Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Săptămâna vâlceanăpe scurt

Deținem probe indubitabile că liderul PNL Emilian Frâncu a cerut sancționarea firmei noastre editoare, cu orice chip, de că tre organele teritoriale financiare, pe timpul controlului fiscal general ordonat. Apoi, demersurile sale de la partenerii contractuali ne-au fost aduse la cunoștințăchiar în ziua în care s-au întreprins, dar nu ne-am speriat ” Emilian Frâncu După ce a devenit, surprinzător, foarte preocupat de soarta alimentelor modificate genetic, mai nou, nu poate sădoarmădin cauza „E-urilor” din alimente ” în ziua apariției ultimului număr al ziarului nostru, am fost asaltați cu multe telefoane, primind felicitări sau critici în legăturăcu cele publicate despre imperfecțiunile de la Episcopia Râmnicului

 

” Jalnic au mai ajuns conducă torii liberali din județ. Constatând că suntem critici constanți ai activității ciudate desfășurate de partidul lor, în loc săîncerce a ne dovedi că interpretăm greșit practica lor, lucreazăpe la spate pentru a distruge ziarul nostru. Deținem probe indubitabile că liderul PNL Emilian Frâncu a cerut sancționarea firmei noastre editoare, cu orice chip, de că tre organele teritoriale financiare, pe timpul controlului fiscal general ordonat. Apoi, demersurile sale de la partenerii contractuali ne-au fost aduse la cunoștințăchiar în ziua în care s-au întreprins, dar nu ne-am speriat. Cum nu ne sperie nici ultima sa acțiune josnică . Folosindu-se de perversul sexual de la „Ziarul de Vâlcea”, împreunăcu secretarul de stat Victor Giosan au conceput un memoriu adresat noului ministru al transporturilor – Ludovic Orban, prin care i-au cerut acestuia sădispunăreanchetarea situației imputatăfirmei noastre, aceea cu construcția unor scă ri pe rambleul că ii ferate, la Dăești – cerând săfim sancționați (penal!) și săfim obligați săaducem zona la situația inițială. Apoi, Lingceapucul presei locale a dat semnalul în presă, afirmând că nu vrem săplătim amenda de 3 miliarde lei datăde „savantul” în construcții Ion GaroafăNicolae și tergiversăm situația prin procesele deschise. Iar ca săse învenineze situația și mai mult, porno starul ce-și scrie editorialele cu limba în ziarul unui „apăneînceput”, a afirmat că nu am demolat construcțiile considerate ca fiind acte de indisciplină , sfidând și continuând investiția. Spre liniștea tuturor, afirmăm că nu s-a dispus demolarea construcțiilor, ci numai intrarea în legalitate. Apoi, conștienți de respectul pe care-l datorăm legii, am sistat orice construcție. Ne amuzăcum își bate joc individul tarat de viațăde puținii cititori pe care-i mai are ziarul pe care-l necinstește sau de stăpânii lui liberali. Cum la fel ne amuzăși Emilian Frâncu ce ne face publicitate gratuit și la nivel național. Mersi, Meline!

” Într-un proces civil, un alt ziarist ciudat din presa localăa afirmat în fața instanței de judecatăcă din motive de confidențialitate nu poate dezvălui numele unor firme care au încetat colaborarea cu ziarul lui (sau au încercat rezilierea, datorităunei așa-zise calomnii), insistând pe această minciună. Pentru cine pricepe, aflați că doar sumele contractate devin confidențiale După semnare, nu și numele partenerului. La ce ar fi confidențial numele societății comerciale care-și dorește reclamăpublicitară? Săfim serioși. Ziariciul ăsta pare un copil mare, promovat abuziv de la grupa mică . Ca să-i facem, totuși, o mare bucurie, în curând îi vom dărui un set de batiste. Și pentru a-și șterge nasul, dar și pentru lacrimile ce-l vor podidi în curând. Ce e val, ca valul trece, puișorule!

” Emilian Frâncu După ce a devenit, surprinzător, foarte preocupat de soarta alimentelor modificate genetic, mai nou, nu poate sădoarmădin cauza „E-urilor” din alimente. În noua sa întrebare adresatăministrului Sănătății, Eugen Nicolăescu, liberalul vorbește despre aditivi alimentari cu nume pretențioase, gen „glucono-delta-lactonă” și „CZA-auri”. Ca un adevărat maestru al suspansului, telenovelistic ce-i drept, Frâncu își începe astfel întrebarea: „Zilele trecute, un cetățean pe care îl cunosc a aflat o veste ce l-a pus pe jăratic. Omul suferăde diabet și i s-a recomandat săevite zahărul și făinoasele, dar săconsume fărăteamăcarne și produse din carne. Intrigat de o anumităprescurtare descifratăpe eticheta unui salam, el a că utat pe Internet și a descoperit că GDL, respectiv glucono-delta-lactona, este un aditiv alimentar acidifiant și că 1 gram de GDL este echivalent cu 1 gram de zahăr. În România existămilioane de persoane care, din motive de naturămedicală, trebuie săevite consumul anumitor compuși. Acești oameni degeaba ocolesc substanțele pe care ei le cunosc ca atare (zahăr, sare, alcool ș.a.), dacă aditivii alimentari – care se utilizează, practic, în producerea industrialăa tuturor alimentelor – genereazăîn organismul lor reacții identice, dacă nu cumva chiar mai periculoase”. Mai mult, deputatul considerându-se un soi de expert nutriționist (ar vrea el!) explică că CZA -ul – mai pe românește cantitatea zilnică acceptabilă- raportatăla greutatea fiecă rui consumator în parte, poate fi, recomandăel, fărăriscuri majore. Ba, în plus, el are și câteva sugestii despre cum ar trebui etichetate alimentele din România. „Îinând cont de argumentele succint exprimate aici, consider că toate produsele alimentare fabricate în țara noastrăar trebui astfel etichetate încât: a) săavertizeze în mod explicit interdicția de a fi consumate în cazul anumitor boli, datorităprezenței anumitor compuși; b) săcuprindălista completăa tuturor aditivilor alimentari pe care îi conțin, cu precizarea exactăa cantității de aditiv la 100 grame de produs și cu CZA per kilogram de greutate corporalăa consumatorului. Ar fi singura modalitate practică și eficientăpentru ca fiecare cetățean sădevinăpe deplin conștient, încă din fața raftului din magazin, în legăturăatât cu ceea ce nu trebuie săconsume, cât și cu ceea ce poate săconsume – și, la fel de important, în ce cantitate zilnică fărăriscuri de sănătate”. La o asemenea întrebare adăugăm un banc, care, credem noi, se potrivește situației: „O găinăse duce într-un magazin și întreabăvânzătoarea: „Carne de pasăre aveți?” Uimită, vânzătoarea răspunde: „Da, am” Găina întreabă: „Și unde e?” Vânzătoarea spune: „Păi, tu ce ești?””.

” În ziua apariției ultimului număr al ziarului nostru, am fost asaltați cu multe telefoane, primind felicitări sau critici în legăturăcu cele publicate despre imperfecțiunile de la Episcopia Râmnicului. Suntem obișnuiți cu aceste reacții de răspuns, care ne onorează. Uneori, însă , mesajele amenințătoare ne îngrijorează. Astfel, s-a întâmplat săprimim un telefon prin care ni s-a transmis că PC Ion Predescu – inspectorul social pentru județul Vâlcea al Episcopiei, ar fi multiplicat articolele noastre și ar fi dat fuga la Vlădica Gherasim cu care a tăinuit câteva ore. Binevoitorul ne-a mai spus că acolo s-a pus la cale otrăvirea semnatarului notelor critice, dar și hotărârea de a fi dat ziarul în judecatăpe motiv de calomnie. Nu știm dacă PS Gherasim are bani pentru judecă ți (După cum s-a manifestat, sigur zice că nu are!), dar îi întrebăm pe toți aceia care graviteazăîn jurul înaltului nostru prelat, de ce îl întărâtăși nu trimit un drept la replică lămuritor? Tăcerea dumnealor ne spune multe. Iar în instanța de judecată, primul lucru de care este întrebat reclamantul este dacă a trimis dreptul la replică pentru îndreptarea greșelii expuse Cât privește amenințarea cu moartea, le amintim „executanților” că și în Biblie este spus că „toți suntem datori cu o moarte”, nu ne speriem. Dar la Judecata de Apoi, fiecare își va primi pedeapsa!

” Nici nu a fost bine pus în funcție și noul ministru al Educației, Cercetării și Tineretului, liberalul Cristian Adomniței, a și început săfacă jocurile în învățământul românesc. Zilele trecute, ministrul a emis un ordin prin care a anunțat suspendarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori plini și adjuncți ai unitățile de învățământ. În județul Vâlcea, concursul era programat săse desfășoare la sfârșitul acestei luni. În acest sens, Inspectoratul Școlar Județean a scos la concurs peste 90 de posturi de directori școlari. Inspectorul adjunct șef, Gabriela Ene considerăcă este normalăsuspendarea concursului, ținând cont că s-a schimbat guvernarea. În nenumărate articole, redactorii Vocea Vâlcii atrăgeau atenția asupra invaziei liberalilor în învățământul vâlcean. Pe atunci, spuneam că peste 65% din persoanele cu funcții de conducere în învățământul vâlcean, sunt membrii PNL. Pânăși posturile rămase vacante în urma concursului pentru funcțiile de directori școlari au fost ocupate de oameni „apropiați” deputatului PNL, Emilian Frâncu, printr-o așa zisădecizie de detașare în interesul serviciului. Acum, probabil peneliștii vâlceni vor ca toate posturile de directori săfie ocupate de membrii lor, iar noul ministru i-a ajutat din plin săli se îndeplinească visul.