cadrul instituțiilor, de a încerca să acceseze fonduri europene, pentru obiective de investiție necesare în comunități.
Primarul municipiului Drăgășani, Cristian Nedelcu, a înțeles printre primii ce gură de oxigen pentru dezvoltare înseamnă fondurile europene și alături de echipa sa din Primărie, de-a a lungul anilor, a accesat zeci de proiecte pentru dezvoltarea Drăgășaniului. Campion la atragerea de fonduri europene pentru municipiu Drăgășani, recent, primarul Nedelcu mai bifează încă un proiect important pentru drăgășeneni, care va aduce bunăstare în municipiul dintre vii.
Este vorba despre un proiect care îmbunătățește calitatea vieții populației din Drăgășani.
Proiectul va fi finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axaprioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelormicișimijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane șirurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.
Valoare proiect: 15.388.930,35 lei (inclusiv TVA).
Prin proiect se propune:
1. MODERNIZARE ZONA URBANA CARTIER RAHOVA SI CARTIER TRANDAFIRILOR
Prin prezentul proiect se vor amenaja zonele urbane Cartierul Rahova pe o suprafață de aprox. 46.100 mp, respectiv Cartier Trandafirilor pe o suprafață de aprox. 88.800 mp.
Se vor realiza următoarele lucrări:
– Refacerea căilor de acces, refacerea trotuarelor, refacerea spațiului verde.
– Montarea de sisteme necesare preluării apelor meteorice.
– Montarea de mobilier urban.
– Modernizarea sistemului de iluminat public.
– Amenajare de locuri de parcare în zonele instituțiilor publice și de interes local.

Cartier Trandafirilor:
– Modernizare trotuare, modernizare strazi, spatiu verde propus;
Strazile aferente Cartier Trandafirilor:
– Str. Dr. Dumitru Bagdasar;
– Str. Libelulei;
– Str. Melodiilor;
– Aleea Tineretului;
– Aleea Trandafirilor;
– Str. Nucilor;
– Str. Tudor Vladimirescu;
– Alei acces cartier.

Cartier Rahova:
– Modernizare trotuare, modernizare strazi
Strazile aferente Cartier Rahova:
– Str. Rahova;
– Str. Tudor Vladimirescu;
– Aleea Muncii;
– Alei acces cartier.
2. IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE INVATAMANT LA “GRADINITA I.C. BRATIANU”

Lucrări propuse:
• Inlocuirea hidroizolatiei la fundatii si soclu.
• Refacerea trotuarului perimetral.
• Izolarea termica a peretilor exteriori perimetrali si a soclului prin anvelopare cu termosistem (vata).
• Reparatii locale sau inlocuire sarpanta.
• Ignifugarea si tratarea impotriva microorganismelor a elementelor din lemn care compun sarpanta.
• Termoizolarea podului si a planseului.
• Inlocuirea invelitoarei si a sistemului de preluare a apelor pluviale de la nivelul acoperisului.
• Refacerea finisajelor interioare (tavane, pereti, pardoseli).
• Refacerea instalatiilor interioare (termice, electrice, sanitare).
• Inlocuirea tamplariei interioare si exterioare.

Dotări
Dotarea cu toate elementele necesare desfasurarii activitatii didactice (echipamente, materiale, mobilier).

3. IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE INVATAMANT LA “GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2”
Lucrări propuse:
• Inlocuirea hidroizolatiei la fundatii si soclu.
• Refacerea trotuarului perimetral.
• Izolarea termica a peretilor exteriori perimetrali si a soclului prin anvelopare cu termosistem (vata).
• Reparatii locale sau inlocuire sarpanta daca este cazul.
• Ignifugarea si tratarea impotriva microorganismelor a elementelor din lemn care compun sarpanta.
• Termoizolarea podului si a planseului.
• Inlocuirea invelitoarei si a sistemului de preluare a apelor pluviale de la nivelul acoperisului.
• Refacerea finisajelor interioare (tavane, pereti, pardoseli).
• Refacerea instalatiilor interioare (termice, electrice, sanitare).
• Inlocuirea tamplariei interioare si exterioare.

Dotări:
Dotarea cu toate elementele necesare desfasurarii activitatii didactice (echipamente, materiale, mobilier).
Perioada de implementare a proiectuluiva fi de 24 luni.