Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

SC APAVIL SA Vâlcea angajează

SC APAVIL SA VÂLCEA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5, telefon: 0250.739.580, scoate la concurs ocuparea a trei posturi de cititor încasator, posturi la Serviciul Clienţi, zona Călimăneşti.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– Absolvent liceu (bacalaureat);

– Vârsta – peste 21 de ani;

– Cazier judiciar;

– Cunoştinţe – cadru legislativ:

– Regulamentul operaţiunilor de casă aprobat prin Decretul 209/1976;

– Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;

– Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;

– Ordinul nr. 3.512/2008 privind documentele financiar contabile.

– Constituie avantaj domiciliul stabil în Călimăneşti

– Aptitudini şi deprinderi necesare: de calcul; lucrul practic cu numerar; de comunicare cu clienţii.

Descrierea activităţii – presupune deplasarea la domiciliul clienţilor în vederea citirii contoarelor de apă, pentru care poate fi necesară ridicarea capacelor metalice sau coborârea în interiorul căminelor pentru efectuarea citirii indexului. Distribuie şi încasează contravaloarea facturilor de apă de la abonaţi, centralizează zilnic încasările şi le depune în casierie sau la bancă.

Cei interesaţi vor depune o cerere însoţită de Curriculum Vitae până la data de 03.04.2015, ora 12:00 la Registratura societăţii, la sediul SC APAVIL SA Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, Rm. Vâlcea.

Verificarea aptitudinilor profesionale se va face pe bază de probă scrisă şi interviu.

Data şi locul de desfăşurare a concursului urmează să fie comunicate ulterior.

Relaţii la telefon 0250/739.580 sau 0350/805.461, până la ora 15:30.

Înscrieri şi informaţii suplimentare pot fi obţinute la Serviciul Resurse Umane.