1

Tăvălugul retrocedărilor înghite și Casa de Culturădin Drăgășani

” După Muzeul Viei și Vinului,

” „În caz că vom reuși săachiziționăm înapoi imobilul de la proprietarii de drept, Primăria Drăgășani va demola acea clădire, iar pe locul ei vom construi un sediu nou pentru Casa de Culturădin Drăgășani”, a spus primarul municipiului Drăgășani, Gheorghe Iordache

 

Iatăcă la un interval de doar câteva luni, prin hotărâri judecă torești definitive și irevocabile, Primăria municipiului Drăgășani se vede nevoităsărenunțe la două clădiri simbol ale localității, monumente istorice și arhitectonice reprezentative pentru orașul „dintre vii”. Este vorba despre imobilele care adăpostesc Casa de Culturăși Muzeul Viei și Vinului. Despre retrocedarea clădirii care adăpostește Muzeul Viei și Vinului din Drăgășani s-a mai scris prin presă, însă nimic despre restituirea în naturăa clădirii în care funcționeazăCasa de Cultură. Imobilul este reprezentativ, construcția adăpostind prin anii de „restriște” 1997 -2000 sediul Primăriei municipiului Drăgășani. Abia în anul 2000, în timpul fostului guvern Mugur Isărescu (fiu al acestei localități) s-a aprobat transmiterea din domeniul public al statului, în proprietatea primăriei, a imensei clădiri în care a funcționat Magazinul Universal din localitate. „Problema cea mai mare a noastrăeste că trebuie săretrocedăm în naturăclădirea care adăpostește Casa de Cultură. Urmașii fostului proprietar al imobilului ne-au dat în judecatăși au câștigat, printr-o sentințădefinitivăși irevocabilă. Va fi aceiași problemăca în cazul Muzeului Viei și Vinului. Vom negocia cu proprietarii clădirii . În caz că vom reuși săachiziționăm imobilul de la proprietarii de drept, Primăria Drăgășani va demola acea clădire, iar pe locul ei vom construi un sediu nou pentru Casa de Culturădin Drăgășani. În acest sens, avem sprijinul deputatului Emilian Frâncu”, a spus primarul municipiului Drăgășani, Gheorghe Iordache. Tot primarul din Drăgășani spune că imobilul care adăpostește Muzeul Viei și Vinului din localitate a fost retrocedat în natură. Proprietar al acestui imobil este o persoanădin municipiul Târgu Jiu, însă această persoanăa cumpărat dreptul de proprietate de la proprietarul de drept al clădirii. Primăria Drăgășani a retrocedat acest imobil, însă existăun drept de preempțiune atunci când primăria dorește săachiziționeze clădirea. Clădirea este într-adevăr unică în localitate: arhitectura păstreazăstilul italian. Aflat până nu demult în patrimoniul Muzeului Județean, tavanul Muzeul Viei și Vinului a început săcadăbucatăcu bucatădatorităacoperișului care, nefiind reparat de ani de zile, a făcut loc apei săse înfiltreze. Astfel, din cele două nivele ale clădirii doar parterul este folosit pentru exponate unde sunt îngrămădite claie peste grămadă. Acum autoritățile locale se gândesc săintroducă muzeul într-un circuit turistic alături de alte obiective din zonele apropiate de Municipiul Drăgășani. La kilometrul zero al Municipiului Drăgășani, se aflăMuzeul Viei și Vinului, edificiu care ascunde între zidurile sale obiecte de o inestimabilăvaloare istorică , ce fac referire la practicarea viticulturii din cele mai vechi timpuri. Sunt, de asemenea, expuse lucrări care scot în evidențăcalitatea de necontestat a vinurilor de Drăgășani. De-a lungul anilor mai multe instituții și-au găsit adăpostul aici. La început a fost un simplu spațiu comercial, apoi postul local de miliție, iar de la mutarea acestei instituții în alta parte în anul 1974 imobilul a fost transformat în muzeu, fiind deschis vizitatorilor abia zece mai târziu.

Cristina Pirvu