Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
Foto: liderexpres.ro

Consiliul Județean Vâlcea se împrumută iar la bănci

Foto: liderexpres.roProiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 19.330.000 lei, pe o perioadă de 15 ani, pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007 – 2013 va fi supus aprobării consilierilor județeni în ședința din data de 31 iulie a.c.

Este vorba de asigurarea cofinațării pentru două proiecte extrem de importante pentru județul Vâlcea. Deja, Ministerul Fondurilor Europene a confirmat cofinanțările pentru care Cosniliul Județean Vâlcea se va împrumuta la bancă.

Astfel, suma de 10.298.813 lei este necesară pentru cofinațarea rămasă la plată pentru proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”.

O altă sumă, 7.087.117 lei, este necesară pentru cofinațarea proiectului ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”. Tot pentru acest proiect mai este necesară suma de 1.969.536 lei, care reprezintă prefinanțare în acest proiect.

Contractarea împrumutului se va face exclusiv pentru realizarea acestor două proiecte pe fonduri europene. Din bugetul propriu al Consiliului Județean Vâlcea se va asigura integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului.