Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Sunt Dragu Octavian Constantin, fiu al comunei Slătioara, viitorul vostru primar!

Împreună cu dumneavoastră, dragii mei consăteni din Slătioara, Cumpene, Coasta Cerbului, Gorunești, Broșteni, Rugetu și Milostea, vom reda comunei Slătioara speranța, mândria și bunăstarea atât de dorite pentru copiii și nepoții noștri.
O comună curată, locuri de muncă în localitate, și nu în ultimul rând, păstrarea și dezvoltarea comunei noastre, sunt dezideratele noastre!
Cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru Slătioara, împreună se poate!

• Infrastructurǎ:

– Racordarea la gaze naturale a tuturor locuințelor de pe raza localității;

– Asfaltarea tuturor drumurilor din comună, întreținerea lor precum și betonarea rigolelor:

o Sat Nou Milostea – strada Guiești – Sacoți, strada Guiești – Plute, strada Tomeștilor;

o Sat Rugetu – strada Petrescu, strada Popa, Strada Preot Mihăilescu, strada Petrescu, drum acces Biserica Valea Babii;

o Sat Coasta Cerbului – strada Năiță, strada Chivu Drăgulescu;

o Sat Cumpene – strada Cumpene Văi, strada Gheorghiță, strada Aluniș, strada Manasești-Cociobi și strada Gherghina;

o Continuare asfaltare Izvoru Rece;

o Realizare parcare auto Biserica Cociobi precum și la alte locații de interes public;

– Înreținere și amenajare drumuri agricole: drum Oarba, drum Crucioi, drum Militaru, drum Petrescu, drum Guiești – Plute, drum Crânguri, drum Pe Lângă Apa Cernei, la Puica, legatura Cociobi-Măldărești, pentru ușurarea transportului de la locul de producție spre casă;

– Amenajarea drumurilor forestiere;

– Pod rutier peste râul Cerna: strada Diaconu și strada Crucioiu pentru a ușura accesul la locuințe;

– Parc fotovoltaic pentru generare energie electrică necesară instituțiilor publice și iluminatului public;

– Extindere și modernizare iluminat public;

– Întreținerea drumurilor de pe raza localității prin igienizarea şi decolmatarea şanțurilor;

– Regularizarea și igienizarea pâraielor și torenților pentru reducerea dezastrelor pluviale;

– Finalizarea tuturor proiectelor existente la nivelul localității Slătioara;

– Atragerea și Realizarea de Fonduri Europene;

– Lărgirea Podului de acces din DN 67 – sat Rugetu;

– Consolidarea drumurilor comunale în punctele: Cumpene-Cociobi, Coasta Cerbului, Chivu-Dragulescu, la Călinescu (Milostea);

– Intabularea gratuită a terenurilor agricole;

– Înființarea unei Stații de Repompare apă potabila de capacitate mai mare în zona Cumpene;

– Forarea a două puțuri de apă potabilă pentru rezolvarea necesităților din comună;

– Schimbarea branșamentelor stradale pe principiul “TOR STRADAL”;

– Acordarea de sprijin locuitorilor din comună cu utilajele din dotarea Primăriei, inclusiv pe timpul iernii pentru dezăpezire;

– Rezolvarea problemelor canalizării în localitate;

– Realizarea trotuarelor pietonale acolo unde este posibil;

• Educație, sǎnǎtate, culturǎ, religie şi sport

– Conservarea tradițiilor: realizarea unui manual cu modelul de țesǎturi reprezentative pentru comunǎ, din fiecare sat, trecerea modelului de țesǎturi pe şablon;

– Revitalizarea olăritului în localitate – meșteșug de bază în istoria dezvoltării comunei noastre;

– Implicarea unor asociații și fundații (ONG) prin sprijinirea lor în derularea de activități culturale și tradiționale;

– Se vor desfășura cât mai multe activități cultural – educative (spectacole de muzică, filme, spectacole pentru copii etc.), la Casa de Cultură ″Dinu Săraru” din localitatea noastră;

– Înființarea și organizarea sărbătorii: “Ziua localității”;

– Înființarea Sfatului Bătrânilor și consultarea acestuia în toate problemele culturale și cetățenești;

– Modernizarea Școlii Generale Slătioara: dotarea laboratoarelor cu aparatura modernă, realizarea proiectului „Școala SMART” (senzori aprindere, senzori baie, table interactive şi videoproiector în fiecare salǎ de clasǎ), internet de viteză, dotare cu tablete și laptopuri pentru elevi ;i cadre didactice;

– Stabilirea unor rute regulate dinspre și spre Dispensar din toate satele comunei;

• Dezvoltare administrativǎ şi turism

– Dezvoltarea parteneriatului public – privat;

– Înființarea unei asociații și a unui centru de colectare a legumelor si fructelor;

– O zi pe lună la dispoziția cetățeanului din fiecare sat al comunei, organizarea de întâlniri periodice pentru identificarea problemelor din localitate și rezolvarea lor;

– Extinderea colaborǎrii cu firma de salubrizare, pentru a colecta selectiv gunoiul şi protejarea naturii;

– Formarea unei echipe profesioniste la primărie pentru proiecte și atragere de fonduri europene;

– Rezolvarea problemelor de fond funciar a cetățenilor;

– Reabilitarea traseelor turistice prin amenajarea de cișmele, fântâni, locuri de campare, locuri de belvedere;

– Valorificarea potențialului turistic al localității;

– Întocmirea și depunerea documentației necesare pentru integrarea localității în circuit turistic;

– Integrarea întreprinzătorilor locali în implementarea proiectelor de dezvoltare din localitate;

– Înființarea și dotarea unui loc de campare rulote și autorulote, cu utilitățile necesare: curent electric, apă curentă, etc.

– Înlocuire transformator curent electric zona Cumpene.

 

 

Comandat de Partidul Național Liberal / Executat de Almadix prest srl / cod AEP 51210004