Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Anunț: T.B.R.C.M. Olănești angajează! Au nevoie de un maseur și un asistent șef

Sucursala Băile Olănești a Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă ,,T.B.R.C.M.” SA București, situată în Băile Olănești, Aleea Muncitorilor, nr. 2,
Jud. Vâlcea
organizează interviu de angajare pentru:

1 post de MASEUR (cod COR 325501)
1 post de ASISTENT SEF (cod COR 134201)

Interviul se va desfăşura la sediul Sucursalei din Baile Olanesti, str. Aleea Muncitorilor, nr. 2, jud. Valcea în data de 05.03.2024 incepand cu ora 12:00.

Condiţii pentru înscrierea la interviu:

 • cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • capacitate deplina de exercitiu;
 • stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie;
 • calificare conform Clasificării Ocupaţiilor din România şi legislaţiei în vigoare;
 • să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • experienta in domeniu .

Actele/documentele care se depun pentru înscrierea la interviul de angajare:

 • act de identitate (original şi copie);
 • curriculum vitae;
  -acte studii;
 • certificate calificare conform cod COR;
  -adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • cerere de participare la interviu;
 • cazier judiciar;
 • certificat de integritate comportamentala;

Documentele solicitate se vor depune până la data de 04.03.2024, ora 16:00 la sediul societății din Aleea Muncitorilor, nr. 2, loc. Băile Olănești, jud. Vâlcea, secretariat.
Relații suplimentare la nr. de telefon: 0744.833.765