Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

PROTESTATARUL împotriva ANAF, amendat de Finanţe!

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Vâlcea a reacţionat printr-un comunicat de presă la protestul patronului depozitului Mugurel & Oana, care în dimineaţa zilei de 20 mai a.c. şi-a parcat camionul în faţa sediului Finanţelor Publice Vâlcea, camion ce avea lipit un banner pe care scria „Am îndurat 7 de ani abuzuri ANAF. Lăsaţi IMM-urile să trăiască. STOP ABUZURILOR!”. Omul protesta împotriva amenzilor pe care le-a primit de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Vâlcea.

Aşadar, Finanţele Vâlcea precizează că, în urma controalelor, Î.I. Ion Dumitru i s-a stabilit anumite debite suplimentare, însă reprezentanţii instituţiei nu s-au gândit să precizeze şi suma debitelor, o informaţie ce ar ajuta la o bună informare a opiniei publice.

„În data de 14.04.2011, AJFP Vâlcea, prin Activitatea de Inspecţie a finalizat Raportul de inspecţie fiscală la Î.I. Ion Dumitru pentru perioada 2006-2010, fiind emise decizii de impunere ca urmare a stabilirii unor debite suplimentare.

Efectuarea inspecţiei fiscale a avut ca punct de plecare informaţia transmisă de autoritatea fiscală din Austria prin care AJFP Vâlcea a fost sesizată că Î.I. Ion Dumitru a făcut achiziţii intracomunitare din acest stat reprezentând legume şi fructe, care nu au fost înregistrate în contabilitatea entităţii.

De asemenea, cu ocazia desfăşurării inspecţiei fiscale generale s-a mai constatat diminuarea veniturilor realizate prin înregistrarea în contabilitatea proprie a vânzării mărfurilor sub preţurile practicate pe aceeaşi piaţă la momentul respectiv, iar în unele cazuri chiar sub preţul de achiziţie.

Pentru recuperarea debitului suplimentar datorat Bugetului general consolidat, au fost instituite măsuri asigurătorii pe elementele patrimoniale ale Î.I. Ion Dumitru, precum şi ale persoanei fizice Ion Dumitru.

Operatorul economic a contestat pe cale administrativă deciziile de impunere emise, prin decizia de soluţionare a contestaţiilor fiind dispusă desfiinţarea deciziilor de impunere şi refacerea acestora.

Întrucât, cu ocazia reverificării şi instituirii unor noi măsuri asiguratorii se preconizează menţinerea unor debite suplimentare, dl Ion Dumitru, administratorul special al Î.I. Ion Dumitru, şi-a exprimat nemulţumirea prin protest.

În data de 20.05.2015, cu ocazia protestului, dl Ion Dumitru a fost invitat la conducerea instituţiei pentru clarificarea situaţiei fiscale.

Cu ocazia discuţiilor purtate cu conducerea instituţiei, s-a convenit ca dl. Ion Dumitru să prezinte, până la momentul finalizării reverificării, noi document care nu au fost prezentate organului de inspecţie fiscală până în prezent, care, din punctul de vedere al operatorului economic, pot influenţa cuantumul sumelor stabilite.

Totodată, s-a subliniat faptul că, până la încheierea constatărilor, în cadrul discuţiei finale, contribuabilul are dreptul să-şi exprime punctul de vedere faţă de motivele de fapt şi a temeiurilor de drept care stau la baza determinării eventualelor debite.

În urma discuţiei şi a lămuririi situaţiei de fapt, dl Ion Dumitru a decis să întrerupă protestul”, se arată într-uin comunicat al Finanţelor Vâlcea.