Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

VÂLCEA: Sesiune de admitere la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi Drăgășani

Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Gr. Al. Ghica” Drăgășani organizează o nouă sesiune de admitere pentru care sunt scoase la concurs 350 de locuri, dintre care 3 locuri pentru candidații de etnie rromă și 3 locuri pentru candidații aparținând altor minorități.

Se pot înscrie la concurs tineri cu vârsta între 18 și cel mult 27 de ani, împliniți în anul participării la concurs. Candidații trebuie să fie cetățeni români, absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat și să îndeplinească condițiile legale și criteriile specifice.
Tinerii sunt așteptați să transmită cererile de înscriere, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare (din județul în care își au domiciliul), în perioada 24 aprilie – 14 mai 2024, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Calendarul admiterii cuprinde ca principale etape:

  • Evaluarea psihologică – până la data de 21 mai;
  • Susținerea probei de evaluare a performanței fizice – 25 – 31 mai;
  • Susținerea probei de evaluare a cunoștințelor – 15 iunie;
  • Examinarea medicală – 19 iunie – 12 iulie;
  • Afișarea rezultatelor finale – 19 iulie 2024.

Probele de concurs pentru admiterea în unitățile de învățământ sunt proba de evaluare a cunoștințelor și proba de evaluare a performanței fizice și sunt evaluate cu note de la 1 la 10, în cazul probei de evaluare a cunoștințelor, și de la 5 la 10, respectiv „Nepromovat”, în cazul probei de evaluare a performanței fizice. Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5.

Proba de evaluare a cunoștințelor, care constă într-un test grilă, pentru 90% din notă cuprinde:
a) subiecte din disciplinele: limba română – 40% și limbă străină – 15% (la limba străină, candidatul optează, prin cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, pentru una din următoarele discipline: limba engleză sau limba franceză).
b) subiecte din legislația specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum și a instituțiilor politice ale statului – 20%;
c) subiecte de educație civică și cetățenească, exerciții de evaluare a capacității de analiză și sinteză, precum și exerciții privind deprinderea raționamentului logic – 15%.

La punctajul total obținut la proba de evaluare a cunoștințelor se acordă un punct din oficiu, reprezentând 10% din nota maximă.

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la cele două probe, evaluarea performanței fizice și evaluarea cunoștințelor.

Tematica și bibliografia pentru proba de evaluare a cunoștințelor sunt publicate pe site-ul instituției.

Proba de evaluare a performanței fizice se susține în centrele de selecție de către toți candidații, indiferent de opțiunea lor, jandarmerie, poliție sau poliție de frontieră, în funcție de cum sunt arondate județele. Școala de la Drăgășani este centru de selecție pentru candidații din județele Olt, Vâlcea, Dolj, Mehedinți, Gorj.

Proba de evaluare a cunoștințelor pentru tinerii care optează pentru Școala de la Drăgășani se va desfășura la sediul școlii, conform calendarului.

Informații complete privind admiterea pot fi aflate prin accesarea paginii de internet www.scoaladragasani.ro

Școala de la Drăgășani a fost înființată la data de 1 iulie 1938 și este principala instituție de formare a subofițerilor pentru Jandarmeria Română, în ultimii 24 de ani furnizând aproape 7000 de absolvenți.