Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Cât te costă să înregistrezi o marcă sau un brevet de invenţie?

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) a anunţat pe pagina proprie de Internet, că taxele în domeniul proprietăţii industriale au fost actualizate începând cu data de 11 august. Mai precis, înregistrarea cererii de brevet de invenţie pe suport de hârtie costă 134 lei, în loc de 108 lei, cât era până acum. Preţul scade uşor dacă brevetul este înregistrat prin mijloace electronice. Astfel, solicitanţii vor achita 89 lei, cu 17 lei mai mult decât in trecut. Totodată, publicarea şi tipărirea brevetului de invenţie, precum şi eliberarea acestuia va costa cu aproape 100 de lei mai mult. Concret, tariful actual este de 446 lei, faţă de vechiul preţ, 360 lei.

Şi în ceea ce priveşte mărcile şi indicaţiile geografice, preţurile au crescut substanţial. Astfel, pentru depunerea cererii de înregistrare a unei mărci individuale/colective se va achita un preţ de 45 lei, prin comparaţie cu 36 lei, cât era taxa până acum. De asemenea, pentru reînnoirea unei mărci colective sau de certificare, solicitanţii vor achita între 216 lei şi 2.230 lei, preţul fiind stabilit în funcţie de clasa de produse sau de culoare.