Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ADMINISTRATORI OLTCHIM: Nu am primit niciun ban de la bugetul de stat

Administratorii judiciari ai OLTCHIM reacţionează în ceea ce priveşte zvonurile despre utilizarea discreţionară a sumelor încasate de către OLTCHIM SA pentru plata salariilor compensatorii, zvonuri răspândite de o parte a disponibilizaţilor.

„OLTCHIM nu a primit nicio sumă de bani de la bugetul de stat sau de la alte entităţi, pentru plata plăţilor compensatorii şi/ sau pentru plata impozitelor si taxelor aferente acestora.

La data disponibilizării personalului, respectiv în luna iunie 2013, S.C. OLT’CHIM a calculat, pentru fiecare salariat în parte, drepturile prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă şi, în conformitate cu dispoziţiile legale, odată cu acesta au fost calculate şi toate impozitele şi taxele aferente acestora (atât ale angajaţilor, cât şi ale angajatorului).

În luna iulie 2013 au fost declarate impozitele şi taxele aferente plăţilor compensatorii calculate în luna iunie 2013. Declararea este justificată conform art. 296 alin. (1) din Legea 571/2003 cu toate modificările şi completările ulterioare privind Codul Fiscal.

Astfel, OLTCH IM a stabilit în mod concret şi a înregistrat în evidenţa contabilă atât sumele nete datorate personalului disponibilizat, cât şi impozitele şi taxele datorate de OLTCHIM (nu de salariaţii disponibilizaţi) la bugetul de stat, raportate prin declaraţiile transmise la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Aceste sume declarate sunt sume datorate (realizate), nu sume încasate. Plata efectivă a sumelor nete datorate de OLTCHIM personalului disponibilizat se va face conform planului de reorganizare/programului de plată a creanţelor.

Aşadar, informaţiile cuprinse în adeverinţele de venit obţinute de foştii salariaţi de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală atestă faptul că OLTCHIM, în spiritul dispoziţiilor legale, a evidenţiat în contabilitate şi a raportat obligaţiile sale atât către salariaţii disponibilizaţi, cât şi către Bugetul de stat. Adeverinţele evidenţiază recunoaşterea de către Oltchim SA a datoriei avute fata de salariaţi şi bugetul statului” – se arată în comunicatului celor de la RomInsolv SPRL, BDO Business Restructuring SPRL şi administratorul special Bogdan Stănescu.