Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

SĂ CINSTIM TRADIŢIILE: Concursul interjudețean de folclor, BUSUIOC DE TOPOLOG, ediția a IV a la Nicolae Bălcescu

Școala Gimnazială, Sat Rotărăști, Primăria Nicolae Bălcescu din judeţul Vâlcea și Memorialul „Nicolae Bălcescu”, organizează și în acest an concursul interjudeţean de folclor ,,Busuioc deTopolog“ ,ediţia a III-a, concurs înscris în C.A.E.R.I. 2015-2016, la poziţia 1609, sâmbătă, 21.05.2016, ora 10.

Concursul va avea loc sâmbătă, 21 mai 2016, cu începere de la orele 10.00, în incinta conacului Bălcescu din comuna Nicolae Bălcescu.

„Cântecele, jocurile, tradiţiile, costumul popular şi obiceiurile populare conferă individualitate, originalitate şi identitate naţională unui popor, asigurându-i continuitatea în timp. În condiţiile globalizării şi integrării europene, ele tind să fie date uitării. De aceea, este imperios necesar ca aceste comori ale folclorului românesc să fie scoase din lada de zestre a neamului şi integrate în viaţa şi conştiinţa tinerei generaţii.

Astăzi, când ne căutăm identitatea şi verticalitatea în respectul tradiţiei, judecăţile privind folclorul românesc, în ansamblu, nu mai pot fi privite trunchiat, fãrã o reintegrare în ceea ce se cheamã cultura şi civilizaţia poporului român.

Tradiţiile şi obiceiurile, portul, actul folcloric, în sine, constituie valori inestimabile ce definesc un neam, fãcându-l unic, statornic şi nemuritor, atât în spaţiul propriu, cât şi în contextul universal.

Astfel, imensul tezaur de spiritualitate românească, reprezintã o componentă valoroasă, o moştenire fundamentală pentru fiecare generaţie a cărei datorie morală şi patriotică este de a păstra şi de a transmite urmaşilor acest dar preţios.

În viziunea noastrã, spaţiul etno-folcloric vâlcean, prin cultura sa populară, se încadrează în sfera de interes a etnografiei şi folcloristicii româneşti de prestigiu, fiind capabil să genereze manifestări ale actului folcloric specific zonei/localitãţii din ţară, purtătoare de tradiţii şi obiceiuri populare.

Aşadar, prin acest proiect ne-am propus să culegem, să păstrăm, să promovăm tradiţiile şi obiceiurile poporului nostru, transmiţându-le din generaţie în generaţie încă de la cea mai fragedă vârstã.

În acest context, dorim a ne învăţa atât copiii cât şi elevii sã aprecieze frumuseţea textului literar popular, a portului, dansului şi a cântecului românesc, a meşteşugurilor tradiţionale prin promovarea lor.

De aceea, considerăm oportună concretizarea proiectului nostru, lansând concursul şcolar interjudeţean: ,,Busuioc de Topolog”.

Iniţiat de coordonator de proiect: Grecu Cristian, directorul Şcolii Gimnaziale Rotărăşti, având ca partener tradiţional Memorialul „Nicolae Bălcescu”, acest concurs oferã elevilor din învăţământul preuniversitar, posibilitatea de a se implica în diverse activităţi pe aceastã temă, conştienţi cã manifestările/acţiunile lor contribuie la păstrarea şi preţuirea acestor comori inestimabile ce definesc un popor a cărui identitate în multiculturalitate sporeşte ,,corola de minuni a lumii”.

Convinşi că orice experienţă înseamnă cunoaştere, nădăjduim ca prezentul demers să fie un prilej de afirmare şi bucurie pentru toţi cei care înţeleg că, într-o lume aflată mereu în schimbare, este nevoie mai mult ca oricând sã reînvăţăm drumul spre noi”, arată organizatorii într-un comunicat de presă.