Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Atenţionare de la Fisc

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) atenţionează persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA care desfăşoară operaţiuni de livrare/achiziţie de cereale şi plante tehnice pentru care se aplică taxarea inversă că pe 28 octombrie 2013, a fost actualizat programul de asistenţă pentru completarea formularului (394) „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”.

În acest sens, a fost actualizată Lista operaţiunilor efectuate pe teritoriul naţional detaliată pe operaţiunile cu taxare inversă pentru cereale şi plante tehnice, din Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun, modificată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012.