Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Reprivatizarea USG ramane sa se decida la masa verde

         ” O comisie a Consiliului Județean a tocat degeaba banii de la bugetul statului  ” insistențele autorităților administrației publice județene de a „mărita” întreprinderea cu polonezii de la CIECH n-a avut nici un fel de trecere la AVAS ” mai mult, AVAS spune că are responsabilitatea de a negocia cu oricare dintre posibilii investitori ce ar dori să intre în contractul de privatizare, în locul actualului proprietar al acțiunilor, Begacom ” președintele Dumitru Bușe precizează că fostul acționar, Begacom, a depus că tre această instituție două scrisori de intenție prin solicită prelungirea contractului de privatizare a USG încheiat în decembrie 2002, precum și novația acestui contract”

 

           Este puțin paradoxal dar se întâmplă în Râmnicu Vâlcea… În timp ce Consiliul Județean Vâlcea se chinuie să-și „mărite” Uzinele Sodice Govora cu firma CIECH din Polonia, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) pare să fie surdă la insistențele lui Dumitru Bușe, aruncând această întreprindere oricui este dispus să o cumpere. Și să ne aducem aminte că s-a format chiar o comisie a Consiliului Județean Vâlcea care a analizat timp de câteva săptămâni ofertele de cumpărare a USG și a decis că oferta CIECH este cea mai bună. Chiar s-a întâmplat ca AVAS-ul împreună cu reprezentanții conducerii CET Govora și Consiliul Județean să definitiveze strategia care va conduce la soluționarea situației de la Uzinele Sodice Govora. Astfel, CET Govora s-a angajat să predea pachetul de acțiuni de 49,84% din capitalul social al USG că tre Autoritate. AVAS are apoi responsabilitatea de a negocia cu posibilii investitori ce ar dori să intre în contractul de privatizare, în locul actualului proprietar al acțiunilor, Begacom. Deci, nici vorbă de negociere numai cu CIECH… După preluarea pachetului de 49,84% din capitalul social al USG de la CET Govora, AVAS va finaliza privatizarea societății, prin novarea contractului de privatizare că tre un investitor, cu acordul deja dat al Begacom și cu obligația ca firma care dorește să intre în contract să-și asume drepturile și obligațiile prevăzute de acesta. Pașii procedurali necesari sunt: reformularea unor clauze în contractul actual în vederea prelungirii anumitor termene; realizarea novației pachetului minoritar de acțiuni de 40%; preluarea de la CET a pachetului de 48% rezultat în urma conversiei; vânzarea acestui pachet că tre titularul de contract; vânzarea prin licitație a pachetului de 2% deținut de AVAS; negocierea unei convenții cu USG în vederea eșalonării datoriilor că tre AVAS. Există un interes comun al AVAS și al autorităților centrale și locale implicate pentru a continua producția la USG Govora și pentru a găsi soluțiile necesare onorării contractelor comerciale în curs și asigurării dezvoltării pe termen lung a societății.

 

           CET Govora riscă să rămână cu buza umflată

 

           Tărăgănarea transferului de acțiuni la AVAS, deținut de CET Govora la USG, are și va avea consecințe nefaste asupra Uzinelor de Sodă, așa cum rezultă dintr-un document întocmit de CET Govora precum și dintr-un raport intern elaborat de „comisia” Consiliului Județean. Conducerea CET Govora a vrut mereu ca transferul acțiunilor la AVAS să fie făcut doar în condițiile în care AVAS va vinde aceste acțiuni că tre un investitor capabil să garanteze cu instrumente bancare plata datoriei comerciale acumulate de USG Față de CET Govora și, implicit, reușita procesului de privatizare a USG cu recuperarea integrală de că tre CET Govora a creanțelor asupra acestei. Așa s-a ajuns la momentul în care CET Govora a organizat „Procedură de selecție de oferte eligibile ale potențialilor investitori la USG din punctul de vedere al acționarului CET Govora”, care a avut în vedere selectarea investitorilor eligibili pentru preluarea pachetului de 49,5% din acțiunile USG. După cum s-a mai consemnat, au fost stabilite câteva criterii, iar firmele care au formulat oferte au fost atunci: CIECH Varșovia, Open Joint Stock Lisichanska Soda și Indian England NV. Având în vedere faptul că în 24 iunie 2006 a expirat perioada de valabilitate de 90 de zile a ofertelor formulate de cele trei firme interesate de preluarea USG, societatea CET Govora a solicitat acestora prelungirea cu 60 de zile a valabilității ofertelor. Toate cele trei firme au răspuns pozitiv, prelungind valabilitatea ofertelor formulate cu 60 de zile, adică până în data de 24 august 2006. însă de atunci și până în prezent, datele financiare s-au modificat Față de datele de referință prevăzute în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, respectiv a crescut valoarea creanței comerciale și a penalităților datorate de USG că tre CET Govora. Drept urmare s-a trecut la formularea ofertelor competitive de că tre cei trei ofertanți, urmare a negocierii cu aceștia a cinci capitole distincte: încheierea de că tre USG a unui contract de furnizare energie electrică și termică pe termen de 10 ani cu CET; stabilirea modalităților de achitare a datoriei comerciale că tre CET; reglementarea penalităților de întârziere acumulate la zi; propuneri de soluționare a preluării de că tre investitor a pachetului de acțiuni deținut de CET Govora la USG; negocierea de că tre potențialii investitori a unui protocol social cu sindicatele din cadrul USG.

 

           Comisia a tăiat frunză la câini

 

           În data de 28 iulie, la propunerea lui Dumitru Bușe s-a aprobat formarea acestei comisii care să dea un verdict în cazul reprivatizării USG… Comisia trebuia să analizeze ofertele primite de CET Govora de la investitorii interesați în preluarea USG. Consilierii județeni au fost luați prin surprindere de această inițiativă, de aceea s-a creat o oarecare confuzie atunci când s-a trecut la propunerile privind componența nominală a acestei comisii. În acest timp, au avut la dispoziție o documentație realizată de specialiștii de la CET Govora, documentație pentru care au semnat că păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor. Printre altele, raportul de evaluare juridică a ofertelor primite de CET Govora de la investitori intersați în preluarea USG, a ajuns la concluzia că oferta Indian England NV… nu este viabilă și nici valabilă. Comisia a argumentat că oferta depusă de Indian England NV nu acoperă cele cinci aspecte solicitate de CET Govora prin Adresa nr. 91/18 iulie 2006, prin care se cerea depunerea ofertei finale, ferme și irevocabile, pentru preluarea pachetului de acțiuni deținut la USG. De asemenea, oferta celor de la Indian England NV încalcă prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 99/19 octombrie 2004 și documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei în cadrul procedurii selecției de oferte eligibile organizată de CET Govora. Documentele menționate leagă indisolubil cesionarea creanței comerciale acumulate post-privatizare de USG Față de CET Govora de achiziționarea pachetului de acțiuni deținut de CET Govora la USG. De asemenea, aceste documente impun condiția constituirii de că tre investitorul interesat de preluarea USG de garanții reale, respectiv de scrisori de garanție bancară, pentru garantarea plății creanței comerciale acumulate post-privatizare de USG Față de CET Govora. În concluzie, Comisia de analiză a Consiliului Județean menționează expres că Indian England NV nu poate achiziționa pachetul majoritar de acțiuni de la USG câtă vreme deține controlul la UPSOM Ocna Mureș. O astfel de achiziție nu va fi niciodată autorizată de Consiliul Concurenței, spun cei din comisie, însă să ne amintim: Begacom deținea în același timp controlul la USG și UPSOM, fără ca nimeni de la Consiliul Concurenței să-i deranjeze cu ceva.

 

           Argumente ignorate de AVAS

 

           În schimb, oferta firmei „Open Joint Stock Company Lisichanska Soda” acoperea cele cinci aspecte solicitate de CET Govora, cu excepția mențiunii de încheiere a acordului social cu sindicatele. Totuși, Comisia Consiliului Județean Vâlcea a considerat că oferta celor „Open Joint Stock Company Lisichanska Soda” nu este viabilă deoarece nu s-a prezentat la nici o negociere la sediul CET Govora pe aspectele cuprinse în ofertă. În plus, oferta de preluare a pachetului de acțiuni deținut de CET Govora la USG prin intermediul AVAS (prin novație) nu poate fi luată în considerare având în vedere că așa cum reiese din oferta depusă de CIECH Polonia, aceasta din urmă a ajuns la o înțelegere cu Begacom pentru novarea contractului de privatizare a USG, care a și fost comunicată AVAS. De asemenea, s-a descoperit că oferta celor de la „Open Joint Stock Company Lisichanska Soda” de preluare a creanței comerciale acumulate de CET Govora asupra USG până la momentul preluării pachetului de acțiuni deținut de CET Govora la USG, la prețul de circa 550 miliarde de lei vechi, nu poate fi acoperită de CET Govora deoarece ar echivala cu o renunțare la creanța acumulată în perioada dintre 30 iunie 2006 și data preluării pachetului de acțiuni de că tre „Open Joint Stock Company Lisichanska Soda”. Cum era și firesc și cum anticipa toată lumea, câștigătoare a acestei preselecții realizate de Comisia Consiliului Județean a fost desemnată firma CIECH Varșovia. De fapt, CIECH este o firmă cu o tradiție de peste 60 de ani. Activează pe piața locală și internațională, în special în domeniul chimic și farmaceutic. În anul 1945, a luat ființă Centrala de Import-Export de Chimicale și Aparatură Chimică (SRL). În anul 1995, firma s-a transformat în societate pe acțiuni „“ CIECH SA. Datorită unei dezvoltări dinamice societatea a devenit lider pe piața de chimicale și una din primele 100 de organizații economice din Polonia. Rețeaua de vânzare cuprinde câteva zeci de țări, iar produsele sunt vândute în peste 80 de state. Firma realizează și comercializează produse similare cu ale USG (produse chimice anorganice), dar și produse chimice organice, agrochimice, petrochimice și farmaceutice. De aceea, s-a considerat că oferta depusă de CIECH Varșovia acoperă cele cinci aspecte solicitate de CET Govora. Drept urmare, Comisia de analiză a Consiliului Județean Vâlcea a propus selectarea ofertei firmei CIECH Varșovia, singura valabilă și viabilă din punct de vedere juridic cât și din punct de vedere economic.

 

           Ce s-a întâmplat între timp?”¦

 

           De atunci au trecut două luni și AVAS-ul nu dă semne că ar lua în considerare toate aceste „argumente” invocate de comisia Consiliului Județean. Ba chiar comisia a votat în unanimitate hotărârea de recunoaștere a ofertei câștigătoare (CIECH Varșovia), și s-a mandatat Consiliul de Administrație al CET Govora să negocieze și să semneze memorandumul de înțelegere cu CIECH Varșovia. De asemenea, consilierii județeni au fost de acord să mandateze Consiliul de Administrație al CET Govora pentru  negocierea și semnarea, cu CIECH Varșovia, a memorandumului de înțelegere privind furnizarea de energie de că tre CET Govora că tre Uzinele Sodice Govora. Președintele Dumitru Bușe chiar a declarat: „Sperăm să ca acesta să fie ultimul demers din partea Consiliului Județean și avem toată încrederea că vom beneficia de o reală înțelegere din partea AVAS, în condițiile în care fostul acționar, Begacom, a depus că tre această instituție două scrisori de intenție prin solicită prelungirea contractului de privatizare a USG încheiat în decembrie 2002, precum și novația acestui contract”.

Andrei Bacalu